Témata

Jsme na straně rodičů!Téma rodičovství vždy představovalo základní východisko naší politiky. V minulosti jsme prosadili společné zdanění manželů, delší mateřskou, daňové slevy na děti a další opatření. Je třeba v tomto kurzu pokračovat a mluvit o kvalitě života rodičů a o tom, co pro ně můžeme udělat. V České republice patří rodiny s dětmi k diskriminovaným skupinám. Ačkoliv musí rodiče o to usilovněji pracovat, čím více mají dětí, v součtu čistých příjmů na osobu jsou na tom ještě hůře než důchodci. Rodiny také potřebují stabilitu a více času.
Stát tedy musí zohlednit zásluhy rodin na výchově nové generace a na fungování důchodového systému a budoucích veřejných rozpočtů. Každý, kdo pracuje a řádně vychovává děti, zároveň přispívá k blahobytu všech i k udržení naší kultury a životního stylu i k prevenci sociálních problémů. Zároveň chceme, aby byla zjednána rychlá náprava nespravedlností při vypočítávání důchodu. Zejména prosazujeme, aby stát dorovnal důchody ženám, které mají kvůli péči o děti důchody nižší průměrně o dva tisíce. Za zájmy a potřeby rodičů jsme se vždycky bili a v našem úsilí nehodláme polevit.