Rodina především

V České republice patří pracující rodiny s dětmi k diskriminovaným skupinám. Ačkoliv musí rodiče hodně pracovat, aby uživili svou rodinu, v součtu čistých příjmů na osobu za rok jsou na tom hůře než důchodci. Stát tedy musí více zohlednit zásluhy rodin na výchově nové generace a na fungování důchodového systému. Každý, kdo pracuje a řádně vychovává děti, zároveň přispívá k blahobytu všech, i k udržení naší kultury a životního stylu a prevenci sociálních problémů. Podpora pracujících rodin s dětmi je součástí návrhu důchodové reformy, kterou jsme připravili již v roce 2011 (přečíst si ji můžete ZDE). Ta počítá mimo jiné se snížením odvodů na sociálním pojištění pro rodiče s více dětmi. Současný systém bohužel stále málo podporuje zodpovědné rodiče, kteří pracují a chtějí se o své děti dobře postarat. Prosadili jsme a dále budeme prosazovat takové změny, aby se rodiče, kteří mají jedno dítě, nebáli mít děti dvě a ti, kteří mají jedno, aby se nebáli mít děti tři. Stát musí stát na straně odpovědných pracujících rodin.
 

Články k tématu