Rodina především

V České republice patří pracující rodiny s dětmi k diskriminovaným skupinám. Ačkoliv musí rodiče hodně pracovat, aby uživili svou rodinu, v součtu čistých příjmů na osobu za rok jsou na tom hůře než důchodci. Stát tedy musí více zohlednit zásluhy rodin na výchově nové generace a na fungování důchodového systému. Každý, kdo pracuje a řádně vychovává děti, zároveň přispívá k blahobytu všech, i k udržení naší kultury a životního stylu a prevenci sociálních problémů. Podpora pracujících rodin s dětmi je součástí návrhu důchodové reformy, kterou jsme připravili již v roce 2011 (přečíst si ji můžete ZDE). Ta počítá mimo jiné se snížením odvodů na sociálním pojištění pro rodiče s více dětmi. Současný systém bohužel stále málo podporuje zodpovědné rodiče, kteří pracují a chtějí se o své děti dobře postarat. Prosadili jsme a dále budeme prosazovat takové změny, aby se rodiče, kteří mají jedno dítě, nebáli mít děti dvě a ti, kteří mají jedno, aby se nebáli mít děti tři. Stát musí stát na straně odpovědných pracujících rodin.
 

Plníme sliby

Měli jsme ve vládě pouze tři ministry z celkových šestnácti, do koaliční smlouvy jsme ale dokázali prosadit 80% našich volebních priorit a více než polovinu z nich již splnit a realizovat. Jaká prorodinná opatření jsme již prosadili? Rozklikněte infografiku pro více informací.

Zvýšení daňové slevy na dítě

„Nechceme dotovat rodiny s dětmi. Ale chceme jim ponechat co nejvíce peněz, které si vydělají.“

„Má-li mít tato země budoucnost, nemůžeme házet klacky pod nohy našim rodinám. Pokud někdo chce a může děti mít, neměl by za to být trestán."

  • pro první dítě v rodině je daňová sleva 13 404 Kč

  • pro druhé je daňová sleva 17 004 Kč

  • pro třetí a další stoupne na 20 604 Kč

  • ročně tak například rodině se dvěma dětmi zůstane v peněženkách 30 408 Kč a pětičlenné rodině 51 012 Kč za rok

Český daňový systém je ve své podstatě založen na dvou základních parametrech. Na dani z přidané hodnoty a zdanění práce. To znamená, že ten, kdo chodí do práce a má děti, tak má zdaněny náklady na děti DPH a ještě platí sociální odvody. Ti, kteří chodí do práce a mají děti, jsou tedy tímto způsobem znevýhodňováni. Zvýšením daňové slevy na dítě rodičům peníze nesebereme na jedné straně a nevrátíme na druhé, ale každému bez ohledu na jeho příjem, necháme více peněz v peněžence. Je to spravedlivé a navíc administrativně jednodušší.

Snížení DPH na nenahraditelnou dětskou výživu

„Nižším zdaněním kojenecké výživy a potravin pro malé děti chceme podpořit rodiny s dětmi.“

  • Od začátku roku 2015 jsme snížili DPH na nenahraditelnou dětskou výživu na 10 %.
     

Záchrana lesních školek

„Zachovali jsme právo rodičů na alternativní předškolní péči o jejich děti.“

„Rodiče mají právo rozhodnout, která forma předškolní péče je pro jejich děti nejlepší.“

  • Vstříc rodičům vychází i ministerstvo zemědělství. V roce 2015 zřídilo pro své zaměstnance dětskou skupinu Klásek. Rodičům se tak zkrátí zdlouhavé cestování do školky a pak do zaměstnání a získají tím čas, který mohou strávit se svými dětmi.

Předškolní péče v dětských skupinách je výrazným prorodinným opatřením, které pomůže ke slaďování rodinného a pracovního života a pomáhá řešit problém přeplněných mateřských škol. Existence lesních mateřských škol, školních klubů a dalších druhů alternativní předškolní péče dává rodičům více možností svobodně se rozhodnout, do jakého prostředí chtějí své děti svěřovat.

