KDU.breadcrumbs.homeVolby 2017 Volby ze zahraničí

Volby ze zahraničí

Momentálně bydlím v zahraničí a chci volit. Do České republiky ale nemohu přijet. Můžu volit ze zahraničí? Je to vůbec možné?

Samozřejmě, že to jde! Volit můžete pouze na zastupitelském úřadě České republiky (jejich seznam zde - odkaz).
Jsou dvě možnosti, jak to udělat. Buď se zapíšete do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě dle Vašeho místa dlouhodobého pobytu, anebo si necháte vystavit voličský průkaz úřadem (například obecním nebo zastupitelským) v místě, kde jste již jako volič zapsán(a).

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/index.html.

Jak se můžu nechat zapsat na zvláštní seznam voličů?

To je taky celkem jednoduché. Je potřeba vyplnit žádost a doručit nebo předat ji na zastupitelskému úřadu. To musíte stihnout podle zákona do 40 dnů přede dnem konání voleb, to znamená, že letos do 10. září. Nejdůležitější je tedy pohlídat si toto datum. Předepsaný není žádný konkrétní formulář.

A co až budu úspěšně zapsán(a) na tento seznam?

Pak už jen stačí odvolit ve volební místnosti  na zastupitelském úřadě.

Co kdybych chtěl(a) mít voličský průkaz?

Takovýto průkaz je výhodný v případě, že se nebudete v době voleb vyskytovat v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu. Průkaz Vám vydá příslušný zastupitelský úřad, kde jste zapsán(a) na zvláštním seznamu voličů. Požádat o vydání můžete již teď, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16 hodin, nebo podáním doručeným korespondenčně nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017.

Jak má vypadat taková žádost?

Tato žádost má mít listinnou podobu opatřenou Vaším úředně ověřeným podpisem. Nebo ji můžete zaslat také elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Když tohle udělám, kdy dostanu svůj průkaz?

Zastupitelský úřad Vám voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů před konáním  voleb, tedy 5. října 2017. Může ho předat Vám osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s Vaším ověřeným podpisem. Případně Vám zastupitelský úřad průkaz zašle.

Můžu s takovýmto průkazem volit pouze v zahraničí?

S voličským průkazem můžete odevzdat svůj hlas nejenom na zastupitelském úřadě v zahraničí, ale také v kterékoliv volební místnosti v České republice.

Voličský průkaz mám už z minulých voleb, protože jsem ho nakonec nepoužil(a). Můžu ho použít znovu?

To bohužel není možné. Voličské průkazy se vydávají vždy pouze k aktuálně vyhlášeným volbám.

Stačí mi k volbám v zahraničí pouze tento průkaz?

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen také prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. Nezapomeňte si proto vzít s sebou ještě občanský průkaz nebo pas. Neprokážete-li svou totožnost a státní občanství České republiky, nemůže Vám být hlasování umožněno.

Můžu si v zahraničí vybrat kandidáty z jakéhokoliv kraje?

To není možné. Pro každé volby vybere losem Státní volební komise jeden kraj. Letos určila Středočeský kraj. Pokud tedy budete volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budete si vybírat kandidáty a kandidátky ze Středočeského volebního kraje.

 
Bližší informace ohledně voleb ze zahraničí naleznete zde:

http://www.mzv.cz/bratislava/cz/vizove_a_konzularni_informace/volby_3/volby_v_cr_obecne_informace_o_moznosti.html
http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2017-v-zahranici.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-hlasovat-na-volicsky-prukaz-pri-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2017.aspx