KDU.breadcrumbs.homeO nás Naši partneři

Naši partneři

Mladí lidovci, z. s., byli založeni s úmyslem přijmout odpovědnost za konstruktivní utváření budoucnosti České republiky a Evropy. Svou prací se chtějí zasazovat o uchování duchovního dědictví a v duchu křesťanských zásad. Úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice i se zahraničními organizacemi a nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy. Za své poslání považují vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka.
Sdružení je ustaveno na základě iniciativy žen, které jsou spjaty s politikou KDU-ČSL. Je organizací nejen pro členky KDU-ČSL, ale i pro další ženy, které s politikou strany souhlasí, sympatizují a chtějí se na ní podílet a podporovat ji.
Svým zaměřením sleduje Sdružení křesťanských seniorů (SKS) duchovní a hmotné dobro nejen starších lidí; svojí aktivní činností chce pozitivně ovlivňovat i celou společnost. SKS je v úzkém kontaktu a spolupracuje se sociálními a charitativními institucemi křesťansko-sociálního charakteru a dále s institucemi, které napomáhají duchovnímu a tělesnému rozvoji života starších lidí. Navazuje kontakty s příbuznými tuzemskými a zahraničními organizacemi seniorů především křesťansky orientovaných a podporuje mezinárodní spolupráci.
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú. je think-tank založený KDU-ČSL. Podle zakládací listiny jsou jeho orgány správní rada, mezinárodní rada, projektová rada a ředitel.
EAD neboli Evropská akademie pro demokracii je občanské sdružení se zaměřením na vzdělávací, publicistickou, kulturní a výchovnou činnost, která se svými aktivitami hlásí k podpoře demokratizačního procesu České republiky, k úsilí o její plnoprávné začlenění do evropských hospodářských, organizačních a obranných struktur.
Evropská lidová strana (European People's Party)je největší evropská politická strana. Jejími členy jsou především konzervativní a křesťansko-demokratické strany. Její mládežnickou organizací je Mladá evropská lidová strana. Evropská lidová strana byla formálně založena v červenci 1976 v Lucemburku.