Naši lidé

Celostátní výbor

Ing. Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL, poslanec PSP ČR, zastupitel Olomouckého kraje
Kdo chce, hledá způsoby, kde nechce, hledá důvody.
Mgr. Šárka Jelínková
1. místopředsedkyně KDU-ČSL, předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí, senátorka za KDU-ČSL pro oblast rodinné a sociální politiky, hospicové a paliativní péče
Ing. Jan Bartošek
poslanec za KDU-ČSL; místopředseda KDU-ČSL pro oblast bezpečnostní politiky a kybernetické bezpečnosti, národní hospodářství a dostupné bydlení, vnitřní život strany
Mgr. Ondřej Benešík
místopředseda KDU-ČSL pro oblast politiky Evropské unie; poslanec za KDU-ČSL, předseda sněmovního Výboru pro evropské záležitosti
Mgr. Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL, 1. náměstek primátorky města Brna
Mgr. Tomáš Zdechovský
místopředseda KDU-ČSL pro komunikaci; poslanec EP / místopředseda Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), koordinátor ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), člen výboru pro boj s dezinformacemi (INGE) a člen bezpečnostního výboru (LIBE); předseda národní delegace KDU-ČSL v EP
Věř ve vítězství a vítězství uvěří v tebe.
Mgr. Marek Výborný
poslanec za KDU-ČSL, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
Mgr. Pavel Hořava
generální sekretář KDU-ČSL; členská základna a interní stranické záležitosti; financování strany
Mgr. Ivana Bartošová
volená členka CV
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
poslanec PSP ČR, náměstek hejtmana Královehradeckého kraje, volený člen CV
Ing. Vladimír Derner
volený člen CV
Ing. Dana Forišková, Ph.D.
zastupitelka Moravskoslezského kaje, volená členka CV
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
Oľga Haláková
zastupitelka Karlovarského kraje, 1. místostarostka Bečova nad Teplou, volená členka CV
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
poslanec za KDU-ČSL, starosta města Bučovice, volený člen CV
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana kraje Vysočina
MUDr. Vít Kaňkovský
poslanec za KDU-ČSL, volený člen CV
Otevřte oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk. /Albert Schweitzer/
Mgr. Ing. Jan Kasal
čestný člen CV
Ing. arch. Jaroslav Klaška
volený člen CV
Mým mottem je úryvek ze starozákonní knihy Deuteronomium: „..miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. (Dt 6,5)
Ing. Roman Línek, MBA
náměstek hejtmana Pardubického kraje
Mgr. Jiří Navrátil, MBA
poslanec za KDU-ČSL, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora města Havířova, kooptovaný člen CV
Ing. Robert Pecha
kooptovaný člen CV
Ing. Jan Růžička
kooptovaný člen CV
RNDr. Jitka Seitlová
místopředsedkyně Senátu; senátorka za KDU-ČSL v obvodě č. 63 - Přerov
Hájím úctu k člověku a právo na straně spravedlnosti
Mgr. Ivo Slavotínek
náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Mgr. Vít Šolle
zastupitel Prahy 5, volený člen CV
Bc. František Talíř
1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje, volený člen CV
MUDr. Vít Ulrych
pardubický radní a lékař, volený člen CV