Kandidáti

Předsednictvo

Nominovaní kandidáti na pozici místopředsedů KDU-ČSL (v abecedním pořadí)
Ing. Jan Bartošek
místopředseda KDU-ČSL
Mgr. Ondřej Benešík
poslanec za KDU-ČSL
JUDr. Zbyněk Jankovský Ph.D.
Člen Celostátního rozhodčího sboru, místopředseda krajského výboru Středočeského kraje
Ing. Marian Jurečka
1. místopředseda KDU-ČSL, ministr zemědělství
Kdo chce, hledá způsoby, kde nechce, hledá důvody.
Ing. arch. Jaroslav Klaška
1. místopředseda Poslaneckého klubu
Mým mottem je úryvek ze starozákonní knihy Deuteronomium: „..miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. (Dt 6,5)
Bc. Patrik Kunčar
Senátor za KDU-ČSL v obvodě č. 80 - Zlín
Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL
„Jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro politiku, je můj vztah ke vzdělávání a k učitelskému stavu. Podle mého názoru naše politická reprezentace trestuhodně podcenila ocenění učitelů jako nositelů budoucí prosperity této země."
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
místopředsedkyně KDU-ČSL
Mgr. Miroslav Rovenský
Předseda krajského výboru Středočeského kraje