Uprchlíci a Evropa

KDU-ČSL vnímá, že lidé mají oprávněný strach z migrační vlny. KDU-ČSL je v přístupu k otázkám migrace aktivní. Nestrkáme hlavu do písku, jasně formulujeme odpovědi na palčivé otázky.

Při řešení problému migrace vycházíme ze čtyř základních principů:1. KDU-ČSL i celá vláda myslí na bezpečnost občanů.

V této chvíli máme plnou kontrolu nad situací, invaze nehrozí a kabinet udělá vše pro její odvrácení, pokud by nám hrozila v budoucnosti. Odmítáme povinné kvóty a prosazujeme řešení imigrace, pokud možno mimo hranice EU. KDU-ČSL opakovaně požaduje navýšení naší pomoci pro uprchlické tábory v regionech bojů, abychom lidem v nich zajistili důstojné podmínky, což je nejefektivnější způsob jak zabránit, aby se vydávali na pochod do Evropy.

2. KDU-ČSL důsledně rozlišuje mezi ekonomickými migranty a válečnými uprchlíky.

Ty první musíme rychle vracet zpět. Těm druhým jsme povinni pomoci, pokud budou o naši pomoc stát (o což zatím drtivá většina z nich nestojí). K pomoci nás zavazují nejen ženevské konvence a naše zákony, ale i křesťanská solidarita a obecně lidskost.

3. KDU-ČSL si uvědomuje, že migraci nemůže Česká republika vyřešit sama.

Statisíce zoufalých lidí, kteří nemají co ztratit, nezastaví ani zavřená hranice a ostnatý drát. Musíme hledat společné řešení v rámci EU. Přičemž KDU-ČSL klade důraz na to, aby Evropská unie lépe bránila své vnější hranice, aby se urychlil proces vracení ekonomických migrantů, aby se bojovalo s pašeráky lidí a zejména aby se EU podílela na stabilizaci a pomoc v regionech, odkud pocházejí uprchlíci. Zároveň trváme na tom, aby si každá země EU mohla svobodně zvolit svou vlastní imigrační politiku.

4. KDU-ČSL odmítá návrhy, aby se imigrace stala univerzální odpovědí na nízkou porodnost.

Dlouhodobě upozorňujeme na problém demografického deficitu a na potřebu podpořit pracující rodiče a výchovu dětí. Je lepší nechat více peněz v kapsách našich rodin a podpořit výchovu nové generace, než dovážet imigranty. Platí nepřímá úměra: čím méně českých dětí, tím větší tlak na přijímání migrantů.