KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Lidovecké hovory - Starosta Čech pod Kosířem Milan Kiebel: Soutěž vesnici roku jsme vyhráli díky pro
Zpět

Lidovecké hovory - Starosta Čech pod Kosířem Milan Kiebel: Soutěž vesnici roku jsme vyhráli díky promyšlené strategii rozvoje naší obce

Přidáno 31. 8. 2023
Ilustrační foto
Středně velká vesnice ležící pod „hanáckým Mont Blancem“. Obec s mnoha historickými a kulturními památkami, krásnou krajinou a bohatým kulturním životem nabízející mnohé akce. Není proto divu, že Čechy pod Kosířem navštíví ročně na 60 000 turistů a že tato obec právě vyhrála soutěž Vesnice roku 2023 v Olomouckém kraji. Velkou zásluhu na jejím úspěchu má Milan Kiebel, místní rodák a starosta za KDU-ČSL, který zde již čtyřikrát po sobě vyhrál volby. O tom, jak se v obci žije a co všechno se v ní děje si můžete přečíst v následujícím rozhovoru.  
 

Gratuluji k vítězství. Za co ocenila porota vaši obec, že jste zvítězili v soutěži Vesnice roku v krajském kole Olomouckého kraje?

Ocenění jsme získali zejména za komplexní přístup k rozvoji obce a systémové kroky při realizaci investiční akcí. Komise kladně hodnotila to, s jakým rozmyslem jsme přistupovali k rozvoji obce. Již v roce 2016 jsme pořídili komplexní plán rozvoje obce, jehož součástí bylo i dotazníkové šetření. Z něho mimo jiné vyplynul požadavek občanů na zajištění stavebních368031202_685197600304918_2793982429611698468_n.jpg parcel. A tak jsme začali připravovat projekt na zasíťovali 32 obecních pozemků na výstavbu rodinných domů. Nejdříve jsme ale rekonstruovali čistírnu odpadních vod a zvýšili její kapacitu. Následně jsme realizovali přístavbu k základní škole a kompletní opravy interiéru včetně všech sítí. A pak jsme opravili střechu školy, provedli její zateplení včetně instalace rekuperačních jednotek do všech tříd, které zajišťují správné klima ve třídách a šetří energii. Obdobně jsme postupovali i u mateřské školy. Až poté jsme přistoupili k zasíťování stavebních pozemků a jejich následnému prodeji. Snažíme se totiž, aby u nás v obci zůstávali mladí. Porota dále samozřejmě hodnotila i kulturní a společenský život v obci a spolupráci organizací a složek. Na kulturní vyžití klade soutěž Vesnice roku velký důraz.  Nesmím zapomenout na to, že jsme ve spolupráci s krajem vybudovali také záchytné parkoviště pro 200 automobilů a tím definitivně vyřešili problematiku parkování turistů a návštěvníku obce.
 

A jak to tedy u vás v obci žije?

2-Po-realizaci.JPGV obci máme po celý rok bohatý kulturní a společenský život. U nás se pořád něco děje. Začínáme v lednu a končíme prakticky v prosinci. Akce pořádají naši hasiči, junáci, Tělocvičná jednota Sokol. Rovněž máme velmi aktivní Klub seniorů, kteří se scházejí pravidelně každých 14 dní. Všechny spolky podporujeme jednak finančně a pak tím, že jim poskytujeme zdarma prostory pro jejich činnost. Scházejí se třeba v multifukční budově pro kulturu a sport, jejíž součástí je i sportovní hala, nebo v nově vybudovaném venkovním multifunkčním sportovním areálu.
 

Jak jste váš úspěch oslavili?

