KDU.breadcrumbs.homeO nás Naši lidé Celostátní konference

Naši lidé

Celostátní konference

Celostátní konference je nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy. Má všeobecnou působnost a odpovědnost za činnost strany. Schází se podle potřeby nejméně dvakrát do roka, je tvořena celostátním výborem strany, zástupci krajských organizací volenými na krajských konferencích dle § 28 Stanov KDU-ČSL a schválenými sjezdem, všemi poslanci, senátory Parlamentu ČR a poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou členy strany. 
Jméno Funkce
1 Mgr. Marek Výborný člen vlády
2 Ing. Marian Jurečka předseda KDU-ČSL
3 Ing. Jan Bartošek 1. místopředseda KDU-ČSL
4 Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo místopředseda KDU-ČSL
5 Mgr. Petr Hladík místopředseda KDU-ČSL
6 Mgr. Šárka Jelínková místopředsedkyně KDU-ČSL
7 MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA místopředseda KDU-ČSL
8 Mgr. Pavel Hořava generální sekretář KDU-ČSL
9 Mgr. Aleš Dufek předseda klubu poslanců P ČR
10 Ing. Josef Klement předseda klubu senátorů P ČR
11 MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA náměstek hejtmana v CV
12 Mgr. Jan Grolich hejtman
13 Ing. Miroslav Houška náměstek hejtmana v CV
14 Ing. Roman Línek, MBA náměstek hejtmana v CV
15 Bc. Jiří Navrátil, MBA náměstek hejtmana v CV
16 Mgr. Ivo Slavotínek náměstek hejtmana v CV
17 Mgr. František Talíř náměstek hejtmana v CV
18 Mgr. Tomáš Zdechovský, MBA předseda národní delegace KDU-ČSL v EP
19 Oľga Haláková volená členka CV
20 Mgr. Šimon Heller volený člen CV
21 PhDr. Jiří Horák, Ph.D. volený člen CV
22 Ing. Pavel Janoušek volený člen CV
23 Mgr. Tomáš Kaplan volený člen CV
24 Ing. arch. Jaroslav Klaška volený člen CV
25 Ing. Bohuslav Niemiec volený člen CV
26 Ing. Robert Pecha volený člen CV
27 Ing. Jan Růžička volený člen CV
28 Mgr. Martin Rybár volený člen CV
29 Ing. Karel Smetana volený člen CV
30 Mgr. Pavlína Stankayová volená členka CV
31 Ing. Jan Šafařík, MBA volený člen CV
32 MUDr. Róbert Teleky, MBA volený člen CV
33 Mgr. Jan Tourek volený člen CV
34 MUDr. Vít Ulrych volený člen CV
35 MUDr. Jiří Veselý volený člen CV
36 Ing. Miroslav Zborovský volený člen CV
37 Mgr. Ing. Jan Kasal čestný člen CV
38 Ing. Štěpán Matek kooptovaný člen CV
39 Bc. Stanislav Antoš volený člen CK
40 Ing. arch. Markéta Bahníková kooptovaná členka CK
41 Mgr. Ivana Bartošová volená členka CK
42 Ing. Tomáš Bařák volený člen CK
43 MUDr. Romana Bělohlávková poslankyně P ČR
44 Mgr. Ondřej Benešík poslanec P ČR
45 Mgr. Michaela Blahová volená členka CK
46 Ing. Jiří Carbol poslanec P ČR
47 Ing. Roman Celý volený člen CK
48 Petr Čada volený člen CK
49 Ing. Ivo Čečman volený člen CK
50 ThMgr. Dan Drápal volený člen CK
51 Mgr. Marie Dudíková volená členka CK
52 Mgr. Radovan Gaudyn volený člen CK
53 Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. poslankyně P ČR
54 Ing. René Gubančok, MBA volený člen CK
55 Mgr. Simona Hlaváčová volená členka CK
56 Ing. Miloš Holík volený člen CK
57 MUDr. Marián Hošek volený člen CK
58 Ing. Vladislav Hynk volený člen CK
59 RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. volený člen CK
60 Ing. Michal Jedlička volený člen CK
61 Mgr. Marie Jílková poslankyně P ČR
62 Mgr. Tomáš Jirsák volený člen CK
63 Ing. Lukáš Jurečka volený člen CK
64 Ing. Stanislav Kamba volený člen CK
65 MUDr. Vít Kaňkovský poslanec P ČR
66 Ing. Pavel Karhan volený člen CK
67 Radomil Kašpar volený člen CK
68 Ing. Alois Liška volený člen CK
69 Mgr. Slavomír Mácha kooptovaný člen CK
70 Ing. Martin Machů volený člen CK
71 Mgr. et Mgr. Jan Málek volený člen CK
72 Mgr. Karel Marek volený člen CK
73 Mgr. Pavel Mareš volený člen CK
74 Mgr. Jan Martínek volený člen CK
75 Ing. Jan Matějů volený člen CK
76 Ing. Jiří Němec volený člen CK
77 Mgr. Hayato Okamura poslanec P ČR
78 Ing. Jindřich Ondruš volený člen CK
79 PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D. volená členka CK
80 Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. volený člen CK
81 Jiří Regner volený člen CK
82 Ing. Vojtěch Ryza volený člen CK
83 RNDr. Jitka Seitlová místopředsedkyně Senátu P ČR
84 Marcel Sikora volený člen CK
85 Ing. Karel Siuda volený člen CK
86 Mgr. Renata Smutná volená členka CK
87 Jan Šmídek volený člen CK
88 Ing. Michaela Šojdrová poslankyně EP
89 Ing. Pavel Šotola volený člen CK
90 Stanislav Štefek, DiS. volený člen CK
91 Ing. Jaromír Talíř volený člen CK
92 Ing. Antonín Tesařík poslanec P ČR
93 Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. volený člen CK
94 Mgr. et Mgr. Ondřej Vlček volený člen CK
95 Arnošt Vogel volený člen CK
96 Mgr. Jiří Vojáček volený člen CK
97 Jan Wolf volený člen CK
98 Mgr. Richard Zemánek volený člen CK
99 Josef Bazala senátor P ČR
100 Jiří Čunek senátor P ČR
101 MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. senátor P ČR
102 Ing. Bc. Patrik Kunčar senátor P ČR
103 MUDr. Bohuslav Procházka senátor P ČR
104 Ing. Eva Rajchmanová senátorka P ČR
105 Ivana Váňová, MBA senátorka P ČR
106 Ing. Jaromíra Vítková senátorka P ČR