KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MPSV: S větší podporou náhradní rodinné péče počítá novela, kterou dnes schválili poslanci
Zpět

MPSV: S větší podporou náhradní rodinné péče počítá novela, kterou dnes schválili poslanci

Přidáno 31. 5. 2024
Ilustrační foto
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která zjednodušuje procesy spojené s náhradní péčí o děti. Cílem je výrazně urychlit a zefektivnit celý systém. Novela mimo jiné přinese zvýšení státního příspěvku pro subjekty, které s náhradními rodinami pracují a zajišťují jim pomoc a podporu.

„Děti jsou nejzranitelnější skupinou naší společnosti, a proto si ze strany státu zaslouží důslednou ochranu. Současný systém zejména v oblasti pěstounské péče je na základě praxe nutné upravita zásadně zjednodušit,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Díky předchozím úpravám a osvětové kampani MPSV, krajských úřadů a nestátních organizací evidujeme zvýšený počet žadatelů o náhradní rodinnou péči, nicméně proces odborného posuzování je stále zdlouhavý a málo flexibilní.

Schválená novela navrhuje změny, které zahrnují zjednodušení posuzování žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči. Tento proces by se měl zkrátit na průměrně 6-9 měsíců (dle typu náhradní rodinné péče), a to zejména díky umožnění absolvovat přípravy k přijetí dítěte do rodiny a psychologické posouzení i v jiném kraji.

Dojde také k úpravě postupů řízení a sjednocení kritérií pro posouzení žadatelů (jde např. o standardizovaný záznam ze sociálního šetření, vyhláškou daný výstup z příprav a oblasti příprav k přijetí dítěte do rodiny, vyhláškou daný výstup z psychologického posouzení atd.). Součástí novely je i jasné definování požadavků na posuzující psychology. Tyto změny jdou v souladu s odbornými analýzami a mají za cíl řešit problémy s čekacími lhůtami a nesourodostí v jednotlivých krajích.

„Budou také sjednoceny instituty náhradní rodinné péče, konkrétně svěřenectví a nezprostředkované pěstounské péče. To zahrnuje shodná práva a povinnosti pro osoby pečující o děti ve svěřenectví a pěstouny, stejně jako nárok na podporu a příspěvky,“ uvedl ministr Jurečka. Tato změna odstraní nerovnosti mezi oběma formami péče. Zároveň bude zaručena systematická podpora pro všechny náhradní pečovatele, což odstraní nejistotu ohledně preferované formy péče ze strany soudů.

Úprava také zohledňuje fakt, že dětské domovy pro děti do 3 let věku již nemají v rámci stávající ústavní péče své místo. „Počet dětí v dětských domovech pro děti do 3 let věku setrvale klesá. Nadále ale platí, že v případě pobytových služeb pro malé děti chceme umožnit výjimky pro krizové situace nebo sourozenecké skupiny. S tímto opatřením jde ruku v ruce zvýšená podpora pěstounů,“ zdůvodnil ministr Jurečka. Od roku 2028 by se věková hranice pro možnost umístit dítě do ústavní výchovy měla zvýšit na 7 let, s určitými výjimkami, stejně jako v mnoha dalších evropských státech.

Novelou dojde k navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro subjekty doprovázející pěstouny při výkonu pěstounské péče, a to na 66 000 Kč za kalendářní rok, jde-li o dohodu o výkonu pěstounské péče s osobou pečující, a 72 000 Kč za kalendářní rok, jde-li o dohodu o výkonu pěstounské péče s osobou v evidenci. Částky budou dále navýšeny pro pověřené organizace a úřady, které doprovází náhradní rodiny se třemi a více a dětmi a s dětmi s hendikepem.

kategorie Tiskové zprávy