KDU.breadcrumbs.homeTémata Ochrana životního prostředí

Témata

Země nám byla svěřena jako cenné dědictvíNa ochranu životního prostředí se díváme optikou integrální ekologie. V dnešním světě, kde spolu všechno vnitřně souvisí, vyžaduje řešení problémů celostní pohled. Nemůžeme považovat přírodu za něco odděleného od člověka. Nemusíme přitom vymýšlet nic nového. Stačí, když se podíváme, jak s půdou, vodou a ovzduším nakládali naši dědové, kteří se to zase naučili od svých dědů. Po generace se v rodinách předávaly vědomosti a zkušenosti, které můžeme zúročit i my. Naučíme to i obce, kraje a celý stát. Naše vlast si zaslouží mít takové životní prostředí, kde se bude rodinám žít dobře.
Víme, že bez vody není život. A nám jí v Česku ubývá. Proto si vody musíme vážit a chovat se k ní jako k nejdůležitějšímu nerostnému bohatství, které máme. Budeme chránit vodní zdroje před znečištěním a vysycháním. Půda udržuje přírodu živou a zajišťuje rovnováhu celého ekosystému. Jeden centimetr půdy se vytváří sto let. Je proto třeba se k ní chovat s úctou a pečovat o ni jako o rodinné bohatství. Extrémní výkyvy počasí a rostoucí průměrná teplota ohrožují celý náš ekosystém. Proto budeme usilovat o uhlíkovou neutralitu. A to tak, že snížíme pomocí nejnovějších technologií celkovou spotřebu energie a budeme více využívat obnovitelné zdroje. Většina odpadu stále končí na skládkách. A to je obrovské plýtvání. Nic není odpad, vše má své využití. Podpoříme moderní technologie a inovace k řešení problémů s odpadem. Co jde, to musíme třídit a recyklovat, znovu využít.