Naši lidé

Odborné komise

Doprava

Efektivní správa země, komunální politika

Energetika

Informační a komunikační technologie

Kultura a sdělovací prostředky

Národohospodářství

Obrana a bezpečnost

Rozvoj venkova

Sociální politika

Spravedlnost a lidská práva

Školství a věda

Venkov a zemědělství

Zahraniční politika a evropské záležitosti

Zdravotnictví

Životní prostředí