KDU.breadcrumbs.homeAktuality Tiskové zprávy Pomůžeme Karlovarskému kraji ke kvalifikovaným pedagogům. Program Spravedlivá transformace na to vyč
Zpět

Pomůžeme Karlovarskému kraji ke kvalifikovaným pedagogům. Program Spravedlivá transformace na to vyčlenil motivaci ve výši 45 milionů korun

Přidáno 16. 10. 2023
Ilustrační foto
Ministerstvo životního prostředí

Karlovarský kraj má v Česku nejhorší postavení v počtu nekvalifikovaných učitelů. Se začátkem roku 2024 budou moct učitelé a pedagogičtí pracovníci základních a středních škol v tomto kraji využít výzvu Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) a získat tak náborový příspěvek a finanční prostředky na další vzdělávání. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyčlenilo na tento účel celkem 45 milionů korun. Podávat žádosti do výzvy, ve které je zatím alokována polovina uvedené částky, bude možné od 1. ledna do 24. dubna 2024.

„Nemůžeme transformovat uhelné kraje bez dostatku kvalifikovaných lidí a ty nemůžeme mít bez dostatku kvalifikovaných pedagogů. Konkrétně pro Karlovarský kraj je právě toto zásadním problémem pro jeho budoucnost. Dlouhodobě se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pedagogických pracovníků nebo jejich postupným stárnutím. Tento trend je třeba měnit, podpořit tamější základní a střední školy a také udržet v regionu učitele, kteří by si jinak hledali uplatnění mimo něj,“ uvádí k této výzvě ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podpora školství v Karlovarském kraji
Podle mimořádného šetření MŠMT zaujímá Karlovarský kraj nejhorší postavení v počtu nekvalifikovaných učitelů, konkrétně se jedná o 14,23 %. Nejhorší situace je v současnosti na druhých stupních základních škol, kde probíhá neaprobovaná výuka v 48,2 % případů, což představuje cca každou druhou odučenou hodinu. Druhým aspektem, který si výzva dává za cíl zmírnit, je postupné stárnutí pedagogických pracovníků. Průměrný věk učitelů se na základních školách pohybuje kolem 48 let, na středních je pak o dva roky vyšší.

Ze získaných dat vyplývá, že je nutné podpořit osobní i profesní rozvoj učitelů. Zároveň je důležité doplnit do škol školní psychology, speciální pedagogy, odborníky z praxe a mladé učitele, pro které by dostatečně vysoký náborový příspěvek mohl být významnou motivací pro působení na školách v kraji.

Podmínky získání příspěvku
Žádost do výzvy podá kraj a prostřednictvím něj budou jednotlivé školy o příspěvek žádat. „Každý projekt musí povinně obsahovat dvě aktivity, v první řadě se jedná o poskytnutí finančních prostředků na výplatu náborového příspěvku ve výši 669 tisíc korun. Ten je určen pro nově nastupující školní psychology, speciální pedagogy, kvalifikované učitele nebo odborníky z praxe bez pedagogického vzdělání, které je nutné doplnit v rámci závazku,“ popsal ministr Hladík.

U druhé aktivity je možné čerpat finanční příspěvek až 100 tisíc korun na průběžné vzdělávání (zejména dle § 10 vyhlášky č. 317/ Sb., o vzdělání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) zaměstnance podpořeného náborovým příspěvkem, které je nutné splnit v délce alespoň 40 hodin. „Podmínkou pro získání náborového příspěvku je časová fixace na daném pracovišti po dobu pěti let,“ doplnil Petr Hladík.

Více informací naleznete na stránkách OPST (https://opst.cz/dotace/38-vyzva/).

kategorie Tiskové zprávy