Témata

Cirkulární ekonomika 

Kraje a obce

Pokud chtějí kraje a obce využívat nástrojů oběhového hospodářství, chcete-li cirkulární ekonomiky, existuje několik způsobů

1) Lze zavést opatření, které šetří energie

Pro zavedení těchto opatření je dobré investovat do tzv. cirkulárního scanu

Co je to cirkulární scan?

Cirkulární scan dokáže zmapovat všechny energetické toky v obci a na základě těchto opatření dokážou odborníci navrhnout vhodná opatření pro úsporu.

Každá obec je jiná a má svoje specifika, proto se opatření mohou lišit.

Seznam vybraných provedených opatření v ČR

 1. Autobus poháněný bioplynem vznikajícím z odpadních kalů. 
  Tento projekt se úspěšně podařilo realizovat v Brně. Díky moderním technologiím, dokážeme bioplyn vyčistit tak, aby byl vhodný jako palivo pro pohánění dopravních prostředků. Brno do budoucna chce počet autobusů na tento pohon rozšiřovat a se zaváděním takových autobusů chce začít i hlavní město Praha.

 2. Opatření pro využívání dešťové vody
  Dešťová voda často zcela zbytečně odteče do kanalizace. Přitom její zachycování se nemusí hodit jen pro zalévání zahrádek, ale také jako zdroj ušetřených energií. Lze ji chytře využít k nahrazení vody pitné.

 3. Zajištění energetického managementu budov
  Energetický management je systém procesů pro snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti a zmírnění emisí a dopadu na životní prostředí. Díky energetickému managementu máte kompletní přehled o energetické náročnosti jednotlivých budov.

 4. Chytré využívání obnovitelných zdrojů energie
  Energetické ztráty lze nahradit vhodně instalovanými elektrárnami vyrábějící elektřinu z bnovitelných zdrojů. Například pro využívání fotovoltaiky je důležitý sklon a nasměrování střech. Město Brno pro tyto účely vytvořilo mapu osvitu, každý občan si zde může najít jako energetický potenciál jeho střecha má. Mapu osvitu můžete najít zde: https://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5cdb4bc28ff04948ac2b61c02a36d19e

 5. Využívání bioplynu z gastroodpadu
  Zdrojovou surovinou pro bioplyn nemusí být jenom kukuřice, která výrazně přispívá k erozi našich polí. Ale velkou výzvou zvlášť pro větší města může být výroba bioplynu z gastroodpadu. Odpad z restaurací a supermarketů často končí zcela nevyužit, přitom je ideální surovinou pro výrobu plynu, který posléze může pohánět vozidla a klidně i ta vozidla, která svážejí odpad.

2) Lze zavést opatření, která šetří výrobky:

Život věcí nemusí skončit tím, že se pro nás stanou nepotřebnými či nefunkčními. Je možné, že takové věci, které my již nepotřebujeme, využije někdo jiný a vdechne také výrobkům druhý život. Je to nejlepší cesta jak předcházet odpadům.

Některé obce již vytvářejí možnosti, kterými by dokázali zajistit věcem druhý život.

Brno

Re-use aktivity - mají za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují. Prodlužuje se tím životní cyklus věcem, které dnes bezmyšlenkovitě končí v popelnicích. Je to také důležitá cesta k tomu, jak vůbec předcházet vzniku odpadu.
https://www.komunalniekologie.cz/info/reuse-druhy-zivot-v-brne

České Budějovice

Zajímavé tipy na druhý život věcí:

 • Nábytek pro vybavení sociálních bytů
 • Zajištění svateb a jiných oslav
 • Vybavení pro začínající firmy, kavárny, restaurace
 • Půjčovna věcí pro studenty pro vybavení studentských bytů
 • Opravna věcí
 • Módní doplňky, ozdoby
 • Materiály pro kreativní činnost

3) Lze zavést opatření k lepšímu třídění odpadu

Sběr odpadu od dvěří ke dveří
Lze nastavit systém sběru odpadu tak, že lidé nemusí chodit ke vzdáleným kontejnerům, ale to co doma vytřídí nechají před domem ve speciálních pytlích podle druhu odpadů. Popelářské vozy pak svezou konkrétní druh odpadu. tento systém přispívá ke kvalitnějšímu třídění jednotlivých surovin a předchází kontaminaci.