Naši lidé

Celostátní rozhodčí sbor (dále jen CRS) je orgánem celostátní organizace KDU-ČSL. Předseda a další čtyři členové jsou voleni sjezdem strany.

CRS zejména:

  • rozhoduje ve sporech mezi členy strany, orgány a jednotlivými články strany
  • je odvolacím orgánem strany a jeho rozhodnutí je konečné
  • podává závazný výklad stanov
  • rozhoduje o souladu vnitrostranických norem se stanovami strany

Celostátní rozhodčí sbor

Funkce Jméno Okres Kraj
předsedkyně CRS JUDr. Marie Mazánková Olomouc Olomoucký
člen CRS JUDr. Vilém Anzenbacher, Ph.D. Praha 7 Hlavní město Praha
člen CRS Mgr. Michal Hořínek Ostrava-město Moravskoslezský
člen CRS Mgr. Filip Leder Brno-město Jihomoravský
členka CRS JUDr. Dita Vávrová Náchod Královéhradecký