Zpět

Jitka Hosprová

sólistka hry na violu, zakladatelka a ředitelka festivalu Procházky uměním
Žijeme ve svobodné a demokratické zemi, která si prošla nelehkou dobou okupace a útlaku. Vždy jsem byla hrdá na svoji vlast, která se dovedla vysvobodit, nastolit principy lásky a pravdy, a mít jistou symboliku v boji proti totalitním režimům. Když jsem se však před lety dostala k informacím o režimu totalitního formátu, který stále drží světovou moc, byla jsem šokována. V okruhu lidí, kterým nejsou lidská práva lhostejná a jsou ochotni riskovat vlastní pohodlí, klid a šířit důležité informace, jsem se mimo jiné na společných setkáních seznámila s panem Danielem Hermanem. Byla jsem mile potěšena, když po jeho zvolení ministrem kultury tato setkání nepřestal navštěvovat a naopak, ze své nové pozice se nebál vyjádřit vlastní názor. Jako jeden z mála představitelů vlády hájí lidská práva a osobnosti s tímto tématem spojené. Pro mne tím Daniel Herman a křesťanští demokraté dodržují principy snášenlivosti, soucitu a vzájemného respektu. Je to směr, se kterým souzním, a naplňuje také motto: „Přežije-li kultura, přežije národ”, protože kulturnost vychází z ušlechtilosti ducha a lidí, kteří jsou nositeli těchto principů, si nesmírně vážím a měli být součástí politické reprezentace našeho národa. Pro mne je pan Daniel Herman skutečným ministrem kultury naší země a má moji plnou podporu, protože na nelehké cestě pravdy ji bude velmi potřebovat.