KDU.breadcrumbs.homeAktuality Různé Lidovecké hovory - Starosta Sudoměřic František Mikéska: Vinné sklepy v naší viničné ulici vznikly
Zpět

Lidovecké hovory - Starosta Sudoměřic František Mikéska: Vinné sklepy v naší viničné ulici vznikly původně jako protiatomové kryty

Přidáno 10. 9. 2023
Ilustrační foto
Sudoměřice na Hodonínsku, obec sousedící se Slovenskem, doslova přilepená na sousední zemi, ale s Českem pevně spojená jednak širokými vinnými lány a pak také Baťovým kanálem, kterým se dá plout odtud až do Otrokovic. Zde tradičně starostují lidovci, nyní František Mikéska, jehož kandidátka získala v posledních komunálních volbách přes 55 % hlasů. Sudoměřice letos slaví největší ocenění ve své historii, když zvítězili v jihomoravském kole soutěže Vesnice roku 2023. Mám rád tuto tradiční krajinu na Slovácku, kde rodiny žijí pospolu dlouhá staletí, provozují hospodářství, řemesla a služby, což je na příznivých cenách a opravené infrastruktuře vidět. Pojďme si o tom povyprávět.

Gratuluji moc k velkému úspěchu. Zvítězil jste v jihomoravském kole soutěže Vesnice roku 2023. Za co vás porota zejména ocenila?

Ocenila vyváženost života v obci, vyváženost mezi koncepčními dokumenty, volnočasovými aktivity spolků, občanů v kombinaci s hrdostí ke svému domovu. O tom, že to u nás opravdu žije, jsme dokázali  tom přesvědčit i hodnotící komisi. Soutěž není primárně o stavbách, ale jak toho využívají občané a hlavně o spolupráci v mnoha oblastech. U nás je výhoda v tom, že363342324_671842788307066_3323703419089942001_n.jpg předchozí lidovecký starosta fungoval 28 let, tedy od začátku 90. let, čili u nás máme velkou kontinuitu rozvoje, což je pro každou obec důležité. Snažíme se stále vylepšovat a spolupracovat s odborníky. Zastupitelstvo dlouhodobě podporuje spolkovou činnost a obec ročně přispívá na jejich činnost 5-10 % příjmů z rozpočtového učení daní, letos necelých 1,5 mil. Kč. V naší obci funguje celkem 11 spolků. U nás fungují zahrádkáři včetně vinařů, chovatelé,  máme velmi aktivní farnost a v rámci farnosti působí i misijní Klubko – zaměřují se na charitu do Afriky. Fungují u nás také včelaři, myslivci, sportovní klub – hokejbal a fotbal, organizace seniorů ČR i Spolek přátel destilátů. Nemáme snad jen Orel, Sokol a hasiče. Ti u nás kdysi byli, pak byla v 70. letech zbořena původní stará hasičská zbrojnice a ten spolek postupně ukončil činnost. 
 

Jak to ocenění vnímáte? Jak významné to je vlastně ocenění pro obec a jaké si dáváte šance v celostátním kole, jehož výsledky budou oznámeny v polovině září?

Z ocenění máme obrovskou radost, nejen já, ale i naši lidé, kteří cítí i hrdost. Není to cena pro starostu, ale ocenění našich občanů a hlavně kulturního a společenského života v obci. Myslím, že porota zejména ocenila, jak obyvatelé Sudoměřic spolu aktivně pracují a baví se celý rok, prakticky všechny generace. U nás funguje celkem 11 spolků, prakticky každý týden u nás máme nějakou akci. A pak se také snažíme udržovat a opravovat památky po našich předcích, ale i investovat dále do rozvoje obce, ať již v oblasti krajiny, kultury, sportu nebo sociální sféry. Uděláme vše, abychom uspěli i v celostátním kole a měli z toho dobrý pocit. Bude záležet na konkurenci dalších 12 obcí. Moc se na to těšíme.
 

Budeme držet palce. Je to i nějaká pobídka motivace do budoucna? Nebo co vám vlastně vítězství přineslo a přinese?

U nás v obci se o tom ocenění teď hodně mluví. Lidé si často neuvědomují, co vše máme, takže toto je pěkné upozornění, že ten život u nás není tak úplně špatný. Cítím u většiny našich lidí i takovou hrdost na to, odkud pocházejí. Projevuje se to třeba v zapojení – třeba jak jsme nyní chystali prezentaci pro celostátní kolo soutěže, tak všechny spolky řekly - chceme se prezentovat. Věřím, že nás to ještě více stmelí.
 

