Uprchlíci a Evropa

KDU-ČSL vnímá, že lidé mají oprávněný strach z migrační vlny. KDU-ČSL je v přístupu k otázkám migrace aktivní. Nestrkáme hlavu do písku, jasně formulujeme odpovědi na palčivé otázky.

Stanovisko KDU-ČSL k řešení migrační vlny

uprchlici-(3).png

CO: Důsledně odlišujeme válečné uprchlíky a ekonomické migranty.

PROČ: Uprchlíci jsou osoby vyžadující ochranu dle mezinárodního práva a ČR je povinná jim poskytnout azyl, vůči ekonomickým imigrantům žádné právní závazky nemáme.

CO: Jsme proti závazným kvótám pro přijímání jak uprchlíků, tak ekonomických migrantů.

PROČ: Chceme přijímat uprchlíky dobrovolně a na základě našich možností se o ně skutečně dobře postarat, jinak nepomůžeme ani jim, ani sobě. Navíc povinné kvóty ztrácejí smysl, když většina imigrantů má za svou cílovou zemi jiný stát než ČR.

CO: Chceme si uprchlíky sami vybírat.

PROČ: Je důležité pomáhat těm, kteří od nás skutečně chtějí pomáhat a kteří s námi chtějí žít, integrovat se do naší společnosti a přijmout její hodnoty, takoví uprchlíci pro nás nakonec budou přínosem. Naopak imigranti, kteří odmítají naše občanské svobody, svobodu slova, náboženskou svobodu, rovnost pohlaví a sekulární stát, představují bezpečnostní riziko.

CO: Preferujeme pomoc uprchlíkům přímo v regionech konfliktů před jejich umísťováním v ČR.

PROČ: Za stejné peníze, které bychom věnovali na umístění uprchlíků k nám, můžeme zásadně zlepšit život několika set násobně více lidem v uprchlických táborech, kteří tak navíc zůstanou blízko domova v kulturně blízkém prostředí a nebudou muset riskovat nebezpečnou cestu do Evropy. KDU-ČSL navrhla zvýšit pomoc vlády pro uprchlické tábory ze 100 na 300 milionů Kč.

CO: Jsme pro zvýšení ochrany vnějších hranic EU (tedy i pro vyšší příspěvek ČR na tuto ochranu) a pro důsledný boj s pašeráky lidí a organizovaným zločinem, který se na nelegálních imigrantech v Evropě přiživuje.

PROČ: Je i v našem zájmu solidárně bránit hranice zemí, které čelí nezvladatelným statisícovým vlnám imigrantů a v rámci prevence bojovat s pašeráky lidí, kteří na této vlně profitují, stejně jako evropské mafie, jež prostřednictvím zkorumpovaných politiků inkasují veřejné peníze za ubytování imigrantů.

CO: Chceme, aby se zrychlil proces vyhošťování nelegálních imigrantů, kteří zjevně nemají nárok na status uprchlíka.

PROČ: Dle odhadů ministerstva vnitra je mezi imigranty pouze 10% skutečných válečných uprchlíků, zbytek tvoří ekonomičtí nelegálové, které je třeba co nejdříve vracet do zemí původu.

CO: Jsme pro, aby EU jednala s bohatými státy Perského zálivu v čele se Saúdskou Arábií, aby se solidárně podílely na přijímání uprchlíků.

PROČ: Blízké a bohaté země jsou svou kulturou muslimským uprchlíkům blízké, přesto je odmítají. Nemá ale logiku, aby tito uprchlíci pak cestovaly do Evropy, tedy do jim cizího prostředí.

CO: Neodmítáme pomoc uprchlíkům z oblastí bojů, kteří mají nárok na mezinárodně právní ochranu a kteří případně sami zamíří do ČR.

PROČ: Je naší lidskou povinností pomáhat trpícím, kromě toho jsme vázáni mezinárodními smlouvami, které nám nařizují udělit azyl těm, kteří mají nárok na status uprchlíka

CO: Jsme pro, aby v uprchlických táborech a v regionech bojů ČR vybírala uprchlíky vhodné pro bezproblémové soužití či asimilaci.

PROČ: Velká část uprchlíků jsou lidé, kteří prchají před tzv. islámským státem, případně jinými islámskými teroristy a je mezi nimi mnoho křesťanů, Jezídů, Asyřanů, Kurdů atd. Tito příslušníci nemuslimských a nearabských menšin jsou více ohroženi na životě, žijí v horších podmínkách a nemají zázemí v okolních muslimských zemích, zaslouží si tedy naši zvýšenou pozornost. Navíc je u nich dobrý předpoklad, že se budou úspěšně integrovat do naší společnosti, což po zkušenostech západních zemí o muslimských imigrantech říci nelze.

CO: Chceme se především připravit na možný příval uprchlíků z Ukrajiny.

PROČ: Na rozdíl od dnešní vlny imigrantů z Blízkého východu a z Afriky jsme pro Ukrajince potenciálně cílovou zemí, navíc jde o lidi nám kulturně blízké a máme poměrně dobré zkušenosti s jejich zapojením do české společnosti.