KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Lidovecké rozhovory - Ivo Čečman, starosta Dubu nad Moravou: Kolegyně naše občany rozehřívají pouště
Zpět

Lidovecké rozhovory - Ivo Čečman, starosta Dubu nad Moravou: Kolegyně naše občany rozehřívají pouštěním Kabátů v obecním rozhlase

Přidáno 9. 2. 2023
Ilustrační foto
Bodrý Hanák Ivo Čečman starostuje v městysu Dub nad Moravou již přes 8 let, vloni dostal již potřetí důvěru voličů a následně i zastupitelů této střediskové obce ležící skoro přesně uprostřed „zlatého“ trojúhelníku mezi Přerovem, Prostějovem a Olomoucí. Je tak trochu pod dohledem, protože v sousední Rokytnici na svém rodinném statku hospodaří Marian Jurečka. Ale Ivo Čečman si z toho nic nedělá a hýří vtipem.
 
Co pane starosto aktuálně řešíte?
První naši prioritu představuje škola, což je komplex čtyř budov – kromě školy i školka, družiny, hřiště atd. Jsme spádová oblast, takže k nám dojíždějí i děti z okolních 11 nebo 12 obcí. V minulém období se nám povedlo postavit novou přístavbu, kde jsou nové učebny chemie a cizích jazyků včetně prostor pro počítačový server. Vyměnili jsme okna, zateplili, část komplexu je plně bezbariérová atd. Nyní ještě potřebujeme rozšířit kapacitu školní jídelny.
Druhou prioritou je náprava hříchů z minulosti, protože komunisté kvůli napřímení silnice zbourali velkou část historického středu naší obce. Takže jsme za pomoci architekta začali centrum obnovovat a zkrášlovat. Předloni se nám povedla 1. etapa, kdy jsme na náměstí u radnice položili žulovou dlažbu, pod níž je retenční nádrž na vsakování. Obnovili jsme prostor u radnice, kde mají své místo i obchod a pohostinství. V této renovované části náměstí jsme zřídili i pietní místo, když jsme sem přesunuli památník našich padlých z obou světových válek. Teď budeme řešit další etapu - prostor za silnicí.  
 800px-Dub_nad_Moravou-_namesti_(1).jpg
Dominantu obce i celého rovinatého okolí ale tvoří významné poutní místo – kostel Očišťování Panny Marie.
Ano, ten stojí v těsné blízkosti školního komplexu. Je to významné poutní místo pro celou Hanou. U kostela, fary a přilehlé školy jsme pod parkovištěm vybudovali další podzemní retenční nádrž, kde sbíráme dešťovou vodu z vydlážděných ploch a ze střech a voda se postupně vsakuje do půdy. Plánujeme i zřízení podzemní nádrže, kde budeme jímat dešťovou vodu a zalévat s ní obecní zeleň.  
Naší třetí prioritou je pak oprava místních sítí, protože dožívají – plánujeme rekonstruovat vodovod, kanalizaci i pokračovat v modernizaci čističky, na kterou chceme umístit i fotovoltaiku.
Ještě bych rád zmínil, že jsme z našich místních částí Tučap a Bolelouce vytyčili bezpečnou cestu do školy a ke službám, je to v podstatě linie moderních chodníků.
 Na co byste pozval hosty, třeba z Čech, do vaší obce?
Trochu v nadsázce řečeno, Dub by byla jen větší vesnice, kdybychom neměli už zmíněný krásný poutní kostel Očišťování Panny Marie. V naší obci se také každou první neděli v září koná velká pouť, jejíž tradice trvá po 300 let a svůj význam má v podstatě pro celou Hanou. Máme naštěstí aktivního pana faráře, na faře pořádá akce pro věřící i laiky – poutě, motorkářská setkání, dožínkové poutě, velkou mysliveckou pouť. Jsme ideální místem pro cyklisty. Naše obec leží na Moravské cyklotrase, která propojuje Moravu od severu k jihu a kopíruje historickou obchodní a arcibiskupskou cestu z Kroměříže do OIMG_20220528_144838.jpglomouce.
V Dubu nám funguje hodně spolků, které se snažíme finančně podporovat a platíme za ně třeba energie v prostorách, které využívají. Máme dvě skautská střediska, hasiče, myslivce, Sokoly, provozujeme fotbal na hodně dobré úrovni. Ale folklor v Dubu paradoxně není. Tím, že Dub žil poutěmi, tak jsme zde začali poměrně dávno žít „městský stylem“. Byli jsme jedna z prvních obcí, kde lidé začali odkládat kroje.
Jinak my jako místní lidovci se spolky úzce spolupracujeme i jinak. Snažíme se je vtahovat do veřejného dění, lidé jako starosta hasičů, ředitel školy, šéf skautů byli i na naší kandidátce, jsou v radě a zastupitelstvu.  Snažíme se být jako lidovci otevření, nesmíme se bát konkurence. Teď máme třeba jako místostarostu šikovného mladého pana učitele.


 
Máte dostatečnou občanskou vybavenost?
U nás je praktický lékař, dětská lékařka, zubař, máme poštu, lékárnu, obchody i prodejnu masa z místního zemědělského družstva. Díky naší poloze se těšíme ze skvělé dopravní obslužnosti, není problém s pracovními příležitostmi, je tady i velké zemědělské družstvo. Ale pro zajímavost uvádím, že za první republiky jsme měli 11 hospod a teď máme jenom dvě.
 