Do soutěže Vesnice roku jsme se přihlásili poprvé a hned jsme získali titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2023. Vůbec jsme s vítězstvím nepočítali. Oslavili jsme to v polovině srpna, kdy u nás proběhlo slavnostní předání ocenění všem zúčastněným obcím. Uspořádali velikou obecní slavnost za účasti všech účastnických obcí, zástupců vyhlašovatelů soutěže, obecních spolků, partnerů obce, kraje a pochopitelně našich občanů. Byla to velká sláva.
 

Jaká je to pro vás motivace?D-tsk8-den-3.JPG

Je to obrovské zadostiučinění a ocenění naší dlouholeté práce, nejen za posledních 13 let, co jsem ve funkci starosty. Určitě nás to požene dál a budeme se snažit dělat naši práci ještě lépe a kvalitněji. Budeme dělat všechno pro to, aby naše obec byla dobrým a pěkným místem pro život. A myslím, že se nám to daří. Když jsem nastupoval, tak jsme měli méně než 1000 obyvatel, nyní jich máme o 100 víc.  Jinak bych chtěl zdůraznit, že tenhle úspěch není pouze úspěchem starosty nebo vedení obce, ale je úspěchem všech našich občanů, kteří se do dění v obci aktivně zapojují.
 

Když se ohlédnete zpátky zejména za poslední období, čemu jste se v obci zejména věnovali, jak jste zvelebovali Čechy pod Kosířem?

Udělali jsme toho hrozně moc. Kromě výše uvedeného, tedy rekonstrukcí čističky odpadních vod, základní i mateřské školy a zasíťování stavebních pozemků jsme po¼arod-jnick8-rej.jpgstupně opravili všechny chodníky a komunikace v naší obci. Nyní zbývají poslední dvě komunikace, respektive ulice, které plánujeme kompletně zrekonstruovat, včetně chodníků, parkovacích stání i úpravy zeleně. Za 15 milionů korun jsme vybudovali zmíněný moderní venkovní multifunkční sportovní areál, kde mohou občané a škola využívat hřiště s umělým povrchem pro všechny míčové hry, běžecký ovál i cvičnou tenisovou stěnu. A letos chceme areál doplnit o workoutové hřiště, které nabídne našim sportovcům a mládeži další možnosti vyžití. Díky dotacím jsme vyměnili 140 našich klasických obecních svítidel za nové LED lampy a pořídily nový bezdrátový rozhlas. A ještě zmíním jednu věc v oblasti ochrany životního prostředí – zachytáváme vodu ze střech obecních budov do nádrží o objemu 19 m3 a zachycenou vodu využíváme k zalévání veřejné zeleně.
 

A čemu se chcete věnovat do budoucna? Na co využijete finance získané za výhru v soutěži?26-dam-pokojneho-sta²i.jpg

Kromě dokončení obou zmíněných komunikací a workoutového hřiště chceme u našeho domu s pečovatelskou službou postavit zařízení hospicového typu. Staří občané by tam mohli v klidu dožít ve své obci.  Ale to bude o jiném čase, jiných penězích a možná o jiném zastupitelstvu. Jinak samozřejmě nikdy není a nebude vše hotové. Vždy je co dělat.
 

Pojďme se chvilku bavit o vaší obci, Čechách pod Kosířem. Vy u vás máte netypicky velké množství památek a zajímavostí. Na co byste zejména pozval návštěvníky z blízka i zdaleka?

Obec a život v ní tvoří zejména lidé, jak už jsem zmiňoval. Akcí díky bohaté spolkové činnosti máme u nás plno, prakticky každý týden se něco děje. Když se zastavíme u našich historických a kulturních pamětihodností, tak zde máme návštěvníkům naší obce skutečně co nabídnout. Na prvém místě musím zmínit náš klasicistní zámek s přilehlým krásným anglickým parkem, Mánesovým altánem, vyhlídkovou věží a Ulmanovým skleníkem. Zámecký areál je v majetku 20-Hasiƒske-muzeum.jpgOlomouckého kraje a ve správě Vlastivědného muzea Olomouc. Návštěvníky zvu i do našeho obecního hasičského muzea, které je největší svého druhu na Moravě. V těsné blízkosti hasičského muzeu je Muzeum kočárů, které je jedním z největších muzeí tohoto druhu v Evropě. Návštěvníci zde najdou více jak 100 historických kočárů. Toto muzeum spravuje občanské sdružení Historické kočáry Milord. V katastru naší obce lze napočítat hned 18 kulturních památek, což je celkem výjimečné. Památky, které jsou v majetku obce se snažíme co nejlépe udržovat a prakticky všechny jsou opravené.
 


