Rodina především

V České republice patří pracující rodiny s dětmi k diskriminovaným skupinám. Ačkoliv musí rodiče hodně pracovat, aby uživili svou rodinu, v součtu čistých příjmů na osobu za rok jsou na tom hůře než důchodci. Stát tedy musí více zohlednit zásluhy rodin na výchově nové generace a na fungování důchodového systému. Každý, kdo pracuje a řádně vychovává děti, zároveň přispívá k blahobytu všech, i k udržení naší kultury a životního stylu a prevenci sociálních problémů. Podpora pracujících rodin s dětmi je součástí návrhu důchodové reformy, kterou jsme připravili již v roce 2011 (přečíst si ji můžete ZDE). Ta počítá mimo jiné se snížením odvodů na sociálním pojištění pro rodiče s více dětmi. Současný systém bohužel stále málo podporuje zodpovědné rodiče, kteří pracují a chtějí se o své děti dobře postarat. Prosadili jsme a dále budeme prosazovat takové změny, aby se rodiče, kteří mají jedno dítě, nebáli mít děti dvě a ti, kteří mají jedno, aby se nebáli mít děti tři. Stát musí stát na straně odpovědných pracujících rodin.
 

Měli jsme ve vládě pouze tři ministry z celkových šestnácti, do koaliční smlouvy jsme ale dokázali prosadit 80 % našich volebních priorit a více než polovinu z nich splnit a realizovat. Rozklikněte infografiku pro více informací.

Lepší důchody pro pracující rodiče

„Hlavním problémem důchodového systému je to, že rodiny mají málo dětí.“

„Zátěž lidí, kteří vychovávají děti, by měla být nižší, vzhledem k tomu, že děti znamenají také výdaje.“


Dlouhodobě udržitelné fungování důchodového systému zásadním způsobem závisí na způsobu jeho financování a na celkovém demografickém vývoji. Zjednodušeně řečeno – aby průběžný důchodový systém mohl fungovat, musí každá rodina zaplatit důchody svým rodičům a vychovat dvě děti, aby si zajistila budoucí důchody také pro sebe. Jelikož ale ne každý má a může mít děti a ne každý žije v rodině, musí místo nich jiné rodiny vychovat alespoň tři nebo čtyři děti. Ty následně financují důchody nejen svým rodičům, ale i těmto z jejich hlediska „cizím“ bezdětným. Všichni mají zásluhově a solidárně nárok na důchod, a tak je nezbytné, aby se také zásluhově a solidárně podělili o náklady na výchovu těchto dětí a také o zaplacení důchodů pro současné důchodce.

NAVRHUJEME: Diferenciaci odvodů na pojištění podle počtu vychovaný dětí

Podle současné právní úpravy platí všichni zaměstnanci pojistné na sociální zabezpečení v jednotné sazbě 6,5 %. Aby řešení bylo rozpočtově vyrovnané, předpokládá návrh pro bezdětné sazbu 7,5 %, pro rodiny s jedním dítětem stávající sazbu 6,5 %, pro rodiny se dvěma dětmi sazbu 5,0 %, s třemi dětmi 2,5 %, se čtyřmi a více dětmi 0 %. Nejde o trestání či diskriminaci bezdětných, jde o spravedlivější vzájemné rozdělení nákladů na fungování důchodového systému.