Zpět

Usnesení 7. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 15. 6. 2012

Přidáno 15. 6. 2012


Usnesení
7. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
15. června 2012, Praha, Palác Charitas
1) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:

Zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.

H: 57.0.0.


2) Celostátní konference bere na vědomí


Zprávu o činnosti Klubu senátorů KDU-ČSL.

H: 57.0.0

Informaci o aktuální politické situaci.
H: 57.0.0


3) Celostátní konference KDU-ČSL

a) určuje zmocněnce a náhradníky zmocněnců KDU-ČSL pro volby do Senátu PČR 2012 dle přílohy

b) pro případ nutnosti zmocňuje předsednictvo strany k odvolání zmocněnce a k pověření jeho náhradníka k plnění úkonů ve volebních věcech.

c) určuje zmocněnce a náhradníky zmocněnců KDU-ČSL pro volby do zastupitelstev krajů 2012 dle přílohy

d) pro případ nutnosti zmocňuje předsednictvo strany k odvolání zmocněnce a k pověření jeho náhradníka k plnění úkonů ve volebních věcech.

H: 57.0.0

Ing. Libor Galatík
předseda návrhové komise

V Praze dne 15. června 2012