Jak je možné, že ve vaší ne velké obci je tolik pamětihodností?

Zřejmě je to dáno historicky. Naše obec byla vždy celkem bohatá, žilo zde spousta sedláků a na zámku sídlil hraběcí rod Silva-Tarouca, jehož členové jako mecenáši podporovali jak obec, tak například umělce. Jedním z nejvýznamnějších byl Malíř Josef Mánes, který na zámku pobýval v druhé polovině 19. století s přestávkami více jak 20 let.  Zde vznikla jeho vrcholná díla. Ale to není všechno, na co mohu pozvat případné návštěvníky. Naše obec leží pod vrchem Velký Kosíř, kterému se v našem okolí přezdívá „hanácké Mont Blanc“ který se tyčí do výšky 442 m.3-Zamek-Copy.jpg Na vrcholu je od roku 2013 rozhledna a z ní krásný výhled do širokého okolí. Máme krásnou krajinu s cyklotrasami. Naše obec je takové přirozené centrum kultury a zábavy, a tedy i ideálním místem pro výlety do okolí, kde je také spousta lákadel. Jak jsem již zmiňoval, ročně naši obec navštíví na 60 000 turistů, což je velká radost, ale samozřejmě i starost.
 

S jakými problémy se tedy vaše obec potýká?

Tím, jak je naše obec navštěvovaná, musíme se víc než kde jinde starat o její úklid a upravenost, což sebou přináší nemalé finanční náklady. Dost nás trápí, že dovedeme turisty přilákat, hlavně v létě, ale už je nedovedeme udržet v obci delší dobu. Z ubytovacích a stravovacích kapacit máme v obci pouze Penzion Mánes, chybí nám restaurace. Naše hospoda nemá otevřeno denně, na zámku pak funguje kavárna a jednoduché občerstvení je možné v 1-T²ikralova-sbirka.jpgnašem informačním centru. To je vše. Chybí lidé, kteří by dokázali využít příležitost a byli ochotni a schopni rozjet v naší obci další služby pro turisty. Třeba se to do budoucna zlepší. Už se něco rýsuje.
 

Ale občanskou vybavenost máte, pokud vím, celkem slušnou.

Ano, kromě výše uvedeného nám fungují dva obchody, máme poštu, lékaře, knihovnu, malotřídní školu, školku. Co se týká technické infrastruktury máme v obci vodovod, plynovod, kanalizaci, čistírnu odpadních vod, bezdrátový rozhlas, bezdrátový internet a rozvody optické sítě. Na čistírnu odpadních vod chceme co nejdříve instalovat fotovoltaiku. Tu výhledově plánujeme umístit i na vybrané obecní objekty. Pomohlo by nám, kdyby již byla schválena nová legislativa ke komunitní energetice.
 

Jak komunikujete s občany? Máte jako zkušený starosta nějaké doporučení třeba pro začínající starosty?

Nevím, jestli mohu někomu radit, ale u nás to děláme tak, že občany o všem a v předstihu informujeme. Občané tak vědí kdy, kde a do čeho se bude investovat, nebo kde a kdy se bude třeba kopat. Pak nejsou překvapeni. Čtyři krát ročně vydáváme obecní zpravodaj, který jdeKott-3.JPG všem obyvatelům do schránky. Funguje nám také aplikace Obraz v obraze, kde mohou občané odebírat obecní zprávy. Máme zhruba 10 jednání zastupitelstva do roka, čili je děláme výrazně častěji, než nám ukládá zákon. Právě proto, aby měli občané informace. Facebook nemáme. Zatím jsme se bez něj obešli.
 

