KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Šárka Jelínková: Nikdy jsem neuměla jen sedět doma a kritizovat druhé
Zpět

Šárka Jelínková: Nikdy jsem neuměla jen sedět doma a kritizovat druhé

Přidáno 10. 11. 2020
Ilustrační foto
rozhovor

Rozhovor se Šárkou Jelínkovou pro Českomoravskou asociaci podnikatelek a manažerek. 

Co je nejtěžší, když člověk pracuje v Domově pro osoby se zdravotním postižením?

Práci s lidmi se zdravotním postižením jsem se věnovala největší část své profesní dráhy a na základě svých zkušeností musím říci, že to má minimálně 2 roviny. Jedna z nich je pocit užitečnosti, potřebnosti a také radosti. Tito lidé jsou velkým obohacením. Jejich pohled na svět, nezkreslený, nezkažený mnoha předsudky, by mohl být pro každého z nás příležitostí dívat se na svět jinýma očima. V mém životě hrálo poznání života těchto lidí zblízka velkou roli při formování mých hodnot. Další rovinou je, že doprovázet lidi, například s kombinovaným postižením, je opravdu náročné a společností málo doceněné. Pokud nemá doprovázející osoba dostatek motivace, ale také podpory zaměstnavatele či rodiny, může brzy dojít ke konci svých sil. Proto je ve společnosti potřeba většího ocenění tohoto povolání.

Jaká je podle Vás soudružnost v naší společnosti?

Koronavirová krize nám dala zkušenost, že když je nejhůř, dokážeme si pomáhat a obstát v těžkých situacích. Co však vytýkám některým představitelům naší země, je, že mnohdy zbytečně společnost rozdělují. Všichni přece chceme žít v prosperující bezpečné zemi, v míru. A není nutné společnost štěpit svými názory, když toho máme všichni tolik společného. Máme jako země tolik lidí ochotných pomoci druhým, pokud to opravdu potřebují; jsme schopni projevit velkou míru solidarity. Na tom bychom měli stavět. A přitom pracovat na vlastní prosperitě, ale i solidaritě. Potřebujeme podporovat lidi úspěšné a pracovité, abychom mohli projevit solidaritu a pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Jaká je největší přednost ženy-političky? 

To, že je žen v politice málo, o tom se nemusíme přesvědčovat. Ženský pohled na svět je však v politice nezbytný, neboť se v něm rozhoduje mimo jiné také o životech žen, dětí, o dopadech na rodinu a to jsou kompetence, které ženám nemůžeme upřít. Tím však nechci říct, že ženy nejsou odbornice na další oblasti. Dle mého názoru a zkušeností ženy do politiky vnášejí více prostoru pro konsenzus a hledání řešení, které je prospěšné pro všechny. Mám zkušenost, že ženy jsou schopnější a ochotnější vzdát se svého osobního prospěchu ve prospěch celku. A to naší politice velmi chybí!

Jak se podle Vás mohou ženy nejlépe podporovat?

Ač mám ráda i mužský svět, mou zkušeností je, že ženy si musejí pomáhat více mezi sebou navzájem než čekat podporu odjinud. Pro mnohé ženy je velkou motivací příklad jiné úspěšné ženy, která v životě něco dokázala. Jistě je důležité druhé ženy povzbuzovat, ať jdou za svým snem, ať se nebojí a zkusí jít svou cestou, i kdyby se na počátku zdálo, že překážek je mnoho. Bez odvahy není možné zažít úspěch. A pokud se úspěch nedostaví hned napoprvé, není dobré to hned vzdát.

Která hodnota dává Vašemu životu největší smysl a proč?

Mému životu dává smysl nemyslet jen na sebe, ale i na druhé. Nikdy jsem neuměla jen sedět doma a kritizovat druhé. Raději se sama zapojím, a i kdybych dělala nějaké chyby, ráda se z nich poučím a jdu dál. V každé etapě mého života se sama sebe ptám, zda tam, kde zrovna jsem, jsem společnosti, alespoň v rámci svých možností jednotlivce, užitečná. Jestli bych nemohla dělat něco lépe či jinak, abych svému životu dávala větší smysl.