KDU.breadcrumbs.homeVolby do zastupitelstev obcí ČR 2018 Priority komunální politiky KDU-ČS

Volby do zastupitelstev obcí ČR 2018

KDU-ČSL důvěřují stovky tisíc voličů, proto volí lidovce do svých zastupitelstev. Věří nám, že umíme dobře pečovat o lidi, o rozvoj měst i venkova. Že dobře hájíme zájmy lidí. Jsme nejsilnější celostátní stranou v komunální politice. KDU-ČSL má 300 starostů a přes 4 000 komunálních zastupitelů. Do letošních komunálních voleb jsme poslali 15 900 kandidátů, tj. 1 422 kandidátních listin včetně koaličních kandidátek.

Priority komunální politiky KDU-ČSL

Našimi prioritami jsou lepší podmínky pro rodiny a výchovu dětí, dostupné bydlení, kvalitnější školství, bezpečné obce a úcta ke krajině. Nikdy neslibujeme, co nemůžeme splnit, a vyhýbáme se populismu a levým i pravým extrémům. Program KDU-ČSL je programem pro silné střední vrstvy. Je programem zodpovědným a solidárním.

PODPORA RODIN

Uvědomujeme si, že rodina nese finanční zátěž naší společné budoucnosti, a proto považujeme za svou prioritu ji podpořit. Chceme rozšířit úspěšný model tzv. rodinných pasů. Pilotní projekt Rodinných pasů funguje již od roku 2006 v Jihomoravském kraji a postupně se přidaly i další kraje a města, která takto podporují rodinné rozpočty pomocí slev. Velmi nám záleží také na tom, aby senioři mohli vést plnohodnotný život ve všech oblastech, jako jsou kultura, vzdělávání, sport apod. Proto chceme přizpůsobit veřejné služby potřebám seniorů a soustavně podporovat pečovatelské a odlehčovací služby. Významnou pomocí mohou být zejména kontaktní místa pro seniory, neboli tzv. Senior pointy, které mají poskytovat informace a pomoc seniorům z oblasti právní, sociální, kulturní, finanční, zdravotní i bezpečnostní.

DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Dostupné bydlení podle KDU-ČSL spočívá ve vytvoření nabídky všeobecně dostupných bytů vybudovaných z nepotřebného majetku státu, krajů a měst. Tyto nevyužívané nemovitosti mnohdy končí v prodeji a naplno je na místo původního vlastníka využije někdo jiný. „Ubytovací potenciál" těchto nemovitostí (například obecních domů, starých továren nebo tzv. brownfieldů) je tak nulový. Developeři je často odkoupí za pár korun a vytvoří předražené byty. Proto se pro většinu obyvatel stává nové i nájemní bydlení nedostupným. KDU-ČSL proto přichází s projektem DOSTUPNÉHO BYDLENÍ. Více na www.dostupnebydlet.cz

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

Rodiče musí mít co nejširší nabídku vzdělávání pro svoje děti, proto budeme podporovat různorodé směřování a specializace základních škol. Zřídíme nová místa ve školách a školkách tam, kde budou potřeba, například kvůli nové výstavbě nebo populačnímu boomu. Zřídíme bezpečná krátkodobá parkovací místa „kiss and ride“u škol, aby rodiče mohli své děti bezpečně dovézt a vyložit. Rozšíříme nabídku vzdělávacích programů pro talentované děti. Podpoříme miniškolky a dětské skupiny. Budeme také soustavně prosazovat rozvoj výchovy k uznání základních lidských hodnot, a to jednak pomocí rozšíření výuky etické výchovy na školách, popř. podporou organizací s výchovným posláním, např. skautů nebo mladých ochránců přírody.

ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ OBCE

Pro zdraví a bezpečnost našich obcí je potřeba především vyřešit dopravní problémy velkých měst a vystavět nová parkovací místa.  Budeme podporovat opatření, která zajistí bezpečnost a plynulost automobilového provozu. Zároveň je pro nás důležitá bezpečnost cyklistů, a proto chceme zřizovat nové cyklopruhy a také propojit realizované a nově budované cyklostezky. V mnoha obcích chceme revidovat smlouvy s poskytovateli úklidových prací; důslednou kontrolou zajistíme kvalitní úklid ulic včetně chodníků. Co se týče bezpečnosti, jsme přesvědčeni, že strážníci jsou v ulicích pro bezpečnost občana, nikoli pro pokuty. Oblasti, kde často dochází k problémům s veřejným pořádkem, musí být pod trvalým dohledem aktivních strážníků.

ÚCTA KE KRAJINĚ

Péče o krajinu a zodpovědný vztah k půdě patří k dlouhodobým prioritám KDU-ČSL. V mnoha obcích prosazujeme opatření proti suchu. Chceme zachytávat dešťovou vodu pomocí nádrží u bytových domů, které se využijí na závlahu zeleně, kropení ulic a podobné účely. Při budování parkovišť chceme postupovat technologií s umožněním vsaku dešťové vody přímo na místě. Na mnoha místech republiky se naši kandidáti zasazují o ochranu obcí před povodněmi. Prosazují výsadbu zeleně, která oddělí rušné silnice od bytové výsadby, aby zadržoval a prach a hluk. Tam, kde není možné sázet stromy, plánují vysadit keře. Chceme, aby se péče o zeleň přesunula blíže k lidem, kteří ji využívají, a lépe se tak dohlíželo na kvalitu péče.

Konkrétní volební programy jednotlivých regionů najdete zde