Naši lidé

Poslanci PS PČR

Ing. Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL, ministr práce a sociálních věcí, poslanec pro oblast národohospodářské a zemědělské politiky, obnovitelné zdroje a energetiku
Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Ing. Jan Bartošek
1. místopředseda KDU-ČSL s gescí pro oblast bezpečnostní politiky a kybernetické bezpečnosti, národní hospodářství a dostupné bydlení, vnitřní život strany; poslanec za KDU-ČSL
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
poslanec za KDU-ČSL, místopředseda KDU-ČSL, předseda Zdravotní komise KDU-ČSL
Mgr. Ondřej Benešík
poslanec za KDU-ČSL, předseda sněmovního Výboru pro evropské záležitosti
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
poslanec za KDU-ČSL, místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
MUDr. Romana Bělohlávková
poslankyně za KDU-ČSL
Ing. Jiří Carbol
poslanec za KDU-ČSL
Mgr. Aleš Dufek
poslanec za KDU-ČSL, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
Mgr. Pavla Golasowská, DiS.
poslankyně za KDU-ČSL
Mgr. Šimon Heller
poslanec za KDU-ČSL, volený člen CV
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
poslanec za KDU-ČSL, starosta města Bučovice, volený člen CV
Mgr. Marie Jílková
poslankyně za KDU-ČSL, místopředsedkyně poslaneckého klubu KDU-ČSL, členka Výboru pro sociální politiku, předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti
MUDr. Vít Kaňkovský
poslanec za KDU-ČSL, místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, předseda sněmovního Výboru pro sociální politiku, člen sněmovního Výboru pro zdravotnictví
Otevřte oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk. /Albert Schweitzer/
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
poslanec za KDU-ČSL, místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
Bc. Jiří Navrátil, MBA
poslanec za KDU-ČSL, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Mgr. Nina Nováková
poslankyně za KDU-ČSL
Mgr. Hayato Okamura
poslanec za KDU-ČSL
Ing. Karel Smetana
poslanec za KDU-ČSL, volený člen CV
Mgr. Bc. David Šimek, MBA
poslanec za KDU-ČSL
MUDr. Robert Teleky, MBA
poslanec za KDU-ČSL, volený člen CV
Ing. Antonín Tesařík
poslanec za KDU-ČSL
Mgr. Marek Výborný
Ministr zemědělství, poslanec za KDU-ČSL
Ing. Miroslav Zborovský
poslanec za KDU-ČSL, volený člen CV

Kontakty

Tajemnice posl. klubu KDU-ČSL

MUDr. Markéta Knobová
257 173 724