Naši lidé

Celostátní výbor

Ing. Marian Jurečka
Předseda KDU-ČSL, ministr práce a sociálních věcí, poslanec PSP ČR
Kdo chce, hledá způsoby, kde nechce, hledá důvody.
Ing. Jan Bartošek
1. místopředseda KDU-ČSL s gescí pro oblast bezpečnostní politiky a kybernetické bezpečnosti, národní hospodářství a dostupné bydlení, vnitřní život strany; poslanec za KDU-ČSL
Mgr. Šárka Jelínková
místopředsedkyně KDU-ČSL
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
místopředseda KDU-ČSL, náměstek hejtmana MSK
Mgr. Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL, 1. náměstek primátorky města Brna
Ing. Josef Klement
senátor za KDU-ČSL v obvodě č. 51 - Žďár nad Sázavou, předseda senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí
Naše země je středem Evropy a měla by být i ve středu našich srdcí
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
poslanec za KDU-ČSL, místopředseda KDU-ČSL, předseda Zdravotní komise KDU-ČSL
Mgr. Marek Výborný
poslanec za KDU-ČSL, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
Mgr. Tomáš Zdechovský
poslanec EP / místopředseda kontrolního rozpočtového výboru (CONT), člen výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), náhradník ve výboru pro boj s dezinformacemi (INGE) a náhradník ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE); předseda národní delegace KDU-ČSL v EP
Věř ve vítězství a vítězství uvěří v tebe.
Mgr. Pavel Hořava
generální sekretář KDU-ČSL; členská základna a interní stranické záležitosti; financování strany
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
poslanec PSP ČR, náměstek hejtmana Královehradeckého kraje
Mgr. Aleš Dufek
poslanec PSP ČR, volený člen CV
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
Oľga Haláková
členka Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, 1. místostarostka Bečova nad Teplou, volená členka CV
Mgr. Šimon Heller
poslanec za KDU-ČSL, volený člen CV
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
poslanec za KDU-ČSL, starosta města Bučovice, volený člen CV
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky, dopravy a silničního hospodářství
Ing. Pavel Janoušek
volený člen CV
Mgr. Tomáš Kaplan
volený člen CV
Mgr. Ing. Jan Kasal
čestný člen CV
Ing. arch. Jaroslav Klaška
volený člen CV
Mým mottem je úryvek ze starozákonní knihy Deuteronomium: „..miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. (Dt 6,5)
Ing. Roman Línek, MBA
náměstek hejtmana Pardubického kraje
Bc. Jiří Navrátil, MBA
poslanec za KDU-ČSL, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Zdeněk Nekula
ministr zemědělství
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora města Havířova, volený člen CV
Ing. Robert Pecha
volený člen CV
Ing. Jan Růžička
volený člen CV
Mgr. Martin Rybár
volený člen CV
RNDr. Jitka Seitlová
místopředsedkyně Senátu; senátorka za KDU-ČSL v obvodě č. 63 - Přerov
Hájím úctu k člověku a právo na straně spravedlnosti
Mgr. Ivo Slavotínek
1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Karel Smetana
poslanec za KDU-ČSL, volený člen CV
Mgr. Pavlína Stankayová
volená členka CV
Ing. Jan Šafařík, MBA
volený člen CV
Mgr. František Talíř
1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje, volený člen CV
MUDr. Robert Teleky, MBA
poslanec za KDU-ČSL, volený člen CV
Mgr. Jan Tourek
volený člen CV
MUDr. Vít Ulrych
pardubický radní a lékař, volený člen CV
MUDr. Jiří Veselý
volený člen CV
Ing. Miroslav Zborovský
poslanec za KDU-ČSL, volený člen CV