Uprchlíci a Evropa

KDU-ČSL vnímá, že lidé mají oprávněný strach z migrační vlny. KDU-ČSL je v přístupu k otázkám migrace aktivní. Nestrkáme hlavu do písku, jasně formulujeme odpovědi na palčivé otázky.

Akční plán KDU-ČSLKDU-ČSL si je vědoma, že čelíme největší migrační krizi od 2. světové války. Počet uprchlíků dosahuje takřka 60 milionů. Z nich však zatím pouze 1,8 milionu dosud požádalo o azyl. Téměř 40 milionů pak jsou vnitřní uprchlíci, kteří - zatím - zůstávají v domovských zemích. Migrační vlna bude ještě nějakou dobu kulminovat, je třeba jednat rychle a zároveň připravovat dlouhodobější opatření, která preventivně zabrání dalším velkým migračním pohybům.

Motto: Minimalizovat utrpení, zajistit bezpečí

Cíl: Optimalizovat průběh masové migrační vlny všemi dostupnými prostředky (ve spolupráci ČR s EU i s OSN)

3 linie řešení:

I. linie – regiony původu uprchlíků

Krátkodobá opatření:
- Alokovat prostředky z fondů EU (na národní i evropské úrovni) na zajištění důstojného života v uprchlických táborech v regionech původu běženců s cílem udržet je tam. Prioritní zemí je Turecko - dle UNHCR jsou nutné výdaje na uprchlíka na Blízkém východě 8x nižší, než v EU.
- Vést osvětu v regionech původu běženců, která bude odrazovat od migrace.
- V rámci společné zahraniční politiky EU jednat s vládami arabských zemí.

Dlouhodobá opatření:
- Zvýšit rozvojovou pomoc – zaměřit se zejména na státy Balkánu, na Ukrajinu, Etiopii – například jde o spolupráci v rámci resortu zemědělství, konkrétně může jít o projekty zajištění zdrojů vody - ČR se zavázala vydávat na rozvojovou pomoc 0,33% HDP, realita je pouzer 0,11%.
- Podílet se na stabilizaci regionů válek, včetně využití diplomatického zastoupení ČR v Sýrii, jež zastupuje i zájmy USA.
- Zvážit dodávky zbraní Kurdům, pokud budou záruky, že se nedostanou do Turecka a neposlouží protitureckému separatismu.

II. linie – hranice EU a Schengenu

Krátkodobá opatření:
- Na úrovni EU vyjednat blokační minoritu proti permanentnímu přerozdělovacímu mechanismu.
- Boj proti pašerákům lidí, organizovanému zločinu a korupci úředníků, která je s převaděčstvím spojena.
- Ochrana hranic Schengenu – zavést sankční mechanismus včetně vyloučení dle článku 15, poskytovat pomoc Řecku jen když bude chránit hranice.
- Podílet se na budování a provozování “hot spots” a pokud možno do nich vysunout české azylové řízení a dát najevo, že ilegálně se do ČR nikdo nedostane.
- Společná ochrana hranic, společné jednotky pohraničníků, spolupráce i se zeměmi mimo EU.
- Dopracovat seznam bezpečných zemí (jak např. může Řecko, dnes ne-bezpečná země přijímat a registrovat uprchlíky?).

Dlouhodobá opatření:
- Změna evropské azylové legislativy a reforma Dublinu (dříve než v březnu, v Německu bude tou dobou přes milion běženců) – zabránit zneužívání práva na azyl, zejména zefektivněním návratových opatření, jednat o věci s eurokomisařkou Jourovou.
- Podílet se v EU na hledání bezpečného místa pro běžence mimo evropský kontinent.

III. linie – domácí

Krátkodobá opatření:
- Koaliční jednaní k migrační krizi před summity EU, tedy dříve, než bude vláda rozhodovat o mandátu na tato jednání.
- Urychlení náboru nových členů PČR a AČR.
- Opatření k ochraně hranic.
- Rozšíření bezvízového styku s Ukrajinou na osoby, které buď mají české kořeny, nebo již mají v ČR někoho i z širšího příbuzenstva, kdo bude ochoten se o ně postarat - samozřejmě za splnění bezpečnostních podmínek.

Dlouhodobá opatření:
- Změnit azylový zákon, aby odpovídal nové situaci – zejména jde o vrácení osob bez nároku na azyl, prodloužení lhůt pro zadržení osob, které se nedaří vyhostit a pro ty, kteří nespolupracují.
- Zefektivnit vrácení osob bez nároku na azyl, naše úspěšnost je pouze 13%, evropský průměr je 40%.
- MŠMT – plán vzdělávání a rekvalifikace pro uprchlíky.
-Zvážit možnost, aby nelegální překročení hranice bylo trestným činem, abychom usnadnili vyhoštění ekonomických migrantů (s možností upuštění od potrestání, pokud se prokáže, že jde o osobu s právem na mezinárodně právní ochranu).
- Odepřít azyl osobám, které u nás aktivně porušují zákon.
- Uprchlíkům z válečných zón, kteří u nás požádají o azyl, udělovat povolení k pobytu jen do doby, než se budou moci vrátit.