KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Lidovecká média Nový hlas Téma čísla NH: Téma čísla: Lysá - spojením sil k dokončení pozitivní změny
Zpět

NH: Téma čísla: Lysá - spojením sil k dokončení pozitivní změny

Přidáno 30. 11. 2022
Historie. Lidovci v Lysé nad Labem (STČ, 10 tis. obyv.) zažili úspěšná 90. léta (zisky 20 %, post starosty). Hlavním konkurentem byla ODS, blízkým partnerem naopak KSČM. Postupně ale oblíbenost klesla až na 5 % v roce 2010. Kandidátka nabízela 20 let stejného lídra, podobná jména; většina kandidátů nebyla spojena s místními křesťany.
Obroda a dokončení změny. S lidovci jsem začal spolupracovat před 8 lety. Našli jsme odvahu k radikální změně: 70 % nových lidí, včetně lídra. Chtěli jsme být volbou č. 1 pro místní křesťany. Nebudou-li nás volit ani věřící, jaký má naše práce smysl? Na kandidátce se objevila jména aktivních farníků (přitažlivých pro katolíky) i křesťanů z jiných církví (čímž jsme se stali volitelnými pro ostatní denominace). Nižší byl i věkový průměr. Ve volbách jsme dosáhli 9 %, naši lidé začali pracovat v komisích a výborech a měli jsme 2 roky místostarostu. V dalších volbách jsme generační výměnu dokončili. Soustředili jsme se na rodinu a děti a vedli hravou a pozitivní předvolební kampaň. Výsledkem bylo 17 %, 2. místo – a opozice (městu vládla koalice ČSSD, ODS, ANO 2011 s podporou KSČM).

Spojili jsme síly. Delší dobu jsme jednali s dalšími místními stranami, s nimiž jsme sdíleli podobný pohled na naše město a jeho potřeby a které skončily v opozici. Zkusili jsme spolupracovat a po několika měsících se spojili do uskupení „Lysá nás spojuje“. Naším výrazným znakem je propojování aktivních lidí všech věkových kategorií a využívání jejich znalostí a odborností pro naše město. Díky tomu se k nám přidala řada dalších aktivních spolupracovníků: náš tým v současnosti čítá přes 30 lidí.

Účinné nástroje. Pro prezentaci svých postojů využíváme intenzivně vlastní web, facebook a tištěné periodikum Bez cenzury, které jsme začali vydávat poté, co nám vládní garnitura prakticky zakázala vyjadřovat se v novinách vydávaných městem. Pro jednotlivé oblasti jsme sestavili odborné týmy, jež přinášejí řešení konkrétních problémů. S využitím sociálních sítí se zajímáme o problémy občanů města a snažíme se jim pomoci. Zorganizovali jsme petici proti výstavbě ubytoven pro 2 tisíce sezónních pracovníků a pozvali média na jednání zastupitelstva, které ji projednávalo. Vyvolali jsme úspěšné referendum proti prodeji městských bytů. S podporou celostátně známých politiků a odborníků jsme usilovali o záchranu mokřadu na okraji města. Čtyřletá intenzivní činnost vedla k tomu, že uskupení „Lysá nás spojuje“ v roce 2022 získalo 68 % hlasů (12 z 15 zastupitelů).

Sedm bodů k úspěchu. Přidávám osobní pohled na volební výsledek. Většinu volebního období jsme se s manželkou a našimi přáteli pravidelně scházeli k modlitbám za naše město. Vím, že totéž dělali i mnozí další. To, kde vidím nejhlubší kořen našeho úspěchu, jsou tato slova z Jakubova listu: „Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého.“ Podávám i návod k úspěchu v bodech: 1. Opravdový zájem o druhé. 2. Přinášet radost, naději a pozitivní pohled. 3. Spojovat se: sami to nezvládneme, potřebujeme druhé. 4. Vytrvalost –pracovat i přes různé překážky několik let. 5. Odvaha nebát se udělat změnu. 6. Komunikovat: mluvit s lidmi, přinášet jim informace, užívat všechny moderní kanály. 7. Boží požehnání.

Karel Marek (KDU-ČSL), lídr volební strany Lysá nás spojuje.
 
kategorie Nový hlas