Financování strany a volební kampaně

KDU-ČSL hospodaří s financemi, které jsou tvořeny dotacemi za poslanecké, senátní a krajské mandáty.
Dále má příjem z pronájmu prostor Paláce Charitas a z finančních darů. Její každoroční hospodaření prochází finančním auditem a výroční finanční zpráva je předkládána Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Všechny výroční finanční zprávy naleznete na našich webových stránkách.
 

Finanční podpora KDU-ČSL (dary)

Jen díky Vám můžeme dále rozvíjet politiku jako službu. I malý dar od Vás je pro nás velkým závazkem, abychom byli tomuto principu i nadále věrni.Finanční obnos můžete zaslat na transparentní účet č. 2501710691/2010
 
Všem dárcům děkujeme za podporu!

Darovací smlouvy: