Časový průběh SJEZDU KDU-ČSL 2015

Uvedené časy jsou orientační, mohou se měnit vzhledem k průběhu voleb.

Sobota 23. 5. 2015

10:00-11:10  Zahájení, uvítání, vystoupení domácích hostů
11:10-11:50  Zpráva předsedy KDU-ČSL
11:50             Zahájení voleb
11:55-12:15  Vystoupení zahraničních hostů
12:15-12:45  Volba předsedy KDU-ČSL
12:45-13:00  Vystoupení spřátelených sdružení (a dalších hostů)
13:00             Oznámení výsledku volby předsedy KDU-ČSL,
                       projev nově zvoleného předsedy KDU-ČSL
13:15-14:15  Oběd
14:15-18:30  Pokračování voleb
                      a) volba 1. místopředsedy KDU-ČSL
                      b) volba místopředsedů KDU-ČSL
                      c) volba členů Celostátního výboru KDU-ČSL
                      d) volba Celostátní revizní komise KDU-ČSL
                      e) volba Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL
                      f) schválení členů Celostátní konference KDU-ČSL
15:00             Vystoupení ministrů KDU-ČSL
16:00             Vystoupení spřátelených sdružení (a dalších hostů)
18:30-19:30  Večeře
19:30-22:00  Pokračování voleb
22:00             Předpokládaný konec 1. dne

Neděle 24. 5. 2015

10:00-10:20  Zahájení 2. dne
                       - ocenění angažovaných členů
                       - možné pokračování voleb
10:20             Základní směr politiky KDU-ČSL
                       pro období do voleb do PS PČR 2017
11:00             Usnesení odborných komisí
11:15             Diskuze
12:15             Vystoupení europoslanců KDU-ČSL
13:00-14:00  Oběd
14:00             Závěr sjezdu
                      a) schválení usnesení
                      b) závěrečné slovo předsedy KDU-ČSL
16:00             Předpokládaný konec 2. dne

Zahájení jednání:  v sobotu i v neděli v 10.00 hod.
Prezence: v sobotu bude zahájena v 8.30 hod., v neděli v 9.00 hod.