A ještě ke státu, v čem by vám mohl jako obci pomoci? 

Nepřenášet další agendy a povinnosti na obce. Zjednodušit legislativu a byrokracii.  Tak třeba jak dlouho se projednává stavební zákon. Když jsem začínal, tak zjednodušeně řečeno, jsem ráno vzal dokumentaci a do večera jsem měl stavební povolení. Dneska to trvá řadu měsíců, někdy i let. Další problém vidím v tom, že se často střídá vládnoucí garnitura. Za 4 roky se toho nedá mnoho prosadit a než se ti nahoře rozkoukají, tak se to změní. Na obcích je to jiné. Třeba u nás funguje zastupitelstvo v téměř nezměněné sestavě již čtvrté volební období.  Pak jsou výsledky vidět. Na přípravu některých akcí jedno volební období nestačí. Na víc u nás v obci je zastupitelstvo jedna parta a nehrajeme si na politiku.
 

Teď ještě k lidové straně, kde letos probíhá Ideová a programová debata. Co to jsou pro vás lidovecké hodnoty? Čeho bychom se měli držet?

D-tsk8-den-1.JPGLidskost, spolupráce, pospolitost – u nás v obci se to doufám daří. Dříve se říkalo, že základní stavební jednotkou státu je rodina. Podle mě to platí pořád. Je třeba klást větší důraz na podporu mladých rodin. Je třeba, aby byly větší sociální jistoty, aby mladí měli kde bydlet, aby se rodily děti. Dnes je spíš období sociální nejistoty. Pro mladé jsou startovací podmínky hrozně těžké.  
 

Co je podle vás pro úspěšného starostu nejdůležitější?

Na tuto otázku je velmi těžká odpověď, protože sám nevím, zda jsem úspěšným starostou. I když podle ocenění, které jsme získali to tak vypadá. Podle mě je důležité mít vizi, dlouhodobou strategii, dobře připravené projektové záměry, komunikovat s občany, vědět odkud jdeme a kam směřujeme. A hlavně mít kolem sebe lidi, kteří vám tohle všechno pomohou realizovat.

Co vám osobně dodává sílu?

Teď třeba vítězství v soutěži Vesnice roku. Bylo to strašně krásné, když jsem stál na podium a více jak 200 lidí před podiem tleskalo a skandovalo „starosta, starosta“, měl jsem slzu v oku. Obecně mě motivuje, když se něco povede. Když vás pochválí a navíc vidíte, že to, co se vybudovalo, opravdu slouží svému účelu. A samozřejmě rodina.MIlan-Kiebel.jpg
 
Děkuji za rozhovor
Petr Kopáček

Profil starosty Milana Kiebela:
Ing. Milan Kiebel je starostou Čech pod Kosířem od roku 2010, 4x za sebou tedy vyhrál volby. Původně se věnoval strojařině a stavařině, pracoval jako technologický projektant a následně jako projektant lehkých obvodových plášťů. Navrhoval tak například obvodový plášť budovy NKÚ v Praze Holešovicích, pavilon Indonéské džungle v ZOO Praha Trója, nebo obvodový plášť a prosklené plochy administrativní budovy ČSOB v Praze Radlicích, což byla podle něj krásná a práce. Při této práci se setkal s celou řadou významných osobností. Práci pro obec se ale věnoval prakticky od začátku 90. let, kdy byl zvolen do zastupitelstva a působil mj. jako předseda komise výstavby a následně až do svého zvolení starostou jako předseda finančního výboru. Má manželku, syna, dceru a jednu vnučku. Mezi jeho koníčky patří sport, trampská a folková hudba a hlavně rodina.