KDU.breadcrumbs.homeAktuality Lidovecké úspěchy

Lidovecké úspěchy

Jsme za polovinou volebního období Poslanecké sněmovny. To znamená, že je čas na to ohlédnout se, co se lidovcům ve vládě podařio prosadit. Bilanci úspěchů jednotlivých resortů připravili ministři Marian Jurečka, Marek Výborný a Petr Hladík. Navíc přidávají i výhled do další části volebního období. 
 

WhatsApp-Image-2023-02-14-at-11-03-21-(1).jpegCO SE POVEDLO NA MINISTERSTVU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCí?

DIGITALIZACE RESORTU

Díky aplikaci Jenda se dá online zažádat o rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Na ePortálu ČSSZ lze online požádat o důchod. Aplikace obsahuje také evidence zahraničních zaměstnanců. 

LIDOVECKÉ VÝCHOVNÉ

Již v opozici jsme prosadili lidovecké výchovné, které od roku 2023 zvedá důchody (především ženám) a to o 500 Kč měsíčně za každé dítě, se kterým byl rodič na mateřské. Maminka 3 dětí si proto měsíčně polepší o 1 500 Kč.

ZVÝŠENÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

1. ledna 2024 se zvýšil rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun na 350 tisíc korun. V případě vícerčat na 525 tisíc korun. 

PŘÍSPĚVEK 5000 KORUN NA DÍTĚ

V energetické krizi jsme pomohli rodičům příspěvkem 5000 korun na dítě. 

SLEVA NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ U ZKRÁCENÝCH ÚVAZKŮ

Pro rodiče malých dětí, seniory, studenty a pečující jsme zavedli slevu na sociálním pojištění

PODPORA DĚTSKÝCH SKUPIN

Na zakládání dětských skupin jsme vyčlenili z Národního plánu obnovy 7 miliard korun. Díky tomu postupně vznikají tisíce nových míst. 

NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ

Prodloužili jsme platnost náhradního výživného o dva roky. Pomůže v situaci, kdy se jeden z rodičů vyhýbá placení a MPSV navíc rozběhlo přípravu legislativy, která zlepší i vymáhání. 

PODMÍNKY PRO PRÁCI NA HOME-OFFICE

Zavedli jsme jasné podmínky pro práci na “home-office” se zvláštními výhodami pro rodiče. 

ZVÝŠENÍ PŘÍDAVKU NA DÍTĚ

Za dva roky jsme čtyřikrát navýšili přídavek na dítě. 

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY

1. ledna se zvýšili minimální mzdu na 18 900 korun, což je největší růst v nominální hodnotě za posledních 10 let. Zároveň bude ministerstvo usilovat o zavedení valorizačního mechanismu minimální mzdy, který bude stanovovat jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet i aktualizaci minimální mzdy. 

ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA MOBILITU A PŘÍSPĚVKU NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY

Přibližně 260 tisíc lidí se společně s námi radovali ze zvýšení příspěvku na mobilitu. Z 550 na 900 korun měsíčně. Zároveň se povedlo zvýšit příspěvky i na zvláštní pomůcky. Například maximální příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny na 500 tisíc korun. Ke zvýšení došlo i u dýchacích strojů nebo zvláštní výživy. Zvýšil se také příspěvek na zaměstnávání.

KDE PLÁNUJE MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZMĚNY? 

REFORMA DÁVKOVÉHO SYSTÉMU

Levnější, rychlé a efektivní. Přesně takové budou dávky, až dojde k jejich reformě. Naším cílem je dostat pomoc k těm, kdo ji opravdu potřebují. V plánu je sloučení čtyř dávek: příspěvku a doplatku na bydlení, přídavku na dítě a příspěvku na živobytí.

DŮCHODOVÁ REFORMA

Prosadíme důchodovou reformu. Reforma znamená jistotu, že všechny generace budou mít důstojný důchod. Chceme zavést společný vyměřovací základ manželů, nahradíme výchovné u prvního a druhého vychovaného dítěte rodinným vyměřovacím základem. Systém bude poprvé oceňovat nejen finanční výdělky, ale také rodičovství.

RŮST DŮCHODŮ

Za dalších 10 let vzroste průměrný důchod o 10 tisíc korun měsíčně.

SPRAVEDLIVÉ DŮCHODY

Zajistíme lepší podmínky pro antikomunistické disidenty a automaticky budou dostávat průměrný důchod, i když neplatili dostatečně dlouho odvody.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Prosadíme zvýšení příspěvku na péči a zavedení pátého stupně. Chceme zavést také jeho valorizaci.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Zařídíme zrychlení a zefektivnění procesu osvojení nebo pěstounské péče.

SOUSEDSKÉ DĚTSKÉ HLÍDÁNÍ

Umožníme sousedské dětské skupiny, díky kterému vzniknou další místa předškolní péče.
 

412344173_754714416479294_1087538908636667959_n.jpgCO SE POVEDLO NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ?

NÁVRH SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

Přepracovali jsme návrh společné zemědělské politiky do roku 2027. Do českého zemědělství půjde během pěti let 200 miliard korun. Historicky nejvíce.

POMOC ZEMĚDĚLCŮM

V době krize jsme pomohli chovatelům prasat, pěstitelům brambor a dalším. A to díky navýšení evropské financí pomoci o 200 procent.
 

