KDU.breadcrumbs.homeAkce Sjezd 2015 - Zlín Aktuality Články Kandidátský projev Jiřího Miholy před volbou místopředsedy
Zpět

Kandidátský projev Jiřího Miholy před volbou místopředsedy

Přidáno 28. 5. 2015 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Sestry a drazí milí přátelé!
Tento sál je tak krásný; já se stále ještě kochám a skládám velkou poklonu paní architektce Jiřičné. Byl bych hrozně rád, kdybychom měli něco podobného také v Brně.

A nyní k mému projevu. Jak zde zaznělo, v devadesátých letech to byl Josef Lux, který naši stranu stabilizoval, modernizoval a snažil se ji otevřít novým voličům, aniž by tím ztrácel ty původní. Chtěl KDU-ČSL připodobnit na sesterské nebo partnerské úrovni CDU-CSU a jasně se také přihlásil k sociálně tržnímu hospodářství.

Přes pochyby a polemiku mnohých politických soupeřů jsem přesvědčen, že je to správná cesta, ten nejúspěšnější a nejjistější ekonomický koncept. Což ostatně dokládá postavení sousedního Německa, které se vytrvale celá desetiletí drží na ekonomické špici Evropy. K posílení středopravé, křesťansko-demokratické politiky je právě nyní velká příležitost. Mimo jiné k tomu přispívá i jistá vyprázdněnost a malátnost pravicových stran.

Když budeme mít v příštích volbách alespoň 15 %, tak se nám bude pracovat úplně jinak, než je tomu doposud. Chci přispět také k tomu, abychom se otevřeli novým oblastem, které pro KDU-ČSL nejsou tak úplně typické. Velký prostor vidím třeba v oblasti zahraniční politiky, kde nepochybně máme jasné a čitelné postoje, a také kompetentní osobnosti.

Náš sjezd má heslo Pro budoucnost. Právě v tomto kontextu vidím pro budoucnost KDU-ČSL, České republiky a Evropy jako klíčová 2 témata, ke kterým se chci, pokud se stanu místopředsedou, přihlásit. A to rodinu a vzdělání. Školství a rodina sice jsou našimi tradičními tématy, ale cítím, že potřebují zdůraznit a bránit více, než kdykoli předtím. Protože nenormální věci se předkládají jako normální a dochází k převracení hodnot. Rodina a vzdělání spolu navíc úzce souvisí nejen proto, že výchovně vzdělávací proces není zdaleka pouze záležitostí školy. Jsem dvacet let učitelem a školství jsem se věnoval na všech úrovních politiky, kde jsem dosud působil. Máme konkrétní výsledky a výstupy. Náš klub KDU-ČSL po záchraně lesních mateřských škol chystá novelu školského zákona, který umožní realizaci domácího vzdělávání na druhém stupni základní školy. Od září by díky mé aktivitě mělo být srovnáno navýšení platů také na církevních školách a pracujeme také na podpoře talentovaných žáků a studentů.

Na půdě Poslanecké sněmovny jsem u příležitosti pětadvacátého výročí od sametové revoluce přes odpor prosadil přijetí deklarace o podpoře občanského vzdělávání.

Ohlédneme-li se do historie našeho školství, rozhodně je na co navazovat, a není to zdaleka pouze osobnost Jana Amose Komenského.

Především bych ale chtěl prosadit reformu, která musí začít u pedagogických fakult, poněvadž nebudou-li k dispozici kvalitní učitelé, pak budou veškeré debaty o zlepšení školství na všech úrovních jenom zbožným přáním.

Nutná je také stabilita, nejen neustálé změny ve stylu Jeden hot a druhý čehý, jak jistě znáte jednu francouzskou komedii.

Školství musí být naší prioritou nejenom pro nadcházející krajské volby, ale i pro ty další, parlamentní. Vážení delegáti, pokud dostanu vaši důvěru, zasadím se o to, aby školství naší prioritou skutečně bylo.
Děkuji za pozornost.