Zpět

NH: Téma čísla: Energetické úspory

Přidáno 29. 9. 2023
„Oprav dům po babičce“ – jak chytře a výhodně spořit energie
Ekologicky a sociálně citlivě
Jedním z principů politiky KDU-ČSL je sociálně tržní hospodářství. Proto jsme zásadní prvky sociálně tržního hospodářství prosadili do volebního programu koalice SPOLU i do programového prohlášení vlády. Jedním z moudrých rozhodnutí současné vlády jsou investice do energeticky úspornějších budov. Při řešení dopadů energetické krize je totiž mnohem účelnější investovat do potřeb konkrétních lidí a obcí než jednat plošně a nárazově. Renovaci soukromých i veřejných budov pokládá za klíčový pilíř energetické a klimatické politiky Česká republika i celá EU.
Nestavíme „na zelené louce“ – vlastně jen pořád vylepšujeme oblíbený program „Nová Zelená úsporám“, který českým domácnostem pomáhá snižovat ceny energií. Vše je financováno nikoli z českého státního rozpočtu, ale z Modernizačního fondu EU. „Modernizační“ proto, že modernizuje a zefektivňuje energetické systémy a zlepšuje energetickou účinnost. Peníze do něj plynou skrze výnosy z emisních povolenek od největších znečišťovatelů životního prostředí.
 
Účinná pomoc během energetické krize
Energetická krize v roce 2022 znamenala propad mnoha rodin do energetické chudoby. Podle některých studií šlo až o 1/3 domácností. Třetina českých rodin si tedy nemůže dovolit dostatečně vytápět byt nebo má dluhy na energiích nebo za energie vynakládá neúměrnou část svých příjmů. Velmi krize dopadla i na vlastníky starých rodinných domů. Jedno číslo MPSV – energetická inflace od začátku ruské agrese proti Ukrajině činí 61 %. Co udělala vláda? Zastropovala ceny energií a zjednodušila čerpání příspěvku na bydlení; stát na něj dává 18 miliard Kč ročně. Lepší než dlouhodobě vyplácet tyto velké provozní náklady je investovat do energetických úspor. Investovat do budoucnosti.
 
Pomáháme lidem, šetříme životní prostředí
Základem politiky KDU-ČSL je investovat do lidí, do rodin, do naší budoucnosti. Cíle a závazky, které před námi stojí, nejsou jednoduché. Je lépe přinést vlastní chytrá řešení než čekat, platit a řešit věci se zpožděním. Jako ministr životního prostředí chci lidi motivovat, ne je omezovat. Rozsáhlejší renovace jsou náročné – tou motivací jsou právě trvalé úspory. Současně si uvědomuji, že česká energetika má 39% podíl na celkové tuzemské produkci skleníkových plynů. Program Nová Zelená úsporám znamená, že domácnostem zlevníme energie a zároveň zlepšíme naše životní prostředí. Čím méně energie totiž spotřebujeme, tím méně jí vyrobíme a tím více ulevíme přírodě.
 
Investiční podpora od podzimu dostupnější
Novou Zelenou úsporám jsme na ministerstvu upravili tak, aby se dostala k více žadatelům ve všech příjmových i sociálních skupinách. Nejvýraznější změnou je možnost čerpat v některých podprogramech dotaci zálohově. Dosud měly tuto možnost jen rodiny s nižšími příjmy v Nové Zelené úsporám Light, která byla spuštěna 9. ledna 2023 a dosud pomohla 40 000 nejohroženějších domácností. Právě zálohovou dotaci budou moci čerpat nejen nízkopříjmové rodiny žijící v bytě, ale i mladé rodiny komplexně renovující starší rodinný dům (program „Oprav dům po babičce“). Nyní detaily k jednotlivým programům.
 
A) Standardní Nová Zelená úsporám pro rodinné a bytové domy
Lidé mohou žádat o stejná opatření jako dosud, se stejnou mírou podpory (až 50 % způsobilých výdajů), kterou dostanou zpětně po realizaci energetických opatření. Nově lze významně vyšší příspěvek čerpat na zateplení, které přináší největší úspory. Beze změn je příspěvek na instalaci solárních systémů. Rozšiřujeme nabídku podporovaných tepelných čerpadel. U novostaveb cílíme podporu jenom na nejúspornější budovy. Vítaná bude jistě novinka – výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Vyřizování žádostí zrychlíme a zjednodušíme tím, že nově nebude nutné dokládat účty a u některých opatření ani projektovou dokumentaci a energetické hodnocení.
 
B) Zálohová dotace pro bytové domy SVJ a BD
Náš bytový fond patří k nejzastaralejším v EU. Průměrné stáří bytových domů je 52 let. Častým důvodem, pro Společenství vlastníků jednotek odkládají pořádné renovace, je nutnost schválení úprav od většiny vlastníků bytů. A v tom je kámen úrazu: někteří majitelé v SVJ a bytových družstvech mají totiž tak nízké příjmy, že vyšší příspěvky do fondu oprav by je existenčně ohrozilo. Ministerstvo proto nastavilo dotace tak, aby lidé s nižšími příjmy nebyli ohroženi. Zavádíme bonus až 150 000 Kč za každou nízkopříjmovou domácnost či sociální byt, kterých by se pak navýšení fondu oprav nemělo dotknout. Nově mezi nízkopříjmové kromě seniorů počítáme lidi pobírající příspěvek na bydlení, hendikepované (3. stupeň invalidity) a ty, kteří pobírají přídavek na dítě.
 
C) „Oprav dům po babičce“ – zálohová dotace pro rodinné domy
Jsem rád za vášnivou debatu k tomuto novému programu. Já ale v politice stavím vždy na datech, ne na dojmech.
            1) Podle statistik je v Česku až každý 6. dům neobydlený, to je skoro 400 000 domů. Po důkladné rekonstrukci by tyto domy mohly sloužit k bydlení. Je ohromně nehospodárné zabírat úrodnou půdu na novou výstavbu, když můžeme opravovat staré domy. Obce a města tak výrazně ušetří peníze na nové silnice, vodovody, kanalizaci i jejich následnou údržbu.
            2) Většina rodinných domů byla postavena do roku 1980. Zásadní renovací ani zateplením neprošly 3/4 z nich. Průměrná rekonstrukce vychází na 2 až 4 miliony Kč.
            3) Nechceme-li, aby se venkov dále vylidňoval, pak se nízkopříjmové rodiny bez pomoci státu neobejdou. Zateplení sníží výrazně spotřebu energie, v některých případech až o 69 %.
            4) Podmínky programu „Oprav dům po babičce“ se v zásadě podobají standardní Nové zelené úsporám. Zásadním rozdílem a obrovskou výhodou je financování předem, tedy před provedením opatření. Podmínkou získání této investiční podpory je realizace komplexního zateplení. Pak lze na dotaci získat až 1 000 000 Kč.
            5) „Oprav dům po babičce“ cílí hlavně na rodiny s dětmi, které vlastní starší dům, a to bez ohledu na to, zda ho koupily nebo zdědily. Tyto domácnosti často nemají dost úspor na větší opravy. Vedle kombinačního bonusu a bonusu pro žadatele ze znevýhodněných regionů proto mohou získat navíc bonus 50 000 Kč za každé nezaopatřené dítě, které rodina má, a za každé další, které se jim narodí do roku 2030 – protože víc dětí znamená vyšší výdaje za elektřinu a topení. Mladým rodinám bonus pomůže zajistit důstojné bydlení a založení rodiny. Na doplacení celé částky za komplexní zateplení si domácnosti můžou od ledna 2024 vzít výhodný úvěr od stavební spořitelny.
            6) Peníze „nerozhazujeme z vrtulníku“, dotací nepomáháme vysokopříjmovým. Všichni členové domácnosti musí mít po dobu 10 let od dokončení projektu trvalý pobyt v podpořené nemovitosti a využívat ji k bydlení. Tato podmínka se samozřejmě nevztahuje na děti, jež se během této doby osamostatní. Další je majetkový test: žadatel společně se všemi členy domácnosti nesmí (spolu)vlastnit žádnou další nemovitost určenou pro bydlení.
 
D) Dotace pro bytové domy vlastněné obcemi a městy
O podporu můžou žádat i vlastníci bytových domů, jako jsou obce, příspěvkové organizace, školy, veřejná správa, nadace a další veřejné subjekty. Navýšili jsme dotaci, která v některých případech může dosáhnout až na 70 % vynaložených nákladů. Renovované bytové domy jsou jasný veřejný zájem. Uspoří nejen vlastníci, ale i lidé a domácnosti žijící v nájemním bydlení.
 
 
Nová Zelená úsporám přehledně
Nová Zelená úsporám (NZÚ) je otevřena prakticky všem potřebným skupinám. Plánujete stavět či opravovat starý dům? Bydlíte v bytě? Máte velkou rodinu? Žijete sami a pracujete? Nebo jste naopak v důchodu?
 
NZÚ standard pro rodinné domy
Pomáhá se zateplením, zelenou střechou, vytápěním, fotovoltaikou, dešťovkou, rekuperací atd. Je určena pro ty, kdo mají našetřeno dost vlastních peněz. Příspěvek se vyplácí až zpětně po stavbě či rekonstrukci.
 
NZÚ pro bytovky
Pro ty, kdo chtějí ušetřit na energiích v bytech – obce, vlastníci bytovek, bytová družstva i SVJ. U družstev a SVJ se podpora vyplácí předem a zohledňuje i nízkopříjmové domácnosti, sociální byty. Nově se vztahuje i na ty, kdo pobírají přídavek na dítě. Obce dosáhnou až na 70% podporu.
 
NZÚ „Oprav dům po babičce“
Pro ty, kdo jsou ekonomicky aktivní, vlastní jednu nemovitost k bydlení, ale na rekonstrukci nemají našetřeno. Peníze se po splnění podmínek vyplácejí předem. Lze čerpat výhodný úvěr od stavební spořitelny a čerpat bonusy.
 
NZÚ light
Pomáhá se zateplením (max. 150 000 Kč) a solárním ohřevem vody (max. 90 000) a vyplácí se předem. Je určena pro seniory a nízkopříjmové domácnosti.
 

Rádi přijedeme za vámi!
Žádosti o NZÚ se vyplňují online. Chcete-li ve své obci/městě uspořádat besedu s odborníkem ze SFŽP, napište nám na e-mail: seminare.zp@gmail.com.  Pošleme k Vám odborníka, který sdělí to nejdůležitější o jednotlivých programech a spolehlivě zodpoví všechny dotazy.


www.novazelenausporam.cz