Zpět

Usnesení 7. jednání Celostátní konference KDU-ČSL, 26. 10. 2023

Přidáno 26. 10. 2023
 
Usnesení
7. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
26. 10. 2023, on-line
 
 
  1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje
  • program 7. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
  • za členy návrhové komise Radovana Gaudyna, Martina Machů, Jaroslava Klašku
Hlasování: všichni pro
 
  1. Celostátní konference KDU-ČSL revokuje své usnesení ze dne 9.12.2022 přijaté pod bodem č. 6.
Hlasování: pro 64, proti 2, zdržel se 6
 
  1. Celostátní konference KDU-ČSL zmocňuje předsedu KDU-ČSL k podpisu memoranda v tomto znění: Strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se dohodly, na vzájemné spolupráci ve volbách do Evropského parlamentu v červnu 2024 a své kandidáty budou nominovat za koalici SPOLU.
Hlasování: pro 64, proti 5, zdržel se 3
 
  1. Celostátní konference KDU-ČSL pověřuje vedení KDU-ČSL vyjednat tyto změny v textu Programového desatera:
     a) v nynějším bodě 9 za slova: „a tím i oslabují...“
doplnit:
Evropská ekonomika musí být založena na modelu kombinujícím sociální solidaritu s dynamickými principy trhu, který v minulosti zaručil vysoké životní standardy asociální a zdravotní přínosy všem evropským občanům, kteří to potřebovali.
 
     b) nynější bod 9 jako celek předsunout na pozici 6
 
Hlasování: pro 36, proti 1, zdržel se 28
 
 
V Praze, 26. 10. 2023
 
  
Radovan Gaudyn
předseda návrhové komise