Jak jste ten úspěch oslavili?

Ještě úplně neoslavujeme, protože práce ještě neskončila, i když dílčím způsobem jsme to už oslavili posezením s členy spolků. V červenci jsme však uspořádali krajskou slavnost, kde byly slavnostně předány ocenění v krajském kole Vesnice roku 2023 a přitom jsme uspořádali patřičnou oslavu nejen pro všechny naše občany.
 

Vy jste vůbec zvyklý na triumfy. Vloni jste obhájil pozici starosty, když se lidovecké kandidátce v obci povedlo získat 55 % hlasů, nejvíce v tomto století, a média psala o triumfu lidovců. Jak se vám to podařilo?

Kaplicka-Panny-Marie-Bolestne.jpegMyslím, že lidé tím ocenili naši dlouhodobou kvalitní práci. Občané jsou zřejmě spokojeni. Projevilo se to paradoxně i tím, že ve volbách bylo méně kandidátek než dříve. I to je výsledkem toho, že lidé asi neměli důvod něco měnit. Jinak u nás si na boje mezi koalicí a opozicí moc nehrajeme, umíme se v klidu domluvit.
 

Viděl jsem vás vyfoceného v kroji, máte to i v profilové fotce na Facebooku. Chodíte v kroji často?

My folklór a život v obci systematicky podporujeme. Sudoměřice provozují půjčovnu krojů. Máme tam asi 90 krojů, které místním lidem půjčujeme zdarma. Já si ten kroj také půjčuji. A je mnoho příležitostí, kde ho využít.  Pořádáme v červnu průvod Božího Těla po obci, masopust - říkáme mu fašajňk, v létě poutě – například k paní Marii Sedmibolestné. Jsme jedna z prvních obcí, kde se v červnu slaví hody, 3 dny první červnový víkend, kdy organizujeme krojovaný průvod po obci, zábavu, posezení u cimbálu. Nesmím zapomenout na lampionový průvod, pohádkový les, dožínkovou děkovnou mši, na podzim posezení se seniory, pak další hody, slavnostní bohoslužby. Vloni jsme zahájili novou tradici – slavnostní rozsvěcování vánočního stromu, kdy vystupují děti ze školy a návštěvníci si mohou koupit pěkné věci na jarmarku místních výrobců. Máme kolem 40 akcí každý rok.
 

Když zhodnotíte uplynulé období, co se vám hlavně povedlo?

Jedna z největších věcí je, že jsme přístavbou tělocvičny vybudovali Společenské centrum Sudomír – je to de facto kulturní dům, kde pořádáme spolkové akce, plesy, své akce tam mívá i škola. Postupně s využitím dotací opravujeme naši památkově chráněný barokní panský statek z 19. století, náklady jsou velké. Dovybavujeme tam také komunitní centrum, které bude sloužitVyklopnik-na-Batove-kanalu.jpg k setkávání členů našich spolků. V našem Domu pokojného stáří, kde máme seniory, funguje i místní knihovna. Poloha této stavby v centru obce umožňuje ideální propojení aktivit mladé a starší generace. Z dalších projektů jsme vybudovali dvě plochy jako odpočívky pro cyklisty, kde se dá dobít  i telefon případně kolo. Nad obcí jsme vysadili dva protierozní vegetační pásy se stromy a keři, aby voda nesplavovala hlínu do obce, narušili jsme tím obrovský lán zemědělské půdy. Díky iniciativě Vlastimila Hynčiny, mistra světa v cyklotrialu, který u nás žije, jsme v našem sportovním areálu pro mládež vybudovali i malý pumptrack, čili okruh pro terénější jízdu na kole.
 

A čemu se v Sudoměřicím plánujete věnovat do budoucna?  

