KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Projev předsedy KDU-ČSL Marka Výborného na kongresu ODS
Zpět

Projev předsedy KDU-ČSL Marka Výborného na kongresu ODS

Přidáno 18. 1. 2020
Ilustrační foto
Projev

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, a rád říkám, vážení přátelé.

Je mi velkou ctí pozdravit Vás na Vašem kongresu jménem KDU-ČSL i jménem svým. Děkuji za pozvání, kterého se mi dostalo.

Jsem hluboce přesvědčen, že jsme dnes v situaci, kdy zde není prostor pouze na formální zdravici takříkajíc ze slušnosti. Jak jistě i vy vnímáte, jsme svým způsobem v patové situaci a máme velmi omezené možnosti, jak zvrátit či alespoň korigovat směr, kterým se Česká republika v současnosti ubírá. Ano, žijeme ve šťastné části světa, zažíváme relativně vysokou životní úroveň. Nicméně přes ekonomický růst, který je patrný i v peněženkách našich občanů, je zřejmé, že tato vláda nebere v potaz budoucnost naší země. Projídá budoucnost našich dětí a našich rodin. Ukázkovým příkladem je osud privatizačního účtu, který byl „svatý“ všem předchozím vládám, ať pravicovým či levicovým. Až tato vláda zbytnělého populismu neváhala těchto 18 miliard vzít a koupit si za ně hlasy svých voličů.

Je zjevné, že vláda ANO, ČSSD a KSČM není schopna podívat se zodpovědně za horizont jednoho volebního období. Žádná dlouhodobá vize čehokoliv ji prostě nezajímá. Česká republika marně čeká na alespoň trochu reálný koncept dlouhodobě udržitelné důchodové reformy, schází zásadní reformní kroky vzdělávacího systému a z avizované reformy stavebního řízení se stává fiasko v přímém přenosu. Všechny tyto věci volají po naší reakci. Náš společný soupeř má nicméně velmi silnou pozici, dokázal koncentrovat ekonomickou, politickou, a mediální moc a je velkou výzvou hledat cesty, jak to změnit.

Vážené dámy, vážení pánové,

S plnou odpovědností říkám: my křesťanští demokraté, podobně jako Vy – občanští demokraté - chceme dosáhnout změny. Změny, která povede nejen k definování cílů na papíře, ale i k jejich skutečnému prosazení. Chceme žít v zemi, kde rodiče dají dětem to nejlepší vzdělání, aby naše země patřila ke světové špičce. V zemi, kde motivovaní učitelé povedou děti k tomu, aby je bavilo poznávat, inovovat, zlepšovat, a hlavně kriticky myslet. V zemi, která vnímá význam rodiny a úlohu rodičů jako zcela nezastupitelnou.

Jak toho dosáhnout? Odpověď je jednoduchá: musíme společně vyhrát příští sněmovní volby! Jedině takový výsledek voleb, který umožní vznik většinové vlády na novém koaličním půdorysu a s nově definovaným politickým stylem, může být nadějí na změnu pro celou naši zemi. Role nás, politických stran, je nezastupitelná. KDU-ČSL je v tom dobrém slova smyslu tradiční politickou stranou, která se hlásí k modernímu kultivovanému evropskému konzervatismu. Jsem přesvědčen, že v právě v tomto pohledu jsme si programově nejblíže ze všech parlamentních stran. Naše více jako stoletá historie i přes svá temná období nám dala řadu velmi inspirativních osobností a dějinných momentů.

I ODS se dnes může řadit mezi tradiční strany. I Vy víte, že někdy je teplo a někdy fouká. Víte, co znamená volební úspěch i pád až téměř na samé dno. Jsme ale na jedné společné lodi české politiky a já se nebojím říci na jedné palubě či v jedné kajutě. Vaše ODS stejně jako KDU-ČSL jasně hájí konzervativní hodnoty, které nám ještě před pár lety přišly jako zcela samozřejmé a nezpochybnitelné.

