Naši lidé

Předsednictvo

Ing. Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL, ministr práce a sociálních věcí, poslanec pro oblast národohospodářské a zemědělské politiky, obnovitelné zdroje a energetiku
Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Ing. Jan Bartošek
1. místopředseda KDU-ČSL s gescí pro oblast bezpečnostní politiky a kybernetické bezpečnosti, národní hospodářství a dostupné bydlení, vnitřní život strany; poslanec za KDU-ČSL
Mgr. Šárka Jelínková
místopředsedkyně KDU-ČSL
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
místopředseda KDU-ČSL, náměstek hejtmana MSK
Mgr. Petr Hladík
ministr životního prostředí, místopředseda KDU-ČSL pro oblast životního prostředí
Mgr. Aleš Dufek
poslanec za KDU-ČSL, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
Ing. Josef Klement
senátor za KDU-ČSL v obvodě č. 51 - Žďár nad Sázavou, předseda senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí
Naše země je středem Evropy a měla by být i ve středu našich srdcí
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
poslanec za KDU-ČSL, místopředseda KDU-ČSL, předseda Zdravotní komise KDU-ČSL
Mgr. Tomáš Zdechovský
poslanec EP / člen prestižního zahraničního výboru (AFET), člen výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), náhradník ve výboru pro boj s dezinformacemi (INGE) a náhradník ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE); předseda národní delegace KDU-ČSL v EP
Věř ve vítězství a vítězství uvěří v tebe.
Mgr. Pavel Hořava
generální sekretář KDU-ČSL; členská základna a interní stranické záležitosti; financování strany
Předsednictvo strany (stanovy KDU-ČSL)