Naši lidé

Odborné komise

Efektivní správa země, komunální politika

Informační a komunikační technologie

Komise pro vnitřní život strany

Kultura, sdělovací prostředky

Národní hospodářství, energetika, finance a rozpočet a doprava

Obrana, bezpečnost a zpravodajské služby

Sociální politika, rodina a NNO

Spravedlnost a lidská práva

Školství a věda

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
„Jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro politiku, je můj vztah ke vzdělávání a k učitelskému stavu. Podle mého názoru naše politická reprezentace trestuhodně podcenila ocenění učitelů jako nositelů budoucí prosperity této země."

Venkov a zemědělství

Zahraniční politika a evropské záležitosti

Zdravotnictví

Životní prostředí