KDU.breadcrumbs.homeTémata Výchova a vzdělávání

Témata

Výchova a vzdělávání

Z programu KDU-ČSL pro oblast výchova a vzdělávání

  • V rámci podpory zvládnutí rodičovské role a profesní kariéry obou rodičů podpořit možnosti flexibilních forem péče o děti v dětských skupinách či individuální péčí (chůva, au pair).

Stav: splněno

  • Podpořit zřizovatele v jejich úsilí o navýšení nových kapacit mateřských škol a dalších flexibilních forem předškolního vzdělávání, jako jsou firemní nebo univerzitní mateřské školy a mateřská centra, nabídkou investičního programu financovaného z evropských fondů (například stavby modulárních mateřských škol).

Stav: splněno

Z programového prohlášení vlády:

Vzdělávání je základním pilířem vládní politiky. Vláda proto připraví dlouhodobou strategii jeho rozvoje a bude usilovat o její podporu napříč politickým spektrem i odbornou veřejností. Bude ustavena Národní rada pro vzdělávání jako platforma pro odbornou diskusi, formulování klíčových směrů rozvoje vzdělávací soustavy a řešení aktuálních otázek ve školství. Všechny níže uvedené kroky budou doprovázeny důrazem na zvyšování kvality vzdělávání na všech stupních a zlepšením přípravy učitelů ve spolupráci s pedagogickými fakultami.

  • Podpořit přípravu žáků středních odborných škol, zejména učebních oborů, pro potřeby jednotlivých podniků a služeb a posílit prvky tzv. duálního systému v odborném školství (to znamená posílení partnerství „podnik – škola“), které se vyplatí podniku (například daňovým zvýhodněním) a zajistí větší uplatnitelnost absolventů škol v praxi.

Stav: splněno

  • Zabránit vytváření bariér v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání; nepodpoříme školné za studium na první vysoké škole s řádným (neprodlužovaným) průběhem studia.

Stav: splněno

  • Prosadit nezbytné navýšení prostředků na mzdy učitelů v návaznosti na kariérní systém.

Stav: splněno