Zjednodušení schvalování pomůcek pro zdravotně postižené

„Požadavek na soudní schválení v praxi přináší potíže a je zbytečnou byrokratickou zátěží. Návrh řeší spoustu komplikací v praxi a zároveň to postiženým a jejich rodinám zjednoduší život.“

Požadavek na soudní schválení příspěvku není důvodný a v praxi přináší potíže. Příkladem může být pořízení automobilu. Úřad práce podle něho nadále rozhoduje o příspěvcích bez předchozího soudního schválení. Verdikty soudu ale začaly vyžadovat registry vozidel, bez nich auto odmítají zapsat. Rodiče se tak dostávají do svízelné situace, kdy motorové vozidlo, které pořídili pro potřeby svého postiženého dítěte, nemohou používat. Nově by rodiče zdravotně postižených dětí mohli od úřadů dostávat příspěvky na zvláštní pomůcky, aniž by museli žádat soud. Novela se týká i dospělých s omezenou svéprávností a jejich opatrovníků.

Zvýšení a zrychlení přiznávání příspěvku na péči

„Po deseti letech se zvyšuje příspěvek na péči a o deset procent.“

„Navíc se nám podařilo prosadit rychlejší přiznávání příspěvku na péči při dlouhodobé hospitalizaci.“

„Po půlroční hospitalizaci kvůli vážné nemoci pustili maminku konečně domů. Jenže na příspěvek na péči se muselo čekat několik dalších měsíců, protože během pobytu v nemocnici se řízení nerozběhlo“. Teď už tato praxe končí. Příspěvek na péči se bude moci přiznat již v nemocnici. Spolu s navýšením příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením ve všech stupních závislosti na péči druhé osoby, se jedná o další kroky, které díky KDU-ČSL pomůžou hendikepovaným, nemocným i umírajícím, aby mohli být doma, a usnadní tak rodinám tuto nelehkou situaci.

Sleva na školkovné


„Rodiče si nově mohou snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku.“

Dalším prorodinným opatřením, které ulehčí život rodičům a zanechá jim více peněz v rodinném rozpočtu, je takzvané školkovné. Tato „sleva za umístění dítěte“ umožňuje jednomu z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti, odečíst si z daní výdaje, které prokazatelně vynaložil za umístění v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Do částky pro výpočet slevy se zahrnují poplatky za umístění dítěte do příslušného zařízení, nikoliv další platby jako jsou náklady na stravování, kroužky a případné další doplňkové služby. Maximální výše této slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsíční minimální mzdy, pro rok 2016 činí 9900 korun. Slevu je možné uplatnit v daňovém přiznání, případně požádat zaměstnavatele o uplatnění v ročním zúčtování. Slevu je nutné prokázat potvrzením vystaveným příslušným zařízením, které obsahuje minimálně jméno dítěte a výši částek, které byly ve zdaňovacím období zaplaceny na školné.

Obnovení slev pro OSVČ

„Požadujeme navrácení odpočtů na děti a manželku pro živnostníky uplatňující výdajové paušály.“

„Nevidíme důvod, proč trestat rodiče, který má děti a vychovává je. A to jenom proto, že je živnostník uplatňující daňový paušál. To vidíme jako elementární nespravedlnost.“

Zavadíme tak vlastně dvě kategorii rodin, které si nejsou v této zásadní daňové věci rovny. Pokud oba dva rodiče pracují jako živnostníci a uplatňují paušální náklady nebo jeden z rodičů je na rodičovské dovolené a ten druhý je živnostníkem, tak je v případě více dětí připravujeme i o několik tisíc korun ročně. Věříme, že znovu prosadíme takovou normální věc, kterou bohužel zrušila Nečasova vláda. Pokud pracuji a mám děti, tak mám mít možnost si částečné náklady na jejich výchovu odečíst z daní bez ohledu na formu a druh zaměstnání.