Témata

Chceme aby stát více zohlednil zásluhy rodin na výchově nové generace a na fungování důchodového systému.
Prosazujeme dostupné bydlení pro každého
Nestrkáme hlavu do písku, jasně formulujeme odpovědi na palčivé otázky.
 

Skládáme účty!

CO JSME SLÍBILI V ROCE 2013, TO JSME SPLNILI. ZODPOVĚDNĚ!

V roce 2013 se poprvé v historii vrátila do sněmovny strana, která ji předtím opustila. Nastoupila nová generace lidovců. Jsme silnější, než se zdá. Do koaliční smlouvy jsme prosadili 80 % našich priorit a většinu z nich jsme dokázali prosadit.
Slíbili jsme snížit daně pracujícím rodinám s dětmi. Slíbili jsme pomoc venkovu a zemědělcům. Slíbili jsme snížit nezaměstnanost. Slíbili jsme, že dáme zemi do pořádku. Nepřišli jsme se hádat ani se vézt na vlně populismu. Přišli jsme pracovat a splnit, co jsme slíbili.

Rodina především

 • Obnovíme živnostníkům slevy na dítě a manželku/manžela.
  • Živnostníci využívající paušál mohou od roku 2017 uplatnit stejnou slevu jako ostatní rodiče.
 • Zvýšíme slevu na dani pro pracující rodiče. 
  • Od roku 2017 narostla sleva pro rodiče dvou dětí na 32 808 Kč a tří dětí na 57 012 Kč ročně.
 • Snížíme DPH na nenahraditelnou dětskou výživu. 
  • Prosadili jsme snížení DPH o 7,5 p.b.
 • Podpoříme rozvoj všech předškolních zařízení. 
  • Zachránili jsme „lesní školky“, protože chceme, abyste si mohli vybrat, jestli mají děti být celý den venku, anebo v klasické školce.
 • Slíbili jsme, že podpoříme obce, které chtějí zachovat mateřské školy. 
  • Schválili jsme 400 milionů na záchranu školek v menších obcích. Chceme, aby byly školky dostupné pro všechny.
 • Usnadníme rodinám péči o seniory a hendikepované v domácím prostředí. 
  • Prosadili jsme zvýšení příspěvku na péči o 10 %.
  • Zkrátili jsme dobu přiznávání příspěvku na péči. Díky našemu návrhu dojde ke schválení již během hospitalizace.
  • Zjednodušili jsme vyplácení příspěvku pro rodiče hendikepovaných dětí. Už nebudou muset kvůli vyřízení běhat na soudy.
  • Prosadili jsme lepší přístup ke zvláštním pomůckám pro spoluobčany se zdravotním postižením, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a pomáhají handicapovaným lidem vrátit se do běžného života. Od roku 2018 se zvýší příspěvek na mobilitu.
  • Zatímco doteď mohli zdravotně postižení dostat bez posuzování svých příjmů dotaci na pomůcku dražší než 24 000 Kč, díky našemu legislativnímu návrhu hranice klesne na 10 000 Kč. Pod tuto cenovou mez na dotaci dosáhnou v případě, že nebudou mít příjmy vyšší než osminásobek životního minima. Příspěvek na mobilitu vzroste ze současných 400 na 550 korun měsíčně.

Úcta ke krajině

 • Budeme realizovat opatření proti suchu a povodním. 
  • Ministerstvo zemědělství investovalo v roce 2015 téměř 1,5 miliardy na budování mokřadů, mezí, rybníků a protierozních opatření, které umožňují lepší zadržování vody v krajině. Oproti roku 2013 bylo těchto úprav o 320 % více.
  • Prosadili jsme investici 1,3 miliardy korun na výstavbu protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy.
 • Podpoříme domácí výrobce a producenty. 
  • 620 milionů pro chovatele prasat a výrobce mléka.
  • Obnovili jsme zelenou naftu. Kdo jezdí jen po poli, nemusí platit na opravu silnic.
  • 2,25 miliard na národní zemědělské programy.
  • 50 milionů na podporu zaměstnávání hendikepovaných v sociálním zemědělství.
 • Budeme podporovat regionální kulturu. 
  • 400 milionů na opravu dědictví po předcích, kteří po sobě zanechali v krajině spoustu krásných drobných památek od sýpek, přes křížové cesty, boží muka či sochy.