Co vás aktuálně trápí?
Máme skoro vše, ale ne vše je v perspektivním stavu.  Dostali jsme do péče sokolovnu, kde hlavní sál slouží jako tělocvična základní školy. Chybí nám moderní kulturní zázemí pro plesy, sokolovna už zestárla. Chybí i zázemí pro sportovní vybavení. Máme nyní studii a domluvili jsme se se sokoly, že sokolovnu výrazně zmodernizujeme – včetně fotovoltaiky a umístění tepelných čerpadel.  
Také mě trochu trápí bezpečnost v dopravě. Socialistický silniční průtah centrem obce přináší svá rizika. Zrovna nedávno zde malá holčička málem přišla o život a jen shodou okolnostíIMG_20190308_180224.jpg přežila.  
Jinak vzhledem k naší poloze několik málo kilometrů od větších měst cítíme velký tlak na výstavbu na území naší obce, ale snažíme se tomu dávat potřebné limity. Chceme rozumný rozvoj našeho městyse.
 
Jaké máte plány do budoucna?
Jak už jsem řekl,  fotovoltaiku plánujeme umístit na čističku, kde to má velký smysl. Připravujeme také rekonstrukci multifunkčního bytového domu, který budeme projektovat na úspory energií. Máme taky v plánu využít prostor ve dvou starších budovách, renovovat je a vybavit tam 4 nové obecní byty. Dub nyní disponuje celkem 26 obecními byty. Bydlí tam například mladí, ale nechceme jim dávat nic zadarmo, je to třeba na 5-10 let, jako startovací.
 
Jak se vašemu městysu daří hospodařit?
Snažíme se i dobře finančně hospodařit. Každý rok máme na začátku sestavený mírně schodkový rozpočet, ale na konci končí povětšinou přebytkem. Dokonce jsme nashromáždili slušnou finanční rezervu, kterou teď dobře investujeme do dalšího zkrášlení Dubu.  
 
Je něco, v čem by vaší obci třeba stát mohl pomoci?
Určitý prostor ke zlepšení je třeba v ekologických projektech, nevím, jestli to je mnou nebo něčím jiným, ale už jsme měli několik projektů, které ztroskotaly na drobnostech. Rádi bychom, aby se Státní fond životního prostředí  snažil pomoci s papírováním možná trochu více, aby tam nebyly chytáky, jako že nemáte kam uklidit skrývku, takže pak to celé raději neděláte, abyste nemuseli dotace vracet.

Jak komunikujete s občany? Máte jako zkušený politik nějaké doporučení třeba pro začínající starosty?
Osvědčila se mně jedna věc, mluvit s lidmi narovinu a slušně, umět říci i nepříjemnou pravdu. Neslibovat, to je pak jen horší. Nedávat falešné naděje, sednout si, promluvit.  A také měřit všem zcela stejně. Jinak podobně jako další obce vydáváme obecný tištěný zpravodaj – 3x do roka – před Vánoci, jarní číslo a před poutí. Organizujeme veřejné debaty s občany, je to takové příjemné posezení. A skvěle nám funguje obecní rozhlas, který pokrývá celý náš městys. Mé kolegyně z radnice jsou takové akční, takže pouštějí třeba Kabáty a to naše občany patřičně rozehřeje (smích…)
 
IMG_20180213_124948.jpgCo by podle vás měly být ty pravé lidovecké hodnoty?
Já jsem se pro lidovce angažoval v podstatě od mých 15 let, moji rodiče byli členy lidové strany a také tehdejší předseda MO byl rád za každou pomoc např. při vylepování plakátů v prvních svobodných volbách. O veřejné dění jsem se zajímal už jako kluk, četl jsem si třeba rád noviny, tehdy Lidovou demokracii. Jako lidovci bychom se měli zaměřit na dobrou a poctivou správu věcí veřejných, řešit to, co trápí naše lidi. Začíná to již na obecní úrovni.
 

Co je podle vás pro úspěšného starostu nejdůležitější?
Poctivost je základ. Poctivost v práci i ve slově, to je hodně důležité.

Co vám motivaci?
Když vidím, že se něco podařilo, že to dobře slouží. A když se třeba podívám z okna na opravený dům či chodník, tak mě to motivuje k další práci.
 
Profil Ivo Čečmana, starosty Dubu nad Moravou:
Ivo Čečman po základní škole v rodném Dubu nad Moravou absolvoval strojní průmyslovku v Olomouci a následně vystudoval VUT v Brně. Poté pracoval deset let v Olomouci jako projektant sklářských pecí ve společnosti PKI-Sklopece. Následně působil jako zástupce kastelána arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, kde měl mimo jiné na starosti i investice a spolupodílel se na rozsáhlé rekonstrukci Květné zahrady a zámku financované z evropských peněz. Od roku 2006 působí nepřetržitě v dubském zastupitelstvu, kde prošel funkcí zastupitele, místostarosty a v roce 2014 byl zvolen starostou. S manželkou se starají o tři děti. Ve volném čase se věnuje především poznávání turistických krás Česka, cyklistice a pomáhá s péčí o dubský poutní kostel. Mezi jeho velké koníčky patří historie a kostelničení.
 
Děkuji za rozhovor
Petr Kopáček