Něco jsem již zmiňoval. Aktuálně s využitím dotSlepni-ulicka.jpgačního titulu ministerstva průmyslu a obchodu do příštího roku připravujeme výměnu světelných bodů za úspornější ledkové. Chceme také zklidnit dopravu. Tíží nás totiž vozidla přijíždějící především od Petrova, která na začátku naší obce nedodržují povolenou rychlost. Řešení vidíme v tom, že zbudujeme zpomalovací ostrůvek. Vloni jsme dobudovali cyklostezku k blízkému Petrovu, je to i bezpečnější pro lidi. Plánujeme ji propojit za zahradami rodinných domů a připojit na vedlejší komunikaci. Vybudovali jsme také cyklostezku na hrázi Baťova kanále. Počítáme s rozvojem přístaviště u nás na Baťově kanále, nyní u nás ředitelství vodních cest buduje plavební komoru, pak bude možné ze Sudoměřic doplout nejen do Otrokovic, jako dnes, ale i na druhou stranu až do Hodonína. Jinak se chystáme přestavět rodinný dům, který obec koupila, na obecní byty. Řešíme aktuálně dotaci na opravu kuchyně ve škole a tam chceme dát fotovoltaické panely na budovu školy a školku. A čekáme na zákon o komunitní energetice, ať si můžeme posílat elektřinu v rámci obce. Dále zpracováváme několik projektů na realizaci biocenter a mnohé další.

 
Jak byste představil vaši obec? Co je pro ní charakteristické?

Jsme zemědělská krajina a ležíme v jádru vinné oblasti, v obci a okolí je pár desítek hektarů vinic. V prvé řadě musím zmínit naši známou ulici s vinnými sklepy, kterou naši zahrádkáři v bývalém korytě potoka budovali od 70. let minulého století. Pořádají se tam košty a různé akce. Takovou zajímavostí je, že aby to úřady za minulého režimu povolili, tak tyto sklepy bylySudomerice9.jpg zbudovány jako protiatomové kryty. Sudoměřice vlastní penzion, který je u naší viniční ulice, je tam velký vinný sklep, kde probíhají košty a další akce. O blízkém Baťově kanálu jsme už mluvili. Jinak dlouhodobě nám roste počet návštěvníků.

 
A jakou máte občanskou vybavenost?

Pošta u nás má pobočku, máme dva obchodu, ordinaci pro lékaře, ale ten sem jezdí jednou za týden. Horší je to s pediatrem, ten je až ve Strážnici. Jinak u nás funguje hospoda a samozřejmě spousta sklepů :-). Nicméně nám chybí místo, kde by se dalo pojíst. Jinak naše obec je kompletně plynofikovaná, elektrifikovaná, odkanalizované samozřejmostí je veřejný vodovod.
 

Napadá mě, že vaše obec leží v poměrně dost teplé oblasti, na samém jihovýchodě jižní Moravy. Netrápí vás sucho?

Ano, trápí nás. Náš potok nám pravidelně vysychá, protože je zregulován. I proto nyní dokončujeme protipovodňovou nádrž za obcí, kterou budujeme ve spolupráci s pozemkovým úřadem. A to snad pomůže se zadržením vody v krajině, umožní udržet hladinu spodní vody výše a upouštět vodu do potoka, aby tam byla voda i v době sucha.
 

Vy ležíte úplně u hranic se Slovenskem. Spolupracujete se Slováky nějak?  

Ano, určitě. Naši zahrádkáři úzce spolupracují s kolegy ve Skalici. Jsme propojeni cyklostezkami, pravidelně se navštěvujeme, naši lidé pracují na Slovensku a obráceně. Na obou stranách hranice nechybí i rodinné vazby.
 

Co to jsou pro vás lidovecké hodnoty? Čeho bychom se měli držet?

Důvody, proč jsem lidovce vždy volil a proč jsem i vstoupil do strany je podpora rodiny, rodinná sounáležitost, propojení jednotlivých generací s důrazem na křesťanské hodnoty. Jinak třeba otázku manželství pro všechny lidi u nás se prakticky neřeší, není to téma.  
 

Co je podle vás pro úspěšného starostu nejdůležitější?

Podpora občanů. A pak také umět najít kompromisy. Dobrý starosta by měl mít vize, ale měl by se umět i domluvit, aby své vize dokázal prosadit.

Co vám dodává motivaci?

Je důležité to, abych měl vnitřní pocit, že je to správné. Posiluje mě zpětná vazba od občanů, pochvala, to, že někomu pomůžete ve svízelné Mikeska-starosta.jpgsituaci, třeba pomoc vyřídit dávku, nebo potřeby.  
 

Profil Františka Mikésky, starosty Sudoměřic:

Starostou Sudoměřic je od roku 2018, předtím byl 4 roky místostarostou obce. Vystudoval střední školu- obor silniční doprava. Pracoval ve stavební firmě – od pozice řidiče až po přípravu výroby. Má manželku, dva syny. Mezi jeho koníčky patří rodina, myslivost, sport zejména fotbal a hokejbal, folklor a zájem o věci veřejné.  
 
Děkuji za rozhovor
Petr Kopáček