Kvalitní a poctivé potraviny

 • Připravíme dlouhodobou vizi zemědělství s výhledem na soběstačnost. 
  • Soběstační nemusíme být jen ve výrobě piva. Ministerstvo zemědělství připravilo plán do roku 2030 na soběstačnost v tom, co umíme vypěstovat. Proč bychom měli dovážet tolik jablek, vepřového nebo mléčných výrobků, když to dobře umíme i u nás.
 • Budeme chránit naše kvalitní producenty potravin. 
  • Zjednodušili jsme kontroly potravin.
  • Zavedli jsme označení „Česká potravina“ a „Vyrobeno v České republice“ poznáte výrobky, které jsou vyrobeny v České republice a z českých surovin.

Ekonomika

 • Nebudeme zvyšovat daně pro živnostníky a podnikatele. 
 • Navrhneme zvýšení minimální mzdy, které nesníží konkurenceschopnost domácích firem. 
  • Minimální mzda se zvýšila o na 12 200 Kč.
 • Uvolníme přiškrcenou ekonomiku. 
  • Začalo růst HDP. V roce 2015 o 4,3 %. Klesla nezaměstnanost na 4,6 % ke konci roku 2015, to bylo po Německu nejméně z celé Evropské unie. K 31. červenci 2017 byla míra nezaměstnanosti dokonce jenom 4,1 %.
 • Budeme bojovat proti lichvářským praktikám. 
  • Ze spotřebitelských úvěrů zmizí rozhodčí doložka, kvůli které se malí dlužníci dostávali do pasti. Nevadí nám zisk z půjčování peněz, ale to, když někdo ožebračuje lidi, protože ví, že nemohou splácet.
 • Omezujeme tvrdý hazard a gamblerství. 
  • Zdanili jsme hazard a ukončili tak hazardní Eldorádo východu. 90. léta, kdy byly „bedny“ na každém kroku, jsou pryč. Vytvořili jsme legislativní prostředí pro zavedení hracích karet, bez kterých si člověk nezahraje. Nepustí to ke hře mladistvé ani ty, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi.
  • Za tři roky jsme v návaznosti na vyhlášky obcí zrušili 20 000 automatů. Podle odhadů se dostaneme k číslu 40 000 automatů tedy polovině oproti neuvěřitelným 80 000 automatů ze zlatých časů hazardu.
  • V loňském roce se podařilo vyinkasovat od hazardních provozovatelů o téměř 3 miliardy Kč více než v roce 2015, čímž suma vybraných odvodů narostla na rekordních 10,5 miliardy Kč. Vedle toho provozovatelé navíc využili zákonné možnosti a dalších 700 milionů Kč zaslali Českému olympijskému výboru namísto státu.

Budoucnost je ve vědě a inovacích

 • Prosadili jsme historicky nejvyšší rozpočet na vědu a výzkum. 
  • Celkově 32,7 miliardy na rok 2017.
  • Stabilizujeme výdaje rozpočtu a konečně jim dáváme řád a systém.
 • Prosadili jsme na vládě zákon o vědě a výzkumu 
  • Jsme na cestě k samostatnému ministerstvu pro vědu a výzkum.
  • Nemáme ropu ani mnoho nerostného bohatství. Věda a výzkum je klíčová pro naši budoucnost, a proto si konečně zaslouží silné zázemí.
 • Zřídili jsme posty vědeckých diplomatů. 
  • První vědecký diplomat je již v Izraeli a pomáhá navazovat kontakty mezi špičkovými vědci a vědeckými centry.

Efektivně hospodaříme s veřejnými zdroji.

