Dokumenty

Finanční zprávy

Seznam výročních finanční zpráv politické strany podle § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb.

Všechny výroční finanční zprávy politické strany KDU-ČSL jsou opatřeny auditem od nezávislého auditora.

Podle § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, jsou politické strany a politická hnutí povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu.

Výroční finanční zprávy předkládají politické strany a politická hnutí na předepsaném formuláři s přílohami. Ministerstvo financí stanoví prováděcím předpisem vzor formuláře (vyhláška č. 273/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 40/2010 Sb.). Zákon 424/1991 Sb.

ÚDH zpráva 2017 je k dispozici zde: https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2017/kducsl
ÚDH zpráva 2018 je k dispozici zde: https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2018/kducsl
ÚDH zpráva 2019 je k dispozici zde: https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2019/kducsl
ÚDH zpráva 2020 je k dispozici zde: https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2020/kducsl
ÚDH zpráva 2021 je k dispozici zde: https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2021/kducsl
ÚDH zpráva 2022 je k dispozici zde: https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2022/kducsl
ÚDH zpráva 2023 je k dispozici zde: https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2023/kducsl

Přiložené dokumenty: