KDU.breadcrumbs.homeTémata Lidovecký program

Témata

Lidovecký program

Jsme křesťanskodemokratická strana, která zasahuje do politických dějin dvě století. Jsme součástí široké rodiny Evropské lidové strany a naše proevropské směřování je nezpochybnitelné. Jednoznačně vycházíme z křesťanské sociální nauky a hodnot. V centru naší politiky stojí úcta k lidskému životu, odmítnutí veškerých forem nespravedlnosti, respekt k právnímu státu a zastupitelské demokracii. Každý člověk má pro nás stejnou důstojnost, která nezávisí na pohlaví, etnicitě, sociálním původu, či náboženské a politické příslušnosti. Chceme žít ve svobodné společnosti, která umožňuje lidem plně rozvíjet jejich potenciál. Klíčové pilíře vidíme v politice, která podporuje rodiče a rodiny napříč generacemi, vzdělávání, péči o krajinu a životní prostředí, rodinné firmy a drobné a střední podnikatele, kteří jsou tahouny ekonomické prosperity na základě sociálně tržního hospodářství. Chceme ekonomiku přátelskou k rodině namísto rodiny přátelské k ekonomice.