Témata

Cirkulární ekonomika 

Domácnosti

  • Třiďte odpad

  • Bioodpad využívejte pro kompostování nebo hnojení půdy

  • Využívejte dešťovou vodu

  • Ve vhodných místech (zvláště na venkově) zvažte možnost vybudování lokální čističky odpadních vod - přečištěnou vodu můžete znovu využít například pro splachování

  • Nakupujte bez obalu.
    Staré věci nevyhazujte ale poskytněte těm, kteří je ještě dokážou využít.

  • Využívejte půjčoven věcí.

  • Pokuste se rozbité věci opravit.