 • Zavedli jsme nový, levnější informační systém pro vědu a výzkum. 
  • Šetříme díky němu zhruba 6 mil. Kč ročně. Informační systém dostal ocenění „Egovernment The Best 2016“ za elektronizaci veřejné správy.
 • Stát může být dobrý hospodář. 
  • 1 750 000 000 Kč = Úspory Ministerstva zemědělství ČR v objemu vyhraných soudních sporů
  • 245 357 000 Kč = Úspory Ministerstva zemědělství ČR ve sporech o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu státní moci
  • Více než 95 % úspěšnost soudních sporů = úspora desítek milionů Kč ročně na nákladech právního zastupování Ministerstva zemědělství ČR.
  • Více než 98,5% administrace církevních restitucí = náprava majetkových křivd minulosti a lepší péče o krajinu do budoucna.
  • 191 000 000 Kč = Úspora z nákupu energií za roky 2014 až 2018 na Ministerstvu zemědělství ČR.
  • Přes 190 000 000 Kč = úspora z nákupu osobních a terénních automobilů
  • 67 %, tedy v řádu desítek milionů Kč = úspory na telekomunikačních službách
  • Umíme nabídnout práci potřebným a navíc přinést i úspory 30%, = úspora na kancelářských potřebách 22 500 000 Kč
  • 41 400 000 Kč = Úspory Ministerstva zemědělství ČR na pojištění motorových vozidel za období 2016-2018
  • Podáváme pomocnou ruku pro restart profesního života - zaměstnali jsme přes 400 osob dlouhodobě nezaměstnaných v nejvíce znevýhodněných regionech.
  • Zakázkáři Ministerstva zemědělství ČR umí šetřit i v rámci IT, kde ostatní resorty selhávají a jsou zajatci dodavatelských společností:
  • 36 000 000 Kč = úspory u VZ AgriBus
  • 35 000 000 Kč = úspory ze strategického pronájmu serverů pro Ministerstva zemědělství ČR
  • 34 853 488 Kč = úspory z 9 kol zavedeného dynamického nákupního systému na nákup informačně-komunikačních prostředků
  • Přes 47 státních podniků v likvidaci vymazáno z Obchodního rejstříku – přes 20 let se s tímto státním majetkem nehospodařilo efektivně, my zvládli ukončit jejich činnost kratší dobu než tři a půl roku.
  • Až 10 000 000 Kč roční úspory Ministerstva zemědělství ČR ze zavedení interní administrace veřejných zakázek.

Vážíme si zkušeností a práce starších

 • Obnovíme slevu na dani pro pracující důchodce. 
  • Sleva ve výši 24 480 Kč ročně znovu platí.
 • Zvýšíme dostupnost lázeňské péče. 
  • Obnovili jsme čtyřtýdenní lázeňské pobyty.
 • Snížíme DPH na léky. 
  • DPH na léky snížena o 7,5 p.b.
 • Prosadíme pravidelnou valorizaci důchodů alespoň o inflaci. 
  • Důchody se automaticky zvedají o 100 % navýšení cen.
  • Navrhli jsme a prosadili nad zákonný výpočet jednorázový příspěvek, v roce 2016 byl schválen ve výši 1200,- Kč

Slíbili jsme, že dáme zemi do pořádku

 • Zrušíme anonymní akcie. 
 • Schválíme služební zákon. 
 • Zavedeme registr smluv. 
 • Prosadíme navýšení prostředků na mzdy učitelů. 
  • Od září  2016 vzrostly platy učitelů o 8 %.
 • Podpoříme rozvoj vývoje a výzkumu. 
  • V roce 2017 historicky nejvyšší rozpočet na vědu 32,7 miliard Kč.
  • V Izraeli již působí vědecký diplomat.
  • Navázaly se spolupráce ve vědě a výzkumu s Izraelem, Koreou, Taiwanem, Německem, USA či Polskem.
  • Spustili jsme programy na podporu aplikovaného výzkumu, mezinárodní vědeckou spolupráci či podporu mladých vědců.
 • Budeme podporovat živou kulturu. 
  • Zvýší se prostředky na platy zaměstnanců v kultuře.
 • Prosadíme zvýšení prostředků na kulturu. 
  • Rozpočet na kulturu v roce 2017 ve výši 11,8 miliardy se výrazně přiblíží 1 % výdajů státního rozpočtu.
 • Prosadili jsme dlouho očekávanou novelu autorského zákona. 
 • Nezapomínáme na své kulturní kořeny. 
  • Velký pátek je znovu státním svátkem.
  • Státní svátky jsou dny, kdy není ekonomika na prvním místě. Schválili jsme omezení prodejní doby během osmi svátků.
 • Prosazujeme racionální a zodpovědné řešení uprchlické krize. 
  • Našim cílem je odpovědná solidarita. Můžeme pomoci, ale proces musíme mít pod kontrolou a dbát na bezpečnost občanů.
  • Prosazujeme celoevropské řešení, přičemž odmítáme násilí a nenávist.