Témata

Cirkulární ekonomika



 

Stát

Podpora recyklace - materiálové využití odpadu

S odpady bychom měli nakládat tak, abychom v prvním kroku předcházeli vzniku odpadu.  Tedy zamyslet se, zda věc, kterou již nepotřebujeme, nemůže najít využití někde jinde. Pokud ne, musíme odpad pečlivě třídit. Čím lépe odpad vytřídíme, tím více pomáháme k jeho materiálovému využití. To spočívá v recyklaci konkrétních surovin a následném vytváření produktů z recyklátů. Zde by České republice rozhodně pomohlo snížení DPH na výrobky vyrobené z recyklovaných materiálů. Zvýšila by se tím výrazně podpora recyklace, která v současnosti v ČR není příliš velká, přestože patříme k zemím, které dokážou nejlépe třídit odpad. Ten odpad, který s enedá ani materiálově využít by pak v ideálním případě měl mířit k energetickému využití.

Energetické využití odpadu

K energetickému využívání odpadu dochází ve spalovnách. V současné době mají spalovny velmi přísné limity, a proto kouř, který vychází po spalování odpadů, je pro životní prostředí prakticky nezávadný a neobsahuje žádné zplodiny. Ve spalovnách dochází k vytváření elektrické nebo tepelné energie, která se později vrací do našich domovů. Je to typická ukázka fungování oběhového hospodářství. V České republice bohužel takové spalovny máme jenom čtyři.

Cirkulární zadávání veřejných zakázek

Na šetrnost můžeme myslet již při zadávání veřejných zakázek Proto vítáme,  že zástupci  ministerstev spolu s představiteli firem, územních celků či neziskových organizací se nyní chystají podepsat tzv. cirkulární memorandum Green Deal, kterým se zaváží společně prozkoumat možnosti aplikace cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. V zadání veřejné zakázky se tak budou zohledňovat kritéria jako je například opravitelnost, obsah recyklátu nebo recyklace šedých vod. Tohle je skutečná šance pro stát, kraje i obce vystoupit z řady a ukázat, že vybírat dodavatel se dá i s ohledem na šetrné hospodaření.