V této souvislosti chci připomenout myšlenku muže, který nás tento týden opustil, a který hluboce zapůsobil na mé a jistě i na Vaše uvažování o politice. Rogera Scrutona. Scruton píše, „Spíš než idea je konzervatismus instinkt. Je to instinkt, který nám velí držet se toho, co milujeme, chránit to před úpadkem, a budovat okolo toho své životy....V naší společnosti je to zděděný politický řád a způsob, jakým jsme si přirozeně zvykli dělat věci ve státě, kam patříme a který bráníme jako náš domov. Tohle je podle mne nejlepší možné východisko konzervativních pozic.“

Když tedy bráníme přirozený běh života našich rodin, náš domov, náš stát, zkusme být odvážní, zkusme hledat modely, které nebudou poplatné jen aktuálním módním vlnám. Naším společným cílem musí být změna a té dosáhneme jedině vítězstvím. Jakou formu a podobu by tato vítězná platforma měla mít a do jaké míry půjde o předvolební nebo povolební spolupráci, a kterých všech stran, neumím a nechci teď předjímat. Jsem však přesvědčen, že je naší povinností hledat tyto cesty, hledat nové modely vzájemné spolupráce, ač to historicky nemusí ani jedna naše strana mít zcela ve své genetické výbavě.

Důležitým předpokladem úspěchu je i úprava volebního zákona, která by podpořila spolupráci politických stran a vrátila i elementární spravedlnost do přepočtu hlasů na mandáty. Chtěl bych vyzvat ODS k diskusi a podpoře tohoto našeho návrhu, který nyní aktuálně předkládáme v Poslanecké sněmovně.

Komunikace a spolupráce je základem moudré politiky a jsem rád, že s Petrem Fialou i dalšími Vašimi představiteli toto umíme naplňovat v každodenní politice. I proto jednoznačně věřím v možnost nastartování nové podoby naší vzájemné spolupráce. Spolupráce, která se bude odvíjet nikoliv od boje proti někomu či něčemu, nýbrž pro něco. Jsem přesvědčen, že v tomto jsme s ODS skutečně na jedné lodi.

Nejbližší výzvou pro obě naše strany jsou krajské a senátní volby v tomto roce. Přestože krajské volby jsou jiné než parlamentní a platí zde jiná matematika a strategie, jsem rád, že se nám podařilo dohodnout spolupráci v Ústeckém kraji, jednáme v kraji Karlovarském a ve většině ostatních jsme připraveni k povolební spolupráci. Osobně je pro mě velmi pozitivní zkušeností férové a otevřené jednání s předsedou Vašeho senátorského klubu Milošem Vystrčilem při přípravě senátních voleb. Ne u všech partnerů bych tato slova mohl říci s takovou upřímností.

Vzhledem ke své osobní situaci a Vám známému rozhodnutí o mé rezignaci na post předsedy KDU-ČSL, jsem připraven předat všechny závěry těchto jednání i novému předsedovi KDU-ČSL a nadále podporovat hledání vzájemné synergie a spolupráce tam, kde to bude prospěšné a možné. Nebojme se vzájemně si podpořit silné osobnosti do Senátu. Nepůjde to jistě všude, ale rezignovat na tuto spolupráci by bylo nezodpovědným signálem veřejnosti ze strany nás, demokratických politiků. Je to naše společná odpovědnost vůči České republice. Demokratické a proevropské strany v ČR musí lidem nabídnout novou naději, naději na jinou – slušnou, kompetentní a důvěryhodnou politiku, postavenou na demokratických základech a respektu k hodnotám právního státu, svobody a solidarity. To je výzva pro nás a nepochybně i pro ODS.

Dámy a pánové,

přeji Vám úspěšné jednání, snad mohu i anticipovat blahopřání staronovému předsedovi Petru Fialovi a jménem KDU-ČSL se těším na naši budoucí spolupráci.

Vše dobré a pěkný den.