Uprchlíci a Evropa

KDU-ČSL vnímá, že lidé mají oprávněný strach z migrační vlny. KDU-ČSL je v přístupu k otázkám migrace aktivní. Nestrkáme hlavu do písku, jasně formulujeme odpovědi na palčivé otázky.

Usnesení KDU-ČSL k migrační vlněUsnesení předsednictva KDU-ČSL k nárůstu sexuálního násilí v Evropě, 12. 1. 2016

Předsednictvo KDU-ČSL vyzývá členy vlády za KDU-ČSL, aby na nejbližším zasedání vlády iniciovali svolání mimořádného summitu Evropské rady, na kterém se budou řešit opatření proti bezprecedentnímu nárůstu sexuálního násilí, zajištění bezpečnosti v Evropě a ochrana vnějších hranic EU.

KDU-ČSL považuje nárůst sexuálního násilí v některých evropských státech za závažný celoevropský problém, který se v otevřené a propojené Evropě, ve které platí volný pohyb osob, týká všech a může být přenesen za hranice momentálně dotčených zemí.


Usnesení Celostátního výboru KDU-ČSL k migrační krizi, 12. 1. 2016:

CV KDU-ČSL žádá předsednictvo KDU-ČSL, aby zahájilo jednání s koaličními partnery s cílem zařazení zvláštního bodu na řádné schůzi PS (případně svolání mimořádné schůze PS) s tématem „Stanovisko ČR k migrační krizi“.USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA KDU-ČSL

Předsednictvo KDU-ČSL:

1)        považuje současnou migrační a uprchlickou krizi v Evropě za zásadní problém ohrožující základy Evropské unie;

2)        zdůrazňuje nutnost hledání efektivního řešení příčin ilegální migrace a uprchlické krize vně Evropy prostřednictvím společného postupu v rámci EU;

3)        vyzývá k aktivnímu podílu na snaze vlády a parlamentu o aplikaci takové migrační a azylové politiky, která bude reflektovat aktuální vývoj v Evropě a sousedních regionech;

4)        v  azylové politice klade důraz na pomoc nejohroženějším a prokazatelně perzekvovaným skupinám uprchlíků a klade důraz na řešení důsledků migrační krize v zemích jejího původu a tranzitních zemích, ne pouze na řešení jejich následků v Evropě;

5)        v případě státem řízené a podporované ekonomické migrace zdůrazňujeme právo každé země zvolit si parametry této politiky na základě svých vlastních preferencí, potřeb a kulturního prostředí;

6)        státem řízenou a podporovanou legální migraci považuje pouze za doplňkové opatření ve vyrovnávání demografického deficitu. Za hlavní prostředek udržení populace považuje účinnou prorodinnou politiku;

7)        vítá iniciativu „Výzva vědců“ týkající se diskuse o hledání racionálních řešení současné migrační krize.

USNESENÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCE KDU-ČSL, 25. 9. 2015 

Celostátní konferenci KDU-ČSL leží na srdci v první řadě bezpečnost českých občanů, ale rovněž zachování schengenského prostoru a svobody, které zaručuje.

Proto Celostátní konference KDU-ČSL:

1. Podporuje jednání o široké mezinárodní koalici za účasti světových mocností včetně EU, která stabilizuje situaci v Sýrii a Iráku, tedy v místech, odkud uprchlíci přicházejí nejvíce.

2. Považuje za nezbytné zintenzivnit boj proti převaděčům, kteří vydělávají obrovské částky na obchodě s lidským neštěstím a riskují životy běženců na cestě do Evropy.

3. Podporuje a oceňuje dobrovolnou pomoc válečným uprchlíkům a lidem v ohrožení ať už na úrovni státu, krajů, obcí, církví, neziskových organizací či jednotlivců.

4. Zdůrazňuje potřebu zvýšené pomoci v uprchlických táborech mimo Evropu proto, aby se minimalizovaly důvody odchodu uprchlíků do zemí EU.

5. Souhlasí s pozicí Předsednictva KDU-ČSL ohledně migrační krize, zejména odmítnutí povinných přerozdělovacích kvót, které neřeší situaci jako takovou, ale pouze její následky a naopak klade důraz na nutnost řešit příčiny migrační krize mimo Evropu.

USNESENÍ SJEZDU KDU-ČSL 2015

Migrace

• Sjezd KDU-ČSL vyzývá své zástupce ve vládě a v Parlamentu ČR a v EP,aby se zasazovali o řešení problému uprchlíků ohrožených na životě, kteří utíkají z oblastí postižených válečným konfliktem a kteří žádají o mezinárodní ochranu před pronásledování.

• Jsme si vědomi, že nelegální migrace představuje v současnosti jeden z největších problémů Evropy. Podporujeme hledání společného řešení v rámci EU, avšak trváme na tom, že rozhodnutí o přijímání uprchlíků musí nadále zůstat v kompetenci národních států.

• KDU-ČSL preferuje prevenci, zejména posílení vnějších hranic EU, urychlené vracení ekonomických migrantů, boj proti pašerákům lidí, zvýšení humanitární a rozvojové pomoci a větší zapojení bohatých muslimských zemí do řešení problému. Zároveň navrhujeme, aby se ČR připravila na možnou velkou uprchlickou vlnu z východu, která hrozí, pokud se dále rozšíří konflikt na Ukrajině.

Pronásledování křesťanů

• KDU-ČSL odsuzuje útoky a pronásledování křesťanů ve světě, zejména Sýrii, Pákistánu, Iráku, Iránu a Severní Koreji, kde patří k nejvíce ohroženým menšinám. KDU-ČSL děkuje svým zástupcům ve vládě a v Parlamentu ČR a v EP za dosavadní angažmá ve prospěch pronásledovaných a vyjadřuje podporu jejich dalšímu úsilí na tomto poli.

Politický islám

• Základní evropské hodnoty jsou pro nás trvale platné, nedělitelné a nedotknutelné. Těmito evropskými hodnotami KDU-ČSL rozumí: základní práva – zejména svobodu slova, svobodu shromažďování, svobodu vyznání, dále pak demokracii, právní stát, rovnost před zákonem a úctu k lidskému životu a lidské důstojnosti.

• KDU-ČSL rozlišuje mezi islámem jako náboženstvím a politickým islámem jako ideologií, která nese prvky neslučitelné s demokracií a lidskými právy. Evropská nemuslimská většina musí vést s muslimskou menšinou neustálý dialog, vycházející ze zdůraznění evropských hodnot. V tomto dialogu musíme důsledně rozlišovat mezi islámem jako náboženstvím a politickým islámem jako státní ideologií.

• Pokojné soužití s muslimy v Evropě ale nesmí znamenat smíření s politickým islámem. Evropa nesmí tolerovat vyjadřování nenávisti ke svým základním hodnotovým pilířům.

• Sebevědomá Evropa musí vyžadovat, aby i v muslimských zemích byla respektována svoboda vyznání, jako ji respektujeme my, Evropané.