ZAMEZENÍ ZDRAŽOVÁNÍ POTRAVIN

Zavedli jsme několik opatření, abychom zlevnili potraviny. Snížili jsme DPH na potraviny a dbáme na dodržování pravidel hospodářské soutěže. 

ZRUŠENÍ PODPORY VELKÝCH PODNIKŮ

Přestali jsme podporovat velké zemědělské a potravinářské podniky. 

PODPORA LESŮ

Podporujeme lesy, aby se vyrovnaly s následky klimatické změny a kůrovcové kalamity.

OCHRANA VODY

Podporujeme revitalizaci řek, opatření proti suchu i nové čistírny odpadních vod.

OCHRANA PŮDY

Ve spolupráci s MŽP vznikla novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Ten chrání kvalitní půdu před zastavěním průmyslovými halami. 

KDE PLÁNUJE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ZMĚNY? 

PŘIPRAVUJEME REGULACI PETARD A JINÉ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

Ministři zemědělství a životního prostředí připravují návrh, kterým chtějí omezit využívání některých druhů zábavní pyrotechniky. Hlučná pyrotechnika výrazně škodí zvířatům, zejména psům, ale také řadě hospodářských zvířat. Omezení by také mělo efekt na zlepšení kvality ovzduší. 

STRATEGIE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 2030+

Aktualizovali jsme Strategii českého zemědělství 2030+. Hledáme cesty, jak posunout české zemědělství zase dál. 

VETERINÁRNÍ ZÁKON

Prosadíme povinnost instalovat na jatka kamery. Díky změně veterinárního zákona se tak zabrání týrání zvířat.

MYSLIVECKÝ ZÁKON

Zajistíme ochranu lesů před přemnoženou spárkatou zvěří. 

NOVELA LESNÍHO ZÁKONA

Lesy musíme před kůrovcem chránit. K nezbytné obnově lesů po kůrovcové kalamitě přispěje i právě připravovaná novela lesního zákona. 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Půdu musíme chránit před erozí i jinému poškození půdy. Tomu pomůže podpora komplexních pozemkových úprav.
 

DSC07768-Enhanced-NR.jpgCO SE POVEDLO NA MINISTERSTVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Tento program se zásadně rozšířil tak, aby na něj dosáhlo co nejvíce domácností, včetně nízkopříjmových – nově jsme otevřeli podprogramy NZÚ Light a Oprav dům po babičce. Ty jsou určeny pro seniory, nízkopříjmové a rodiny.
 

OCHRANA VODY

Už nikdy se nebude opakovat případ otrávené Bečvy, proto jsme navrhli zpřísnění vodního zákona, který přinese on-line monitoring největších znečišťovatelů a databází všechny trubek, které vedou do řek.

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Nejkvalitnější zemědělskou půdu ochraňujeme před zastavováním průmyslovými halami a fotovoltaickými panely. 

KOMUNITNÍ ENERGETIKA

Ministerstvo životního prostředí otevřelo unikátní výzvu k zakládání energetických společenství. Tím podporuje také rozvoj komunitní energetiky.

PODPORA FOTOVOLTAIKY

Díky MŽP vzniklo více než sto tisíc fotovoltaických instalací na střechách. 

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Díky jednotnému enviromentálnímu stanovisku zjednodušujeme a zrychlujeme státní správu. Místo 8 razítkem bude stavit jedno díky koordinaci všech úřadů.

KLIMATICKÁ POLITIKA

Česko potřebuje modernizaci energetiky, teplárenství, průmyslu i dopravy. Díky našemu klimaticko-energetickému plánu máme jasný plán jak na to.

BOJUJEME SE SVĚTELNÝM SMOGEM

Světelné znečištění trápí česká města. I proto s ním chceme bojovat.
 

BOJ S INVAZNÍMI DRUHY

Pracovali jsme na Akčních plánech na boj s invazními druhy. 
 

KDE PLÁNUJE MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZMĚNY? 

ZÁLOHOVÁNÍ PET LAHVÍ A PLECHOVEK

Chceme zlepšit odpadové hospodářství, a to i díky zavedení zálohování PET lahví a plechovek. 

OCHRANA DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

Změníme zákon o ochraně přírody a krajiny, kterým zajistíme účinnější ochranu určitých druhů rostlin a živočichů. 

TEXTILNÍ ODPAD

Chceme zlepšit sběr textilního odpadu. Snažíme se najít i cestu, která by byla zpět do prodejen.

VĚTRNÁ ENERGETIKA

Chceme, aby se zlepšil rozvoj větrné energetiky. I proto jsme zavedli tzv. akcelerační zón. Jde o speciální oblasti, které jsou vyčleněny pro urychlení a podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie a dalších energeticky úsporných technologií.  

NOVÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Chceme chránit přírodní bohatství. Zahájili jsme proces vyhlášení CHKO Soutok na jihu Moravy a pracujeme na vyhlášení CHKO Krušné hory a NP Křivoklátsko.

OCHRANA STROMŮ VE MĚSTECH

Každá síť jako já kanalizace nebo datový kabel má svoje ochranné pásmo, ale stromořadí ne. Chceme více chránit stromořadí díky novele zákona.