Naši lidé

Celostátní výbor

Ing. Marian Jurečka
1. místopředseda KDU-ČSL
Kdo chce, hledá způsoby, kde nechce, hledá důvody.
Ing. Jan Bartošek
místopředseda KDU-ČSL
Mgr. Ondřej Benešík
místopředseda KDU-ČSL
Mgr. Daniel Herman
místopředseda KDU-ČSL
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
místopředseda KDU-ČSL
„Jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro politiku, je můj vztah ke vzdělávání a k učitelskému stavu. Podle mého názoru naše politická reprezentace trestuhodně podcenila ocenění učitelů jako nositelů budoucí prosperity této země."
Mgr. Pavel Hořava
generální sekretář KDU-ČSL
Ing. Petr Šilar
předseda senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí
Mgr. Ivana Bartošová
náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje
Ing. Jiří Carbol
Senátor za KDU-ČSL v obvodě č. 69 - Frýdek-Místek, volený člen CV
Ing. Roman Celý
volený člen CV
Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje
Ing. Vladimír Derner
náměstek hejtmana Královehradeckého kraje
Mgr. Zdeněk Dvořák
náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
volený člen CV
Oľga Haláková
volená členka CV
Mgr. Šárka Jelínková
1. místopředsedkyně senátorského klubu, senátorka za KDU-ČSL v obvodu č. 76 – Kroměříž, volená členka CV
MUDr. Vít Kaňkovský
poslanec za KDU-ČSL, volený člen CV
Otevřte oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk. /Albert Schweitzer/
Ing. arch. Jaroslav Klaška
volený člen CV
Mým mottem je úryvek ze starozákonní knihy Deuteronomium: „..miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. (Dt 6,5)
Ing. Roman Línek, MBA
náměstek hejtmana Pardubického kraje
Jiří Navrátil, MBA
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
PhDr. Ph.D Michal Pehr
volený člen CV
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
volená členka CV
David Smetana
volený člen CV
Ing. Michaela Šojdrová
předsedkyně národní delegace KDU-ČSL v Evropském parlamentu
Mgr. Robert Šťastný
volený člen CV
Ing. Jaromír Talíř
volený člen CV
MUDr. Vít Ulrych
volený člen CV
Ing. Josef Uhlík
volený člen CV
Jan Wolf
volený člen CV