KDU.breadcrumbs.homeTémata Zahraniční politika

Témata

EU a zahraniční politika

Z programu KDU-ČSL k tématu EU a zahraniční politika

  • Plné využití strukturálních fondů EU k podpoře zaměstnanosti v regionech a k rozvoji venkova (včetně podpory vinařství a malých zemědělských farem), snadnější přístup ke strukturálním fondům EU pro neziskový sektor, obce a menší hospodářské subjekty.

Stav: průběžně plněno

  • Přísnější unijní imigrační politiku s důrazem na integraci migrantů v Evropě při zachování otevřenosti vůči osobám pronásledovaným za podporu demokracie a náboženské svobody.

Stav: průběžně plněno. V rámci Výboru pro evropské záležitosti PSP byl naší zásluhou zřízen podvýbor pro azylovou a migrační politiku a tématu se věnují i naši europoslanci.

Z Programového prohlášení vlády:

Vláda považuje státy a instituce Evropské unie za hlavní garanty bezpečnosti, prosperity, demokracie a solidarity v současné Evropě. Proto bude aktivně usilovat o Evropskou unii, která bude politicky vlivná a akceschopná, ekonomicky konkurenceschopná, bude zastávat demokratické hodnoty a bude podporovat sociální soudržnost a lidskou důstojnost. Cílem naší evropské politiky je směřovat do evropského integračního jádra a působit v evropském prostoru jako srozumitelný a věrohodný partner.

  • Projekty sousedské spolupráce s Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem.

Stav: průběžně plněno, zintenzivněna je především spolupráce v rámci V4

  • Větší využití ekonomické diplomacie k prosazování českých firem ve světě.

Stav: průběžně plněno

  • Politické a diplomatické řešení se zřetelem na účinnou pomoc místnímu obyvatelstvu v oblastech postižených občanskou válkou.

Stav: průběžně plněno

  • Mírové řešení vztahů mezi Izraelem a Palestinou při respektování oprávněných bezpečnostních zájmů Izraele.

Stav: průběžně plněno

  • Tradiční důraz na rozvojovou pomoc, rozvoj transatlantických vztahů.

Stav: průběžně plněno, jde o klíčovou oblast politiky předcházení nelegální ekonomické migraci do Evropy včetně ČR, představující investici do naší bezpečnosti a stability společnosti

Z Programového prohlášení vlády:

Zahraniční politika naváže na ukotvení země ve středu Evropy, v Evropské unii a v atlantickém bezpečnostním rámci. Členství v Evropské unii je klíčovým faktorem zahraničně politického uvažování České republiky. Evropská a zahraniční politika České republiky jsou úzce provázány. Evropská a atlantická orientace se vzájemně podporují. Proto bude vláda posilovat multilaterální spolupráci v euroatlantické oblasti, a to zejména aktivním členstvím v NATO a aktivním přístupem k politickému, ekonomickému a bezpečnostnímu dialogu mezi Evropskou unií a USA.