KDU.breadcrumbs.homeTémata Věda a výzkum

Témata

Věda a výzkum •  Prosadili jsme historicky nejvyšší rozpočet na vědu a výzkum; Celkově 32,7 miliard na rok 2017.

 • Stabilizujeme výdaje rozpočtu a konečně jim dáváme řád a systém.

 • Prosadili jsme na vládě zákon o vědě a výzkumu; Jsme na cestě k samostatnému ministerstvu pro vědu a výzkum; Nemáme ropu, ani mnoho nerostného bohatství. Věda a výzkum je klíčová pro naši budoucnost, a proto si konečně zaslouží silné zázemí.

 • Zřídili jsme posty vědeckých diplomatů; První vědecký diplomat je již v Izraeli a pomáhá navazovat kontakty mezi špičkovými vědci a vědeckými centry.

 

Ačkoli věda a výzkum není samostatným bodem programu KDU-ČSL, prostupuje mnoha z nich.

 • Podpora rozvoje VVaI intenzivním využíváním výzkumných kapacit, spolupráce AV ČR a VŠ a zapojení českých výzkumných institucí do mezinárodních výzkumných týmů.

Stav: průběžně plněno

 • Důraz na podporu VVaI v oblasti vytápění a spotřeby energií a na zavádění moderních úsporných a čistých technologií.

Stav: průběžně plněno

 • Podpora unijní politiky vzdělání a výzkumu - RIS 3 strategie.

Stav: průběžně plněno

 • Podpora technického odborného vzdělávání a zavedení tzv. duálního systému v odborném a magisterském vysokém školství.

Stav: průběžně plněno

 • Podpora využití evropských fondů pro realizaci obecních a krajských projektů.

Stav: průběžně plněno


Z Programového prohlášení vlády:

Vláda se zasadí o zvýšení kvality VaVaI a zlepšení přispívání VaVaI k dlouhodobé prosperitě České republiky, zejména zlepšením činnosti Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, vytvořením podmínek pro mobilitu pracovníků VaVaI a doktorandů, posílením těch doktorských oborů, které mají vazbu na potřeby hospodářství v oblasti aplikovaných oborů.

 • Restrukturalizace Rady pro výzkum, vývoj a inovace; zřízení Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst a její propojení s Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Stav: splněno

 • Malá novela Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která přizpůsobuje vnitrostátní právní úpravu evropské, a to zejména v užívaných pojmech.

Stav: splněno

 • Příprava nového Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s  komplexní změnou fungování systému vědní politiky.

Stav: průběžně plněno

 • Dlouhodobé finanční plánování s cílem dosáhnout stabilního a dlouhodobého systému financování, který kombinuje národní a evropské prostředky a také pokrytí závazků a budoucích aktivit.

Stav: průběžně plněno

 • Vytvoření pozice vědeckých diplomatů na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Stav: průběžně plněno

 Přílohy: