KDU.breadcrumbs.homeTémata Bezpečnost a Evropa

Témata

Bezpečně v prosperující Evropě

Evropskou unii vnímáme jako jedinečný hodnotový prostor založený na křesťansko-židovských kořenech a principech demokracie, svobody, spravedlnosti, rovnoprávnosti a odpovědné solidarity. Chceme, aby Česká republika aktivně prosazovala své zájmy v EU. Trváme na důsledném uplatňování principu subsidiarity - EU má řešit jen ty problémy, které si nevyřeší členské státy samy nebo, kde je společný postup efektivnější. Zajištění bezpečnosti našich občanů je pro nás nejvyšší prioritou. Proto musí být EU schopná bránit své vnější hranice. Prosazujeme větší spolupráci policejních složek a tajných služeb, které budou aktivně moci bojovat se zločinci napříč členskými státy Evropské unie. Musíme být připraveni bránit EU ve spolupráci s NATO.
Vnější obrana unie a armádní spolupráce je pro nás klíčová. Chceme se aktivně podílet na podobě kohezní politiky s prioritním zaměřením na oblast infrastruktury, ochrany životního prostředí, vědy, výzkumu, vzdělávání, inovací, digitalizace a podpory malého a středního podnikáni. Prosazujeme tzv. strategickou soběstačnost v rámci EU v oblastech jako je zdravotnictví, řešení krizí a zajištění bezpečnosti. Odmítáme vměšování a nátlak cizích států do záležitostí České republiky. Chceme pokračovat v systematické ochraně demokracie, lidských práv a práv menšin. Zvlášť citlivě vnímáme postavení a perzekuci zvláště křesťanů kvůli vyznání na Blízkém východě, v severní Africe, v Číně a Severní Koreji.