Nový Hlas - interní zpravodaj KDU-ČSL

Vítejte na internetových stránkách interního zpravodaje KDU-ČSL, který vychází 4x do roka. Naleznete zde celá vydání tištěné podoby časopisu a další bonusové materiály.

Co je Nový HLAS?

Nový HLAS je interní tištěný zpravodaj KDU-ČSL, určený především k vnitrostranickému informování a diskusi.

Nový HLAS poskytuje informace o činnosti lidoveckých politiků a političek v Parlamentu a ve vládě. Publikuje aktuální politické komentáře i zprávy z českých a moravských krajů od lidoveckých starostů a zastupitelů. Součástí každého čísla je příloha „Obzory“ pro křesťanskou kulturu a konzervativní politiku. Prostor dává též impulsům od lidovecké mládeže (Mladí lidovci, Mladí křesťanští demokraté), žen (Sdružení žen KDU-ČSL) a seniorů (Sdružení křesťanských seniorů).

Nový HLAS vychází 4× ročně v přibližně dvouměsíčních intervalech. Minimálně 1 číslo ročně přichází na adresu všech registrovaných členů KDU-ČSL.

Kontakty

Nový HLAS - redakce
Palác Charitas

Karlovo nám. 317/5
128 01   Praha 2

E-mail: hlas@kdu.cz
Telefon: +420 226 205 309

Šéfredaktor: Pavel Mareš
Typografie: Josef Karhan
Tisk a distribuce: Tisk Kvalitně, s. r. o., Sokolovská 971/193, 190 00 Praha 9

Vydavatel: Nový HLAS, s. r. o., Karlovo nám. 5, Praha 2, 128 01
Jednatel: Pavel Hořava
IČO: 265 05 576
DIČ: CZ 265 05 576
 

Bankovní spojení pro veřejnost: 1942993389/0800
(Více informací o možnostech, jak nás podpořit, jste-li členem KDU-ČSL, naleznete ZDE.)

 

Registrační číslo: MK ČR E 6611
ISSN: 12 13 –7049