KDU.breadcrumbs.homeAktuality Tiskové zprávy Šárka Jelínková: Zvýšení povědomí rodičů o rané péči zkvalitní život zdravotně postiženým dětem
Zpět

Šárka Jelínková: Zvýšení povědomí rodičů o rané péči zkvalitní život zdravotně postiženým dětem

Přidáno 14. 9. 2023
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

MPSV společně s Ministerstvem zdravotnictví zahájilo debatu o rozvoji a zlepšení služeb rané péče, která se stará o děti se zdravotním postižením do 7 let. Právě tato péče patří do složitého sociálně-zdravotního pomezí a oba resorty si uvědomují, že se musí lépe propojit. I proto dnes představily sérii kulatých stolů, na kterých se bude řešit dostupnost, ale i budoucnost rané péče s využitím moderních technologií.

„Naším cílem je přiblížit ranou péči a její potřebnost veřejnosti. Raná péče je totiž nenahraditelná jiným typem služby a je nezbytné, aby byla zajištěna včasná a dostupná péče. Chceme, aby měly rodiny dostatek informací o nabízené pomoci pro své děti hned od jejich narození. Dnešní den bereme jako počátek další spolupráce se všemi potřebnými partnery. Rané péči se budeme věnovat i v následujících měsících,“ řekla Šárka Jelínková (KDU-ČSL), náměstkyně ministra práce a sociálních věcí.

„Jsem moc rád, že naše dva resorty spojily síly u tak důležitého tématu. Na Ministerstvu zdravotnictví vnímáme jako nejpotřebnější osvětu a navigaci systémem. Dnešní zahájení diskusí bylo důležitým prvním krokem, na který budeme navazovat na kulatých stolech ve spolupráci s pediatry. Máme v plánu také ranou péči zavést do Národního zdravotnického informačního portálu. Uvědomujeme si ale, že hlavní váha je na MPSV, i proto chceme pomoci,” řekl na snídani s novináři náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník (KDU-ČSL).

Dnešní akce byla první v sérii kulatých stolů, které budou probíhat na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na nich se bude probírat nejen raná péče jako taková, ale také screening novorozenců a využití moderních technologií v sociálních službách.

„Raná péče je důležitá, musíme ale choroby u dětí zjišťovat pomocí screeningu dříve, než se klinicky projeví. Budoucnost je tedy ve screeningu. Máme zde různé druhy screeningů a je důležité, aby se s nimi pracovalo co nejvíce. VZP podporuje screeningy a jejich další rozšiřovaní. Mluví se tady o rané péči ze sociálního pohledu. Tato sociální služba pro děti do 7 let by mela pomoci využít plně potenciál rodiny, aby byl psychomotoricky vývoj dítěte co nejhladší. Dnešní konference ukázala, že obě ministerstva zabývající se ranou péčí (MPSV a MZČR) mají k sobě blíž než dříve a budují společně systém příznivý pro děti a jejich rodiny,” přiblížil předseda správní rady VZP a poslanec Tom Philipp (KDU- ČSL).

Akce se účastnily také neziskové organizace. Za organizace EDA promluvila Jana Ježková, vedoucí rané péče.„Toto setkání ukazuje, že ministerstva chápou důležitost rané péče. Je potřeba rodinám pomáhat už od první chvíle od narození dítěte. Stává se nám, že nás rodiče kontaktují až třeba ve chvíli, kdy je jejich dítěti šest let. Adekvátnípomoc by však mohlo dané dítě dostat již mnohem dříve,“ prozradila. 

To, jak důležité je mezi rodiče dostat informace kolem rané péče, popsala i Pavla Matyášová ze Společnosti pro ranou péči. „Rodičům se kolikrát otočí život o 360 stupňů ze dne na den. Já věřím, že tento začátek povede k tomu, aby dostupnost služby byla lépe deklarována, nejlépe do měsíce od žádosti. Je třeba, abychom my jako organizace byly průvodcem v tomto období a také v kvalitě, kterou rodiče a děti nejvíce potřebují.“

Přemysl Mikoláš z Autis Centra v českých Budějovicích přidal pohled z jiného spektra. „Jako psycholog a psychoterapeut dobře vím, že zdravotní problémy dítěte jsou velmi traumatickým zážitkem pro celou rodinu. I proto je důležité o tom s těmi rodinami mluvit a být jim co nejvíce nápomocni od samého začátku. Jsme vděční, že se můžeme zapojit a budeme rádi spolupracovat.“

Co je raná péče?

Raná péče je terénní služba (popř. doplněná ambulantní formou služby) poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Komu je určena:

  1. raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením
  2. raná péče pro rodiny dětí se sluchovým postižením
  3. raná péče pro rodiny dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, včetně
  4. dětí s poruchou autistického spektra
  5. raná péče pro rodiny dětí s PAS
  6. raná péče pro rodiny dětí s nervosvalovým onemocněním

Na tuto úvodní snídani budou navazovat kulaté stoly v Poslanecké sněmovně, které by měly ranou péči, její potřebnost a nenahraditelnost ještě více veřejnosti představit. Důležité je zvýšit informovanost o této službě. To rodinám, kterým se narodí dítě s postižením dlužíme a je nezbytné jim zajistit včasnou péči. Významná část rodin s dětmi se speciálními potřebami pravděpodobně nespolupracuje s ranou péčí, protože o ní nebyla informována. Také se stává, že se rodiny dozvídají o rané péči pozdě a přijdou tak o několik let podpory, kterou by jim mohla raná péče poskytovat. A to chceme napravit.

kategorie Tiskové zprávy