KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy EPP tento týden schválila rezoluci k Afghánistánu se zaměřením na práva afghánských žen a dívek
Zpět

EPP tento týden schválila rezoluci k Afghánistánu se zaměřením na práva afghánských žen a dívek

Přidáno 9. 9. 2021
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

EU poskytla na humanitární operace v Afghánistánu přes 1 miliardu EUR. Mnoho členských států EU, partnerů NATO a spojenců se podílelo na stabilizaci a rozvoji Afghánistánu. Je důležité zachovat dosažený progres, který byl v minulých dvou dekádách dosažen, konkrétně v oblasti lidských práv, práv žen a garanci základních svobod.

Rezoluce dále zdůrazňuje podporu práv afghánských žen a dívek a jejich práva na vzdělání, volbu povolání a svobodu pohybu. Lidé v Afghánistánu si zaslouží žít v bezpečí a důstojně.

Dále rezoluce upozorňuje, že na území Afghánistánu je stále přítomná Al-Káida, což představuje nebezpečí pro celý region i pro Evropu. Dá se očekávat nová migrační vlna – EPP chce ale zabránit, aby se opakovala situace z roku 2015, nechce ilegální migraci.
 
EPP proto

 • Odsuzuje násilí a porušování práv a svobod, kterých se dopouští Taliban vůči afghánskému obyvatelstvu

 • vyzývá k okamžité evakuaci státních příslušníků EU a spojenců, jakož i těch afghánských státních příslušníků a jejich rodin, kteří dříve pracovali a podporovali západní spojence a kteří si přejí odejít v souladu s mezinárodním právem a lidskými právy; silnice, letiště a hraniční přechody musí zůstat otevřené, aby byl zajištěn bezpečný odchod zahraničního personálu;

 • vyzývá k důkladným bezpečnostním kontrolám na vnějších hranicích EU, aby se zajistilo, že do Evropy nebudou evakuováni žádní členové Al-Káidy ani žádní členové napojení na džihádistické skupiny

 • vyzývá Evropskou komisi a členské státy EU, aby posílily spolupráci a podporu sousedních zemí Afghánistánu, aby se uprchlíkům, především ženám a dívkám, dostalo ochrany v blízkosti jejich domovské země - zejména skupinám žen, které jsou vystaveny jedinečnému riziku, mimo jiné poslankyním, novinářkám, soudkyním, výzkumným pracovnicím a aktivistkám;

 • připomíná Tálibánu, že je nyní jeho povinností a odpovědností zajistit bezpečnost v Afghánistánu, a naléhavě ho vyzývá, aby dodržoval mezinárodní právo - aby zaručil ochranu etnických a náboženských menšin, žen a dětí;

 
Vyzývá Evropskou komisi a zejména členské státy EU, aby převzaly odpovědnost za afghánské ženy a hledaly akutní řešení spočívající v:

- poskytnutí veškeré humanitární podpory a pomoci ženám v Afghánistánu, včetně finanční pomoci, s cílem umožnit jim, aby jejich hlas byl slyšet;
- poskytnutí co největšího finančního a politického závazku organizacím bojujícím za práva žen a dívek v Afghánistánu;
- Zajistit, aby otázky týkající se politické účasti žen, vymýcení negramotnosti a zajištění přístupu dívek a žen ke vzdělání a ekonomickým zdrojům (tj. rozvojové cíle tisíciletí) byly integrovanou součástí politiky EU a jejích členských států vůči Afghánistánu; zajistit, aby ženy a dívky, které opustily Afghánistán, mohly pokračovat ve vzdělávání v jiných zemích;
 
Dále EPP vyzývá

 • k vytvoření vyšetřovacího výboru EU, který bude vyšetřovat zločiny spáchané Talibanem; ten se musí zodpovídat ze všech svých činů;

 • požaduje, aby EU urychleně vyšetřila úlohu, kterou sehrál Pákistán – prostřednictvím oficiálních kanálů i tajné podpory – při podkopávání bezpečnosti v Afghánistánu a/nebo při podpoře teroristické činnosti;

 • Vyšetřovací výbor EU by měl rovněž prošetřit zapojení Íránu do tohoto konfliktu, jakož i zapojení Kataru, který má s militanty vřelé vztahy; v Kataru se v posledním desetiletí usadili vysoce postavení členové Talibanu se svými rodinami;

 • znovu opakuje a vyzývá ke zvýšení bezpečnostních a obranných kapacit členských států EU i EU jako celku, které by doplnily NATO; EU musí být schopna chránit své životní zájmy – včetně schopnosti evakuovat v takovém případě personál EU;

 • vyzýváme Evropskou komisi, aby urychleně předložila plány, jak by EU mohla být v budoucnu na takovou mimořádnou situaci lépe připravena;

 • uznává – ve stále více propojeném světě a s ohledem na současnou destabilizaci Afghánistánu – obnovený strategický význam střední a jižní Asie pro zájmy EU; vyzýváme proto Evropskou radu, Evropskou komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby urychleně předložily komplexní aktualizovanou strategii pro střední Asii, která by doplňovala připravovanou komplexní strategii pro Indopacifik a další vnější politiky EU.

 
Rezoluci v angličtině je najít zde.

kategorie Tiskové zprávy