KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2019 Novela vodního zákona je nedostatečná. KDU-ČSL navrhuje několik úprav
Zpět

Novela vodního zákona je nedostatečná. KDU-ČSL navrhuje několik úprav

Přidáno 8. 7. 2019
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Dlouho slibovaná tzv. suchá novela vodního zákona nenaplňuje očekávání. Neomezí stavy sucha, zato přinese nesmyslnou byrokratickou zátěž, která ve výsledku sníží využívání vodních zdrojů. Novela chce mimo jiné ustanovit novou komisi „pro sucho“. Podle KDU-ČSL je ale zřízení dalších orgánů zbytečné a k ničemu nepovede.

Problémem novely se jeví zejména navrhovaná kompetence úřadů měnit nebo rušit platná oprávnění k využívání vody občany a právnickými osobami. Rušení nebo změna povolení k využívání vod je v návrhu definována velmi neurčitě. „V boji o rozdělení práva na vodu při jejím nedostatku tak hrozí korupce a prosazení práva silnějšího,“ říká místopředseda KDU-ČSL a první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.
 
V nově navrhovaných tzv. plánech pro sucho by úřady krajů a ministerstev měly stanovit systém opatření při vyhlášení nedostatku vody. Významnost užití vody jednotlivými odběrateli mají stanovovat úředníci, novela totiž nepočítá s projednáním plánu s obcemi. Jenže jejich občanů a jejich zájmů se bude omezení s nejvyšší citlivostí týkat. Podle Petra Hladíka má být stát řízen od spodu – tedy od obcí, ne naopak.
 
Navrhovaná povinnost zachycování a vsakování vody na nových nebo rekonstruovaných stavbách je platná už z předcházejících období a před suchem nás nezachrání. Naopak jednu z nejvážnějších příčin zcela zbytečného zrychleného odtoku srážkové a podpovrchové vody, za socialismu vybudovanými melioracemi na tisících hektarech, návrh novely neřeší. „Je tu naprosto zřejmé nedořešení meliorací, vlastník má povinnost ji na svém pozemku strpět pod sankcí, i když má obrovské půdní sucho. Novela vůbec nereaguje na současný klimatický stav,“ vysvětluje senátorka za KDU-ČSL Jitka Seitlová.
 
Navíc v tzv. suché novele chybí potřebná retence vody v krajině. Správnou cestou je právě zadržení vody v krajině přirozeným způsobem, což se ale vodním zákonem nařídit nedá. Stát k takovým postupům musí motivovat jinými způsoby. KDU-ČSL proto žádá, aby zákon stanovil provedení revize účelnosti meliorací a vytvořil legislativní podmínky - umožňující jejich likvidaci a obnovu přirozeného zadržení a oběhu vody v půdě. K zadržení rychle odtékající vody z naší krajiny jsou nezbytné změny zemědělského využívání, rozčlenění erozí postižených lánů, budování rybníků, drobných nádrží a poldrů.
 
„Za posledních 30 let se provedly komplexní pozemkové úpravy jen na 20 procentech potřebného území. Tímto tempem by potřebné úpravy trvaly dalších 120 let. Pro realizaci opatření k řešení meliorací a komplexních pozemkových úprav navrhujeme, aby ve vodním zákoně byly stanoveny pevné a závazné termíny v horizontu dokončení maximálně 20 let,“ uvádí Jitka Seitlová. KDU-ČSL navrhuje navýšit finance na pozemkové úpravy. Lidovci dále prosazují posílení ochrany vody jako ohroženého a nenahraditelného zdroje.
 
Kvalita podzemních vod se zhoršuje, úprava pitné vody z povrchových zdrojů si vyžaduje stále vyšší náklady. „Předložíme pozměňovací návrhy, aby v ochranných pásmech vodních zdrojů nebylo možné budovat průmyslové zóny a neprobíhala těžba nerostných surovin, zejména s odkrýváním hladiny podzemní vody a bylo důsledně kontrolováno používání závadných látek,“ doplňuje senátorka za KDU-ČSL Anna Hubáčková. „Vodu musíme chránit, nemáme jinou volbu. Myslíme to vážně, nestačí jenom tlachat nebo zřizovat komise. To nás před suchem nezachrání,“ dodává na závěr Hladík.

kategorie Tiskové zprávy