KDU.breadcrumbs.homeTémata Rodinná politika

Témata

Rodinná politika a důchodový systém

Rodina je prostorem výchovy a růstu budoucích generací. Na její prosperitě závisí budoucí kulturní, sociální i ekonomický rozvoj našeho státu. Chceme státní politiku přátelskou k rodinám s dětmi. Dítě nesmí být sociální problém. Stát musí více zohlednit zásluhy rodin na výchově nové generace a na fungování důchodového systému. Prosazujeme, aby stát přestal diskriminovat pracující rodiče vysokými daněmi nebo nemožností sehnat místo v mateřské školce. Nechceme dotovat rodiny s dětmi, ale chceme jim ponechat co nejvíce peněz, které si vydělají.

V souladu s naším programem se podařilo:

 • Prosadili jsme zvýšení slevy na dani na druhé dítě o 200 Kč měsíčně a další dítě o 300 Kč měsíčně. Postupně se bude zvyšovat o 300 Kč a 600 Kč od roku 2016 a o 500 a 900 Kč od roku 2017.

 • Snížili jsme DPH na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu.

 • Nezvyšujeme celkovou daňovou zátěž pro domácnosti a firmy.

 • V rámci pomoci rodičům při skloubení rodičovské role a profesního života jsme podpořili možnosti flexibilních forem péče o děti, a to prostřednictvím dětských skupin či individuální péče; zvýšili jsme prostředky na rozšíření kapacit regionálního školství.

 • Nadále garantujeme bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních vysokých školách.

 • Obnovili jsme daňovou slevu pro pracující důchodce

 • V rámci komise pro reformu důchodů prosazujeme spravedlivé postavení rodin v důchodovém systému.

 • Vláda schválila postup ke zrušení II. Pilíře, který vyváděl prostředky z průběžného systému a byl nevýhodný zejména pro rodiny s dětmi.

 • Připravuje se zavedení spravedlivého důchodu pro oba manžele prostřednictvím společného sdílení vyměřovacího základu pro výpočet důchodu.

 • Připravuje se zrušení současného automatického neomezeného posunu hranice důchodového věku. To bude do budoucna hlídáno pomocí revizního systému s ohledem na skutečný demografický vývoj.

Co ještě chceme prosadit:

 • Snížení pojistných odvodů s ohledem na zásluhy rodin s dětmi v důchodovém systému.

 • Navýšení důchodu s ohledem na počet dětí – alternativně předkládáme návrhy na přímou asignaci pojistného od dětí rodičům.

 • Povinnou položku hodnocení dopadů regulace (RIA) pro rodiny s dětmi při přípravě a schvalování zákonů.

 • Opatření podporující svobodný rychlejší návrat matek do práce ve spojení s částečnými úvazky a dalšími opatřeními v oblasti rodinné politiky. Příkladem v tom musí jít státní a veřejnoprávní organizace.